Frisør

Frisørkjeden Tango Norge

Hår- og skjønnhetspleie

Vi kan tilby deg konkurransedyktige betingelser og muligheten til å jobbe sammen med faglig dyktige kollegaer som er stolte av håndverket sitt. Tango ble etablert i 1999 og kan vise til 20 år som en serieøs arbeidsgiver med lønnsom drift. Tango er en av landets ledende frisørkjeder og med 26 salonger finnes det mange karrieremuligheter både som frisør men og…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest

Vil du jobbe for SALT på Ramberg i Lofoten?

Salt Lofoten AS

Forskning og utvikling

SALT SALT er en marin kompetansebedrift med hovedkontor i Svolvær og distriktskontorer i Arendal, Lillehammer, Trondheim, Ramberg og i Tromsø. Vi har i overkant av 20 dyktige ansatte som arbeider i de tre fagområdene «marin forsøpling», «marin forvaltning» og «framtidsretta kystsamfunn». De fleste av våre ansatte har en mastergrad eller doktorgrad i bagasjen…
1 Ledig jobb svolvær 19.03.2021

Fastlegehjemmel

Lund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Lund kommune på Lund Legesenter er det ledig fastlegehjemmel per dags dato. Fastlegen inngår på fellesliste med 2 andre fastleger, som er helt stabile. Felles listelenge på 3 x 1200 listepasienter. Idag er det ca 3000 tilmeldte pasienter. Praksis drives i fellesskap av alle leger med felles lokaler, personell og daglig drift. I tillegg til fastleger har vi…
1 Ledig jobb moi 17.03.2021

VA-ingeniør

Nesodden kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Siden en av våre medarbeider går over i ny stilling i kommunen har vi behov for en ny saksbehandler i 100 % fast stilling som skal jobbe med behandling av vann- og avløpssaker i Nesodden kommune. Stillingen inngår i et team på to stykker som jobber i tett samarbeid om arbeidsoppgavene. Nesodden kommune har en spesiell geografisk plassering nær hovedstaden, m…
1 Ledig jobb nesoddtangen 21.03.2021

Ønsker du å arbeide med forebyggende saker og bidra til arbeidet mot voldelig ekstremisme i Norge? Etterretningsavdelingen søker dyktig saksbehandler 

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

Det er nå ledig stilling som saksbehandler ved Etterretningsavdelingen, seksjon for ikke statlige aktører(ISA). Som saksbehandler vil du arbeide med etterretnings- og tiltaksarbeidet i de forebyggende sakene på ISAs arbeidsområde. Dette arbeidet er en av PSTs prioriterte oppgaver og er utfordrende, spennende og komplekst. Arbeidshverdagen hos oss er preget a…
1 Ledig jobb oslo 14.03.2021

Vil du være en del av førstelinjen i PST?

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

PST søker studenter fra Politihøgskolen, fortrinnsvis i Oslo, til å bistå i den innledende behandlingen av all informasjon til tjenesten. Vi søker opptil åtte strukturerte, lærevillige og motiverte medarbeidere til å ivareta datakvaliteten knyttet til de mest alvorlige truslene mot Norge. Søknadsfrist: 23.03.2021 Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjenes…
1 Ledig jobb oslo 23.03.2021

Langtidsvikariat som maskinsjef i sambandet Halsa-Kanestraum, p.t. MF Moldefjord

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 ASA har ledig eit langtidsvikariat som maskinsjef i sambandet Halsa-Kanestraum, p.t. MF Moldefjord. Skiftordning…
1 Ledig jobb halsanaustan 18.03.2021

Maskinsjef i sambandet Halsa-Kanestraum, p.t. MF Korsfjord

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 ASA har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Halsa-Kanestraum, p.t. MF Korsfjord. Skiftordning: Døgnvakt 12…
1 Ledig jobb halsanaustan 18.03.2021

Matros i sambandet Brattvåg- Dryna- Fjørtofta- Harøya, pt. MF Dryna

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som matros i sambandet Brattvåg- Dryna- Fjørtofta- Harøya, pt. MF Dryna. Skiftordning: 14 dag…
1 Ledig jobb brattvåg 18.03.2021

Fagarbeider- Natt, vikariat

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for Barnehabilitering har som hovedmål å gi omsorgsytere med særlig tyngende omsorgsarbeid mulighet for arbeid, ferie og fritid. Barn og unge med fysiske, psykiske eller sosiale vansker og deres foreldre har vedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Avlastningsbolig Tua Toppen fungerer som en forlengelse av hjemmet og vi er opptatt av a…
1 Ledig jobb horten 21.03.2021

VA - ingeniør

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunalteknisk planavdeling (KTP) administrerer alle plan-, investerings- og forvaltningsoppgaver tilknyttet kommunalteknikk, herunder vann og avløp, forurensning, vei og parkering. Enheten har for tiden 16 dyktige og engasjerte ansatte. Vi skal nå ansette en VA- ingeniør i 100% fast stilling. Vedkommende blir en del av enhetens faggruppe innen vann og avlø…
1 Ledig jobb horten 23.03.2021

Sommerhjelp

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 4 stilling som sommerhjelp i eiendomsavdelingen. Arbeidsforholdet vil vare i 7 - 8 uker. Du vil komme til en trivelig og travel arbeidsplass med dyktige kollegaer. Horten kommune har til sammen 70 ulike bygg fordelt på ca 160 000 kvm og ulike kategorier (skoler, barnehager, kulturlokaler, sykehjem og idrettsbygg m.m.). De eldste er fra 1800-tall…
1 Ledig jobb horten 28.03.2021

Kommunalteknisk planavdeling - student søkes til sommervikariat

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdelingen ønsker å ta inn en student til sommerjobb for å knytte kontakt med potensielle fremtidige arbeidstakere, og for å kunne bidra til erfaringsutvikling innen drift og vedlikehold samt utbygging av offentlig infrastruktur. Kommunalteknisk Planavdeling (KTP) administrerer alle plan-, investerings- og forvaltningsoppgaver tilknyttet kommunalteknikk, her…
1 Ledig jobb horten 23.03.2021

Klimarådgiver

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter en Klimarådgiver som kan bidra til å gjøre Horten kommune ledende i arbeidet med det grønne skiftet. Stillingen er plassert i kommunalområde kultur og samfunnsutvikling under enhet for kommuneutvikling. Enheten har ansvar for klima og miljø, overordnet planlegging og folkehelse. Som rådgiver hos oss vil du få varierte og spennende arbeidsoppga…
1 Ledig jobb horten 21.03.2021

Lærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Damsgård skole har inntil fem ledige lærerstillinger for skoleåret 2021/22, noe fast og noe årsvikariat. Damsgård skole er en barneskole med 350 elever og 50 ansatte, hvorav 29 er pedagoger. Vi holder til i et nytt, moderne skolebygg med fleksible læringsarealer. Skolens visjon er: Sammen for læring og trivsel. Damsgård skole har et godt arbeidsmiljø, med dy…
1 Ledig jobb laksevåg 18.03.2021

Innkjøpsrådgiver

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Søknadsfrist: 17.03.2021 Arbeidsgiver: Bergen kommune Stillingstittel: Innkjøpsrådgiver Stillinger: 1 Heltid / Deltid: Heltid Ansettelsesform: Fast Stillingsprosent: 100 Webcruiter-ID: 4352247082 Sosial deling :
1 Ledig jobb bergen 17.03.2021

Senterkoordinator

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Blind rekruttering i Bergen kommune “Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i Bergen kommune. Denne stillingen er omfattet av forsøket. Anonymiseringen av søknaden gjelder i den første grovsortering av søkere til stillingen, og skjer på bakgrunn av søkerens CV. Søknadstekst, personlig opplysninger som navn, alder og kjønn vil være skjult for rekrutteri…
1 Ledig jobb bergen 14.03.2021

Leder ved Helsestasjonen

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 100% fast stilling som Leder ved Helsestasjonen. Helsestasjonen er organisert som en egen resultatenhet i tjenesteområdet helse og omsorg. Stillingen inngår i kommunalsjef helse og omsorg sin ledergruppe. Helsestasjonen har p.t. 13.5 årsverk Helsestasjonen har ansvaret for jordmortjenesten, helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten, helsestasjo…
1 Ledig jobb egersund 16.03.2021

Tospråklig faglærer

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig et visst antall deltidsstillinger som tospråklig faglærer ved grunnskolene i Eigersund fra 01.08.2021. Det er ledig tilsammen ca en stilling som fordels på aktuelle språkgrupper ut fra behov og aktuelle søkere. Aktuelle språk er somali, spansk, litauisk, thai, tagalog, tigrinja, sorani, kinyarwanda og rumensk. Søknadsfrist: 19.03.2021 Arbeidsgiv…
1 Ledig jobb egersund 19.03.2021

Sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heimdal bo- og aktivitetstilbud har, med snarlig tiltredelse, ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier. Vi søker en sykepleier til vår flotte enhet. Liker du utfordringer og en variert hverdag? Ønsker du å jobbe i samarbeid med andre yrkesgrupper for sammen å kunne utvikle gode tjenester? Da har Heimdal bo- og aktivitetstilbud jobben for deg. Heimda…
1 Ledig jobb tiller 17.03.2021

Sikkerhetsanalytiker

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved IT-tjenesten er det ledig en fast 100 prosent stilling som sikkerhetsanalytiker. Stillingen hører til avdelingen Arkitektur og utvikling. Trusselbildet for det offentlige er i stadig utvikling og forandrer seg i takt med nye tjenester. IT-tjenesten ønsker å styrke sine kapabiliteter innenfor operativ sikkerhet, og da særlig innenfor teknisk sikkerhetsana…
1 Ledig jobb trondheim 11.03.2021

Senioringeniør - vedlikeholdsprogrammer og pålitelighetsanalyser

Forsvaret

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem. Er du en dyktig ingeniør med kompetanse innen drift og vedlikehold av komplekse tekn…
1 Ledig jobb kjeller 18.03.2021

Har du fagbrev og ønsker å jobbe med vedlikehold av våpen i Forsvaret?

Forsvaret

Vi søker deg som har fagbrev og har lyst til å jobbe med reparasjon og vedlikehold av Forsvarets hånd- og avdelingsvåpen. Forsvarets verksted Østerdalen er på jakt etter en mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner. Har du erfaring fra fagområdet, og er strukturert og nøyaktig, er det kanskje du som blir vår nye kollega. Verksted Østerdalen er …
1 Ledig jobb elverum 31.03.2021

Har du fagbrev og vil jobbe med vedlikehold av Forsvarets stridskjøretøy?

Forsvaret

Har du fagbrev lette og tunge kjøretøy, anleggsmaskiner eller landbruksmaskiner? Forsvarets verksted Østerdalen er nå på jakt etter en nøyaktig mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner til vår seksjon for tyngre beltegående stridskjøretøy. Verksted Østerdalen er lokalisert i Rena leir og på Grindalsmoen industriområde. Verkstedseksjonen utføre…
1 Ledig jobb rena 31.03.2021

Har du fagbrev og ønsker å jobbe med vedlikehold av våpen i Forsvaret?

Forsvaret

Vi søker deg som har fagbrev og har lyst til å jobbe med reparasjon og vedlikehold av Forsvarets hånd- og avdelingsvåpen. Forvarets verksted Østerdalen er på jakt etter en mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner. Har du erfaring fra fagområdet, og er strukturert og nøyaktig, er det kanskje du som blir vår nye kollega. Verksted Østerdalen er l…
1 Ledig jobb elverum 31.03.2021

Klubbassistent

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig fast 20 % -stilling som klubbassistent på fritidsklubben i Nannestad. Fritidsklubben holder til på ungdomsskolen i Nannestad. Klubben er for tiden åpen for alle fra 8. trinn til og med 3. vgs. hver torsdag fra kl. 18.00 til kl. 22.00. På klubbkveldene kan alle delta i forskjellige aktiviteter, og det er gratis inngang. Klubben har 3 faste ansatte, i ti…
1 Ledig jobb nannestad 21.03.2021

Vi søker en superinnbytter til vårt DevOps team!

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Vi i NRK lager tjenester som brukes av hele Norges befolkning hver eneste dag og vi har ansvar for å utvikle, forvalte og drifte disse på et stort antall plattformer. Du kjenner oss som NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super og Yr. Hos oss finner du også NRKbeta som er NRKs teknologiblogg og en sandkasse for teknologi og medier. Det er fint å jobbe med noe som…
1 Ledig jobb oslo 24.03.2021

Nettjournalist i NRK P3

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

2020 var et rekordår for journalistikken på P3.no – aldri før har så mange lest journalistikken vi lager for unge voksne i Norge. Nå trenger vi enda flere flinke folk til å lage god og meningsfylt egenjournalistikk som når for unge folk på nettet! Journalistikken på P3.no favner om et bredt spekter av innhold og forsøker å vise en litt annen side enn andre m…
1 Ledig jobb trondheim 17.03.2021

Apoteker

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Kan du tenke deg å jobbe som leder i Vitusapotek? Vitusapotek Isbjørn har ledig stilling som apoteker. Som apoteker i Vitusapotek vil du ha daglige utfordringer og stor variasjon i dine arbeidsoppgaver. Som leder vil du ha ansvaret for å motivere personalet og opprettholde et inspirerende arbeidsmiljø. Du må være modig å gå foran dine medarbeidere som et god…
1 Ledig jobb hammerfest 22.03.2021

Prosjektleder

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å være med å sette premissene for det tverretatlige samarbeidet om videreutviklingen av Folkeregisteret? Skatteetaten har nettopp avsluttet moderniseringen av folkeregisteret og skal opprette en funksjon (sekretariat) med ansvar for å ivareta den eksterne samhandlingen og styringen av videreutviklingen av registeret. Folkeregisteret er Norges…
1 Ledig jobb oslo 06.04.2021

Vi søker tjenesteforvalter for deling av data

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling deling har ansvar for utforming, dokumentasjon, modellering og deling av informasjonen etaten forvalter. Vi samhandler med sentrale offentlige og private aktører. Endringsagendaen er bedre forvaltning, økt deling og bruk av informasjon. Dette skal bidra til å realisere ambisjonen om 'kun en gang' og skape grunnlag for nye samfunnsnyttige tjenester. …
1 Ledig jobb oslo 14.03.2021

På jakt etter nye utfordringer? Fagerborg skole trenger flere dedikerte og dyktige lærere i kroppsøving! 

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagerborg er en 5 år gammel ungdomsskole som ligger i bydel St.Hanshaugen, med kapasitet for 420 elever. I flotte, ærverdige lokaler med mye historie i veggene, samarbeider vi om å skape en inkluderende skole med læring i sentrum på alle arenaer– vil DU være med? Vi trenger flere dyktige og engasjerte kontaktlærere! Du er en lærer som gløder for fagene dine,…
1 Ledig jobb oslo 12.03.2021

På jakt etter nye utfordringer? Fagerborg skole trenger dedikert og dyktig spesialpedagog! 

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagerborg er en 5 år gammel ungdomsskole som ligger i bydel St.Hanshaugen, med kapasitet for 420 elever. I flotte, ærverdige lokaler med mye historie i veggene, samarbeider vi om å skape en inkluderende skole med læring i sentrum på alle arenaer– vil DU være med? Vi trenger flere dyktige og engasjerte kontaktlærere! Du er en lærer som gløder for fagene dine,…
1 Ledig jobb oslo 12.03.2021

På jakt etter nye utfordringer? Fagerborg skole trenger flere dedikerte og dyktige lærere i engelsk og norsk! 

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagerborg er en 5 år gammel ungdomsskole som ligger i bydel St.Hanshaugen, med kapasitet for 420 elever. I flotte, ærverdige lokaler med mye historie i veggene, samarbeider vi om å skape en inkluderende skole med læring i sentrum på alle arenaer– vil DU være med? Vi trenger flere dyktige og engasjerte kontaktlærere! Du er en lærer som gløder for fagene dine,…
1 Ledig jobb oslo 12.03.2021

På jakt etter nye utfordringer? Fagerborg skole trenger flere dedikerte og dyktige lærere i matematikk og naturfag! 

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fagerborg er en 5 år gammel ungdomsskole som ligger i bydel St.Hanshaugen, med kapasitet for 420 elever. I flotte, ærverdige lokaler med mye historie i veggene, samarbeider vi om å skape en inkluderende skole med læring i sentrum på alle arenaer– vil DU være med? Vi trenger flere dyktige og engasjerte kontaktlærere! Du er en lærer som gløder for fagene dine,…
1 Ledig jobb oslo 12.03.2021

Ledig vikariat som kontaktlærer

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du jobbe på en topp moderne skole? Hauketo skole er en 8-10 skole og ligger i bydel Søndre Nordstrand. Skolen er totalrehabilitert og er i dag en flott og moderne skole. Byomfattende avdeling har 12 elevplasser for elever med Asperger syndrom eller lignende diagnoser. Avdelingen er spesialdesignet for elevgruppen og har eget kjøkken og aktivitetsrom. Det…
1 Ledig jobb oslo 15.03.2021

Kastellet skole søker lærer i matematikk og naturfag til mellomtrinnet

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kastellet skole søker engasjert og dyktig matematikk- og naturfagslærer til mellomtrinnet. Søknadsfrist: 08.03.2021 Arbeidsgiver: Oslo kommune Stillingstittel: Kastellet skole søker lærer i matematikk og naturfag til mellomtrinnet Stillinger: 1 Heltid / Deltid: Heltid Ansettelsesform: Fast Stillingsprosent: 100 Webcruiter-ID: 4351293718 Sosial deling :
1 Ledig jobb oslo 08.03.2021

Vernepleier

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tilrettelagte tjenester og psykisk helse består av 17 bofellesskap, en avlastningtjeneste, et dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, stab, samt en transporttjeneste. De ulike boenhetene er delt inn i seksjoner. Avdelingen består av 7 seksjoner. Lambertseter bofellesskap er en del av seksjon Lambertseter og ligger rett ved Lambertseter …
1 Ledig jobb oslo 17.03.2021

Fagarbeider i seksjon bygg og anlegg

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Gravferdsetaten søker en allsidig fagarbeider, som kan vise til gode resultater innen grøntanleggsbransjen eller fra offentlig drift. Stillingen er nyopprettet og tilhører seksjon for bygg og anlegg. Seksjonen inngår i avdeling gravplasser som ivaretar driften for hele Gravferdsetaten. Som fagarbeider vil du hovedsakelig jobbe med arbeidsoppgaver knyttet til…
1 Ledig jobb oslo 04.03.2021

Konsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Engebråten skole er en stor ungdomsskole som ligger i flotte omgivelser i Nordre Aker bydel. Skolen ble åpnet høsten 1997 og har ca. 650 elever. Skolen har 7-8 klasser per trinn, samt en byomfattende spesialavdeling. Skolen skal høsten 2025 være ferdig utbygget til U8, med 8 klasser på hvert trinn i tillegg til en utvidet spesialavdeling. Det er gode søkerta…
1 Ledig jobb oslo 18.03.2021