Ledige vikariater ved barnehagene i Iveland

Iveland kommune

Konsulenter - System- og programvare

Iveland har to kommunale barnehager, en på Vatnestrøm med èn avdeling og en på Skaiå med seks avdelinger. Det er behov for barne- og ungdomsarbeidere til kortere og lengre vikariater i barnehagene i Iveland kommune fra våren 2020. Tiltredelse skjer etter avtale, og varigheten av vikariatene vil variere noe. Det er også mulighet for at noen av vikariatene for…
1 Ledig jobb iveland 01.12.2019

Vikariat som regnskapskonsulent

Iveland kommune

Konsulenter - System- og programvare

Iveland kommune har ledig et vikariat som regnskapskonsulent. Stillingen inneholder varierte oppgaver innenfor regnskapsfaget og er organisert under Rådmannens stab, økonomiavdelingen. Stillingen forutsetter at du har høyere økonomiutdanning og gode IT-kunnskaper. Du evner å jobbe raskt og effektivt, har drivkraft, godt humør og er dyktig på å yte god servic…
1 Ledig jobb iveland 28.11.2019

Business controller

Madsen og Brekke AS

Rekruttering og bemanning

Vi søker business controller til spennende arbeidsgiver. Vi søker deg som er ambisiøs, initiativrik og innehar de riktige faglige og personlige kvalifikasjonene. Du bør være forretningsorientert, nysgjerrig og bidra til å støtte forretningsområdene på en god måte. Relevant erfaring er ønskelig, men nyutdannede oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver ansvar fo…
1 Ledig jobb avaldsnes 06.12.2019

Bioingeniør

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ledige stillinger i tredelt turnus som bioingeniør ved avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, SIHF Gjøvik. Avdelingen har 46 ansatte. 14 stk på blodbank og 32 stk på medisinsk biokjemi. Avdelingen er velfungerende og har et godt arbeidsmiljø. Vi jobber med kontinuerlig forbedring og har for tiden stort fokus på fremtidige oppgaver for laboratoriemedisi…
1 Ledig jobb gjøvik 28.11.2019

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Gynekologisk sengeområde er en liten og hyggelig post med 13 senger over 2 tun. På natt samarbeider vi med ortopedisk sengepost. Ved avdelingen tar vi i mot pasienter med alle typer gynekologiske lidelser. Vi har mye kirurgi, både elektiv og øyeblikkelig hjelp. En stor del av belegget er også pasienter med gynekologisk kreft i alle faser. I tillegg tar vi im…
1 Ledig jobb lørenskog 22.11.2019

Spesialsykepleier/sykepleier - Nyfødt intensiv har ledige vikariater

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er Norges første Nyfødt intensiv seksjon med enerom til foreldre og barn. Vi åpnet i nye flotte lokaler i 2012. Seksjonen drifter etter prinsippene for familiesentrert-og hud-mot-hud omsorg. Vi jobber systematisk med å involvere foreldrene i stell av barnet fra fødselen. Seksjonen er underlagt Barne- og ungdomsavdelingen i Vestre Viken og er lokalisert på…
1 Ledig jobb drammen 25.11.2019

Jordmor

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

2 x 50 % faste stillinger som jordmor på Barsel Rikshospitalet i 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgaver Jordmoroppgaver tilknyttet barseltid. Vi søker etter nye kollegaer som kan være med å utvikle et spennende fagfelt videre! Fødeavdeling med spesialist kompetanse for kvinner med ulike grunnlidelser og kompliserte tilstander hos mor og/eller…
1 Ledig jobb oslo snarest

Lege i spesialisering

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Lege i spesialisering – 2 x 100% fast DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 3…
1 Ledig jobb nøtterøy 05.12.2019

Rådgiver

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykehuset i Vestfold er et allsidig akuttsykehus. Sykehuset er i positiv utvikling og har gjennomført betydelige driftsendringer de siste årene. Sykehuset planlegger nytt akuttmottak og nytt sengebygg i 2021. Sykehuset er inndelt i 5 klinikker hvor Kirurgisk klinikk har totalt 1000 årsverk fordelt på avdelinger for anestesi, kirurgi, ortopedi, gynekologi/ ob…
1 Ledig jobb tønsberg 01.12.2019

Vurderingskoordinator

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen skal gi tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 72 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er tota…
1 Ledig jobb kristiansand s 28.11.2019

Sykepleier nevrologisk poliklinikk

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Nevroklinikken ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Vi jobber med tidlig implementering av nye behandlingstilb…
1 Ledig jobb lørenskog 21.11.2019

Overlege

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er tota…
1 Ledig jobb byglandsfjord 28.11.2019

Fagutviklingssykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du vår nye engasjerte, motiverende og dyktige fagutviklingssykepleier? Ahus har et pasientgrunnlag på 575 000 innbyggere, og er med dette et av landets største akuttmedisinske sykehus. Avdeling for akuttmedisin består av 3 seksjoner, Akuttmottak, Akutt24 og en legeseksjon. Akutt 24 er en observasjonspost som ligger i tilknytning til akuttmottaket. Vi mott…
1 Ledig jobb lørenskog 26.11.2019

Leger i spesialisering

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har ledig 3 faste stillinger for leger i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern. Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger på Øvre og Nedre Romerike, Follo, Furuset, Grorud og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behan…
1 Ledig jobb lørenskog 28.11.2019

Avdelingsoverlege

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 5 mil fra Oslo i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensende områder, til sammen ca 82 000 innbyggere. Sykehuset har en bred indremedisinsk avdeling med akuttfunksjon, og med representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset gyn/ fødeavdeling, generell …
1 Ledig jobb hønefoss 30.11.2019

Bioingeniør

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

6 måneders vikariat, med gode muligheter for forlengelse, ledig på Forsknings og Utviklings (FOU) seksjonen på Infeksjonsmedisinsk laboratorium. Laboratoriet er et spesiallaboratorium for infeksjonsdiagnostikk med fokus på import/tropemedisin og forskning. Laboratoriets oppgaver er: Blodprøvetaking av avdelingens polikliniske pasienter Diagnostikk av import/…
1 Ledig jobb oslo 29.11.2019

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Infeksjonsmedisinsk isolatpost søker etter sykepleier! Infeksjonsmedisinsk isolatpost åpnet i mars 2008 og har som den eneste infeksjonsmedisinske avdelingen i Norge, beredskap for høyrisikosmitte. Posten har 12 sengeplasser og 10 isolater. Her behandles pasienter med ulike infeksjonssykdommer og ulikt behov for isoleringsregimer. Pasientene kommer fra inn -…
1 Ledig jobb oslo 28.11.2019

Lege i spesialisering - vikariat

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 115 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon Døgnbehandling, Seksjon Psykose og akuttbehandling og Sek…
1 Ledig jobb oslo 28.11.2019

Psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Søndre Oslo DPS dekker Oslos tre sydlige bydeler og gir et bredt tilbud med allmenseksjon, psykose/rus og døgnseksjon. Ledig vikariat for psykolog ved allmenseksjonen, psykiatrisk poliklinikk Nordstrand. Poliklinikken har 13 årsverk, fordelt på 4 overleger,1LIS, 3 psykologspesialister,2 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 klinisk sosionom. poliklinikke…
1 Ledig jobb oslo 22.11.2019

Psykologspesialist/psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Ve…
1 Ledig jobb nøtterøy 04.12.2019

Overlege i rus- og avhengighetsmedisin

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er tota…
1 Ledig jobb bjorbekk 28.11.2019

Vi søker etter sykepleier/ spesialsykepleier til Pre- postoperativ Dagkirugisk Senter

Helse Sør-øst RHF

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi er stolte av vårt fine sykehus og vår aktive flotte avdeling, med gode medarbeidere som har "Dagkirurgisk senter-fornøyde pasienter" som motto. Våre ansatte søker, bruker og deler kunnskap. DKS utfører pr. i dag ca. 7000 inngrep pr. år fordelt på 8 operasjonsstuer. Vi utfører inngrep fra gastro øvre/ nedre, kar/thorax, urologi, bryst og endokrinologi, ort…
1 Ledig jobb lørenskog 26.11.2019

Skipsførar reservefartøyet MF Bjørnsund i Sogn og Fjordane

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Fjord1 har ledig stilling som skipsførar på reservefartøyet MF BJørnsund med liggekai Måløy frå mars 2020. Arbeidsoppgåver Tilsyn og vedlikehald av reservefartøy Drift av reservefartøy Tenestegjere på andre fartøy i rutedrift ved behov Andre oppgåver iht. stillingsinstruks. Kvalifikasjonar D3 sertifikat Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta VH…
1 Ledig jobb måløy 12.12.2019

Maskinsjef på reservefartøyet MF Bjørnsund i Sogn og Fjordane

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Fjord1 har ledig stilling som Maskinsjef på reservefartøyet MF Bjørnsund med liggekai i Måløy frå mars 2020. Arbeidsoppgåver Tilsyn og vedlikehald av reservefartøy Teknisk leiar om bord Drift av reservefartøy Tenestegjere på andre fartøy i rutedrift ved behov. Andre oppgåver iht. stillingsinstruks. Kvalifikasjonar M3 sertifikat Sikkerheitskurs i høve til kva…
1 Ledig jobb måløy 12.12.2019

Fastlegehjemmel som deleliste i Kristiansand - Søm legesenter

Kristiansand kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fastlegehjemmel som deleliste ved Søm legesenter. Vi har ledig fastlegehjemmel som deleliste med overdragelse 1. september 2020. Det er 600 innbyggere på listen pr. 6. nov 2019. Maksimal listestørrelse i delelisteperioden er 25% over dette. Endelig overdragelse planlegges 1. februar 2021. Søm legesenter er et veldrevet legesenter med 6 legehjemler i Kristian…
1 Ledig jobb kristiansand s 01.12.2019

 Assistenter/Helgestillinger - 6 x 13 % fast ved Storebølgen - Eg

Kristiansand kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Storebølgen er en bolig tilpasset unge mennesker med multifunksjonshemming. Beboerne trenger hjelp til alle dagliglivets gjøremål, samt at de har store medisinske utfordringer. Boligen startet opp i april 2010. Det er 11 egne leiligheter, med flotte fellesarealer både ute og inne. Boligen ligger i Andreas Kjærsvei 85 på Eg. Storebølgen er organisert i Livsme…
1 Ledig jobb kristiansand s 01.12.2019

Personalrådgiver

Nasjonalbiblioteket

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonalbiblioteket har ledig fast stilling som personalrådgiver. Har du noen års erfaring med oppgaver innen lønn- og personaladministrasjon? Er du en positiv person med stor arbeidsglede? Da har vi en spennende stilling til deg. Personalavdelingen søker deg som er kunnskapsrik, strukturert, serviceorientert og har noen års erfaring med å arbeide i operativ…
1 Ledig jobb oslo 30.11.2019

Fagleder 90% stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skjoldtunet er et flott korttidssykehjem på Skjold i Fana. Vi har 64 plasser fordelt på 8 avdelinger. Plassene fordeler seg på korttid demens, korttid somatisk og rehabilitering. Det er lett å komme til Skjoldtunet da vi har bybanen som nær nabo. Vi søker fagleder/ assisterende avdelingssykepleier til en av våre korttids avdelinger for demente. Fagleder jobb…
1 Ledig jobb nesttun 30.11.2019

100 % fast stilling som ass.avd. sykepleier / fagleder ved Ladegården sykehjem  

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsgiver/arbeidssted: Bergen kommune, Ladegården sykehjem Stilling: Autorisert sykepleier, 100% fast stilling som assisterende avdelingssykepleier - for tiden ved post 5 Sted: Ladegården sykehjem, Ladegårdsgaten 65, 5033 Sandviken Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser og er sentralt plassert i Sandviken med kort avstand til offentlig kommunikasjon…
1 Ledig jobb bergen 05.12.2019

Vernepleier- og sykepleier 100 % er ledig ved Demenssenteret

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å jobbe i et aktivt og spennende fagmiljø? På Demenssenteret finner du Bergen kommune sine spesialplasser for pasienter med demenssykdom og utfordrende adferd. Gjennom personsentrert omsorg får pasientene behandling av høy kvalitet. Personalet jobber kunnskapsbasert og bruker metoder som Marte-Meo, VIPS og Musikkbasert miljøbehandling. Viktige sa…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 29.11.2019

Ergoterapeut, 100 % stilling vikariat, Demenssenteret

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst å jobbe i et aktivt og spennende fagmiljø? På Demenssenteret finner du Bergen kommune sine spesialplasser for pasienter med demenssykdom og utfordrende adferd. Gjennom personsentrert omsorg får pasientene behandling av høy kvalitet. Personalet jobber kunnskapsbasert og bruker metoder som Marte-Meo, VIPS og Musikkbasert miljøbehandling. Viktige sa…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 29.11.2019

Avdelingsleder 5-7

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye avdelingsleder? Liker du skoleutvikling? Vi har fra og med 1. januar 2020, ledig 1 års vikariat som avdelingsleder på 5.-7. trinnet, med mulighet til fast ansettelse etter 1 år. Varden skole er en nybygget skole og ligger sentralt til i Fyllingsdalen bydel, hvor skolen har nærhet til skog og gode turområder. Skolen er også sentralt lokalisert i…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 17.11.2019

Psykolog/spesialpedagog

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PPS Nord består av tre avdelinger, hver med egen avdelingsleder; PP-tjenesten og to pedagogiske fagsentre. I tillegg er det 5 stillinger ved kontoret med byomfattende ansvar for kompetanseheving i PP-tjenesten i forhold til barn innen autismespekteret. Totalt er det ca 60 stillinger i enheten. Fagkompetansen er høy og det sosiale miljøet svært bra. Dette er …
1 Ledig jobb nyborg 01.12.2019

Frisklivskonsulent Gjerdrum Frisklivssentral

Gjerdrum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gjerdrum kommune lyser ut et 30% fast stilling som frisklivskonsulent med ernæringsfaglig kompetanse, ved Gjerdrum Frisklivssentral. Fokus ved Frisklivssentralen er livsstilsendring og tiltak for å forebygge livsstilssykdommer. Vi tilbyr individuell veiledning, motivasjons samtale, gruppetilbud for fysisk aktivitet, kostholds kurs, snus-og røykesluttkurs sam…
1 Ledig jobb gjerdrum 02.12.2019

Rådgiver IKT / konsulent IKT

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Drift og forvaltning i Digitaliseringsavdelingen har 14 ansatte på drift og 6 ansatte i forvaltning. Enheten har ansvar for å drifte alle kommunens IT systemer og forvaltningsansvar for fagsystemene i sektorene Helse og mestring og Oppvekst. I Lillestrøm kommune har vi valgt å hente inn systemforvalterne innen Helse og mestring og Oppvekst til Digitalisering…
1 Ledig jobb lillestrøm 29.11.2019

Rådgiver/koordinator

Akershus Fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Rådgiver/koordinator i Østlandssamarbeidet – kommunikasjon, ungdom og bærekraft Østlandssamarbeidets sekretariat skal nå styrkes og vi tilsetter en rådgiver i en engasjementsstilling i to år. I forbindelse med regionreformen vil fylkeskommunene få nye oppgaver, samtidig som samfunnsutviklerrollen skal styrkes. Dette innebærer også at landsdelssamarbeidet må …
1 Ledig jobb oslo 10.12.2019

Vi trenger sykepleier

Oppegård kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bidra til å videreutvikle vår avdeling? Da trenger vi deg! Stillingen er 100% fast, dag/kveld og hver fjerde helg. Greverud sykehjem er et av kommunens tre sykehjem. Greverud har tre langtidsavdelinger, en alderspsykiatrisk enhet, korttidsavdeling og dagsenter. Sykehjemmet ligger ved Greverud togstasjon, ca. 15 min. fra Oslo. Greverud sykehjem har et …
1 Ledig jobb oppegård 20.11.2019

Ønsker du å bli vår nye ammunisjonsmedarbeider?

Forsvaret

Vil du bidra til å sikre Norges operative evne? Vi søker deg som har erfaring fra ammunisjonsforvaltning og logistikken rundt dette. Hvis du ønsker en samfunnsnyttig jobb med hyggelige kolleger i et fagtungt miljø, er dette jobben for deg. Regional logistikkledelse Øst er en Budsjett- og resultatansvarlig avdeling med ca 200 ansatte, underlagt sjef FLO Forsy…
1 Ledig jobb fall 02.12.2019

Stillfotograf - digital historieforteller

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Kravene til stillfoto blir stadig høyere, både i mengde og kvalitet. Bilder som journalistisk fortellerelement er en viktig bestanddel i historiefortellingene på nett og i sosiale medier. I tillegg krever valgbar publisering på andre plattformer en betydelig styrket fagkompetanse på det visuelle uttrykket, for å få publikum til å finne og velge innholdet vår…
1 Ledig jobb oslo 25.11.2019

Farmasøyt/student

Vitus Apotek / Norsk Medisinaldepot AS

Er du farmasøyt og ute etter jobb i apotek? Vitusapotek Sirkus Shopping, Trondheim har ledige stillinger for farmasistudenter. Kundemøtet er det viktigste i vår hverdag. Vi søker derfor deg som er en dyktig farmasøyt og som trives med aktiv kunderådgivning. Til den ledige stillingen ser vi etter deg som har høy arbeidskapasitet og jobber effektivt. Du har ev…
1 Ledig jobb trondheim snarest