13. mars 2019

Kommuner: Hvordan trekke til seg arbeidskraft?


Er kommune-norge, utenfor de store byene kun fjell, fjorder, turisme og truet av avfolkning?

Svaret er definitivt, NEI!

Det er livskraftige og vitale næringsliv og arbeidsmarkeder i hele landet. På hvert nes og i hver fjord langs hele kysten, og i hver dal i innlandet finnes det spennende bedrifter som søker arbeidskraft. Det er behov for ingeniører, leger, snekkere, kokker, butikkarbeidere, arkitekter, regnskapsførere, sykepleiere, fiskere, rådmenn, lærere, elektrikere, rørleggere, bønder, m.m. Listen over yrker og jobber er lang. Det er plass til enhver som ønsker seg en jobb og bidra.

Kommunene trenger folk!
Kommunen med administrasjon og tjenesteyting (skole, helse, vei, etc) er ofte den største enkelt-arbeidsgiveren på slike steder. De har behov for nye medarbeidere hele tiden.

Det viktigste en kommune gjør for å gjøre seg selv attraktiv som arbeidsgiver er å vise frem alle jobbmulighetene som finnes. Og ikke bare i selve kommunen, men også i næringslivet forøvrig. Det er ikke bare den enkelte jobben som lyses ut som gjør det interessant å søke, men også hele arbeidsmarkedet i kommunen og regionen rundt.

Eksempel Vestvågøy - Denne kommunen har, i likhet med flere andre av våre kommune-kunder, valgt å vise frem alle bedriftene og deres jobbmuligheter. Dette for å oppnå en samlet tiltrekning av folk til kommunen. Jo flere personer som ønsker å jobbe og bo i kommune, jo bedre for alle. Inkludert Vestvågøy kommune som arbeidsgiver. 

Les mer om Vestvågøy

Hvem vet det? - effektiv annonsering
Det er såklart også viktig å vise frem jobbannonser til potensielle søkere. Her finnes det mange muligheter, fra lokalavisen til finn.no og andre kanaler som sosiale medier, google og bannerannonser. Det er sjeldent at det hjelper med en og samme annonserings-strategi for alle typer stillinger.

Det stor forskjell på lese- og nett-vaner til folk, det er også store forskjeller på om man ønsker folk lokalt eller å trekke til seg personer fra andre steder av landet. Hvor den enkelte kandidat ser etter ledige jobber eller forventer å finne ledige jobber er også individuelt. I tillegg er det ofte man ønsker å nå personer som ikke er på utkikk etter jobb.

Dette må man tenke på for å oppnå effektiv annonsering (Flest søknader for færrest antall kroner).
Hva er et typisk budsjett for en jobbutlysning? Det er overraskende mye man kan få for 5.000 kroner om det blir gjort riktig.

Les mer om annonsering i ulike medier her

Eksempel Sør-Odal - De har valgt å la Karriere Medialab stå for all annonsering av jobbutlysninger. Alle jobber blir lagt ut på karriere.no via en integrasjon med WebCruiter. Hvis annonsen trenger mer oppmerksomhet, eller man ønsker å nå spesielle målgrupper, lager Karriere Medialab annonsekampanjer på facebook, instragram, Linkedin, Google, banner etc. Sør-Odal kommune kan konsentrere seg om å motta søknader og finne gode kandidater. Annonseringen er håndtert av oss.
Litt mer om mediaplan fra Karriere Medialab

HR-system og mottak/behandling av søknader
Vi er opptatt av at søkere skal få en bra opplevelse når de søker en jobb. Hvordan det er å søke selve jobben, være sikre på at rett person har mottatt søknaden, få beskjed når noe skjer eller ved evt. spørsmål, håndtering av persondata og tilslutt ansettelse/avslag.
Alle kunder av oss har mulighet til å bruke vårt søknadshåndterings-system.
Les mer om Karriere Rekruttering her

Mange kommuner har allerede en slik løsning på plass, og det er bra! Det er imidlertid ingen hindring for å få hjelp til annonseringen. Vi har integrasjoner med WebCruiter, Visma og Reachmee. Har dere en annen løsning så håndterer vi det også. Jobbannonsen legges inn på karriere.no via egen konto, av dere selv eller av oss. 

Info om integrasjon med Visma Easy Cruit

Hvilke kommuner bruker oss? Klikk på navnet for å se bedriftsprofilen på karriere.no.

Grane kommune
Våler kommune
Vestvågøy kommune
Stor-Elvdal kommune
Fet kommune
Austrheim kommune
Karasjok kommune
Berg kommune
Bardu kommune
Sørreisa kommune
Hattfjelldal kommune
Nord-Odal kommune
Tromsø Kommune
Skjervøy kommune
Sør-Odal kommune
Halden kommune
Vågan kommune
Kvalsund kommune
Nordreisa kommune
Torsken kommune
Skjåk kommune
Kvænangen kommune

Skrevet av: Endre Bang Berge
Daglig leder Karriere.no AS