Elektrikere

Nordkontakt AS
Automasjon og instrumentering
Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev som elektriker Erfaring som servicemontør med hovedvekt på industri. Førerkort kl B Norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser Servicebil Våre arbeidsoppdrag vil være innen installasjon, samt automasjon, og vedlikehold av serviceavtaler tilknyttet våre kunder. Ved ønske om flere opp…
2 Ledig jobb bodø snarest Fag- / Svennebrev

Servicetekniker med kompetanse på EX utstyr

Karsten Moholt AS
Maskiner og utstyr Produksjon / Service
Vi søker en medarbeider som skal reise på oppdrag on- og offshore, som servicetekniker. Oppdragene dreier seg mye om inspeksjon av elektrisk og ikke elektrisk utstyr. Kandidaten må ha kompetanse på EX utstyr, og det er ønskelig med erfaring med installasjonsarbeid, overtrykkssystem EXp. Vi ser spesielt etter en kandidat som har har kunnskap om og erfaring me…
1 Ledig jobb kleppestø 27.01.2019 Fag- / Svennebrev

Industrimekaniker - roterende utstyr

Karsten Moholt AS
Maskiner og utstyr Produksjon / Service
Vi søker Servicetekniker til å utføre service, reparasjoner og vedlikehold av elektromotorer og generatorer i verkstedet vårt på Askøy. Arbeidsoppgaver: Overhaling og reparasjon av roterende maskineri som elektromotorer og generatorer. Kvalifikasjoner: Fagbrev industrimekaniker Erfaring med roterende maskineri er en fordel. Personlige egenskaper: Selvstendig…
2 Ledig jobb kleppestø 27.01.2019 Fag- / Svennebrev

SERVICETEKNIKER PUMPESERVICE

Karsten Moholt AS
Maskiner og utstyr Produksjon / Service
Karsten Moholt pumpeservice utfører service, vedlikehold og salg av kloakk, overvannspumper og fontener for kommuner, borettslag, bygg og anlegg og private. Karsten Moholt pumpeservice utfører service på alle kjente pumpetyper og pumpesystemer. Vi ser etter en Servicetekniker med elektroerfaring og kjennskap til VVS/VA. Erfaring fra arbeid på pumpe – kloakk …
1 Ledig jobb kleppestø 27.01.2019 Fag- / Svennebrev

Prosjektleder 50 % stilling over 2 år

Vågan Kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Prosjektleder til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, i Familieenheten, 50% stilling, varighet 2 år. Vågan kommune v/ Familieenheten har fått tildelt midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det opprettes en prosjektlederstilling for å utvikle og implementere en modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjo…
1 Ledig jobb svolvær snarest Påkrevet

Produksjonsleder Saltfisk

Lerøy Norway Seafoods AS
Foredling og behandling av sjømat
Vi søker en produksjonsleder til vår saltfiskproduksjon i Hammerfest. Vi ser etter en kandidat med gode lederegenskaper og lyst og evne til å motivere medarbeidere til gode prestasjoner. Du må ha stort engasjement og faglig kompetanse innen faget. Stillingsinnhold: Lede, organisere og kontrollere driften av saltfiskproduksjonen Påse at aktiviteten gjennomfør…
1 Ledig jobb rypefjord 07.02.2019 Ingen

Sykepleier, id 397

Nordreisa kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Fast 2x100 % stilling. For tiden gjelder: Arbeidssted Sonjatun sykehjem, arbeid to helger på 6 uker, tredelt turnus. Langvakter helg, med arbeid hver 4. helg er planlagt utprøvd. Sykehjemmet har en pasientgruppe som gir mange utfordringer for deg som liker å arbeide med geriatri. Vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. Du er velkommen til oss! Ve…
1 Ledig jobb storslett 01.02.2019 Påkrevet

Intern utlysning, avdelingsleder rus- og psykiskhelsetjenesten, id 399

Nordreisa kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
For å kunne søke på interne stillinger må du være fast tilsatt i Nordreisa kommune Nordreisa kommune ønsker ledere som - er synlige og tydelige - har medarbeider- og brukerfokus - er kreative og ser muligheter - har fokus på mål og resultater … og som tar ansvar Nordreisa kommune har ledig nyopprettet fast 100 % stilling som avdelingsleder ved rus- og psykis…
1 Ledig jobb storslett 01.02.2019 Bachelor

Arbeidsledere på Uni-K Dagtilbud.

Uni-K AS
Rekruttering og bemanning
Arbeidsledere på Uni-K Dagtilbud Uni-K har dagtilbud for mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelse. Avdelingen har ca. 44 plasser og 20 ansatte. Vår målsetting er gjennom utprøving og aktivitet å gi mestring og glede gjennom enkle arbeidsoppgaver og aktivitet. Stillingsstørrelse: 2 faste stillinger hver på 100%          1 vikariat fra snarest og ut åre…
3 Ledig jobb haugesund 25.01.2019 Fag- / Svennebrev

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Nordtun HelseRehab
Sykepleie- og omsorgtjenester
Stiftelsen Nordtun HelseRehab ligger naturskjønt til på Engavågen i Meløy kommune på Helgelandskysten, med fjell, fjorder, isbreen Svartisen og en rik skjærgård i nærområdet. Området er attraktivt for friluftsaktiviteter både på fjell og sjø, vinter og sommer. Se f.eks. www.visitmeloy.no. Her driver vi rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten, og gir…
1 Ledig jobb engavågen 28.02.2019 Spesiell sertifisering

Jordbrukskonsulent/rådgiver vikariat, id 402

Nordreisa kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Virksomhet for utvikling har ledig 100 % stilling som jordbrukskonsulent/rådgiver i halvt års vikariat, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Virksomheten har ansvaret for jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, miljø, forurensning, motorferdsel, byggesaksbehandling, oppmåling, planlegging og næringsutvikling. Hovedarbeidsområder i stillingen: saks…
1 Ledig jobb storslett 04.02.2019 Påkrevet

Fagarbeider til Hadeland

Mesta AS
Bygg og anlegg
Mesta region SørØst søker dyktig fagarbeider til driftskontrakt Land/ Hadeland som omfatter stamveier og fylkesveier i kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land og Nordre Land. Driftskontrakten har 11 ansatte. I tillegg benyttes underentreprenører på deler av arbeidsoppgavene. Vi søker deg som trives med å arbeide selvstendig og i team, og bidrar til et …
1 Ledig jobb jaren 16.02.2019 Fag- / Svennebrev

Fysioterapeut driftstilskudd 50 % hjemmel for privatpraktiserende fysioterapeut

Våler kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Beskrivelse: 50 % hjemmel for privatpraktiserende fysioterapeut tilknyttet Folkestad fysikalske vil bli ledig fra 1.6.2019. Instituttet består av 3 fysioterapeuter. Lokalene ligger i 2. etasje på Folkestad senter med lett adkomst og gode parkeringsmuligheter. Det er planlagt at alle kommunens hjemler blir 100% innen to år. Våler kommune har 5 driftsavtaler f…
1 Ledig jobb våler i østfold 05.02.2019 Ønskelig

Planlegger

Skjervøy kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Skjervøy kommune har ledig 100% stilling som arealplanlegger. Kommunen er i stor utvikling innen nyskapning med mange prosjekter både privat og kommunalt og vi søker derfor en planlegger i en nyopprettet stilling. Stillingen har følgende hovedarbeidsoppgaver/-områder: Revidere/arbeide med kommuneplanens arealdel, samfunnsdel og kommunedelplaner Utarbeide omr…
1 Ledig jobb skjervøy 15.02.2019 Master

Vedlikeholdsarbeider

Skjervøy kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Skjervøy kommune har ledig 100% stilling som Vedlikeholdsarbeider. Stillingen har følgende arbeidsområder: Boligforvaltningen server og vedlikeholder kommunens utleide boligmasse, på Skjervøy tettsted og Arnøya. Vi utfører tømrerarbeid, noe gravearbeid, enkle rørarbeid, malerarbeid og montasje/utbytting av mindre komponenter i husstandene. Arbeidet kan varie…
1 Ledig jobb skjervøy 15.02.2019 Fag- / Svennebrev

Sykepleier i 100% stilling

Våler kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Vi har ledig fast 100 % sykepleierstilling i hjemmetjenesten i Våler kommune. Pleie og omsorg gir tjenester til hele Våler kommune. For tiden er det 135 brukere i hjemmetjenesten og 25 plasser på sykehjemmet. Tjenestene gis også til hjemmeboende og beboere i våre 33 omsorgsboliger og 23 trygdeboliger. Virksomheten består av 110 ansatte og 64 årsverk. Sykeple…
1 Ledig jobb våler i østfold 03.02.2019 Påkrevet

Nattsykepleier i 76% stilling

Våler kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Pleie og omsorg gir tjenester til hele Våler kommune. For tiden er det 135 brukere i hjemmetjenesten og 25 plasser på sykehjemmet. Tjenestene gis også til hjemmeboende og beboere i våre 33 omsorgsboliger og 23 trygdeboliger. Virksomheten består av 110 ansatte og 64 årsverk. Sykepleiere i kommunen jobber helsefremmende, forebyggende og behandlende. Det er sto…
1 Ledig jobb våler i østfold 03.02.2019 Påkrevet

To ledige stillinger som sykepleiere på sykehjemmet

Våler kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Pleie og omsorg gir tjenester til hele Våler kommune. For tiden er det 135 brukere i hjemmetjenesten og 25 plasser på sykehjemmet. Tjenestene gis også til hjemmeboende og beboere i våre 33 omsorgsboliger og 23 trygdeboliger. Virksomheten består av 110 ansatte og 64 årsverk. Sykepleiere i kommunen jobber helsefremmende, forebyggende og behandlende. Det er sto…
1 Ledig jobb våler i østfold 03.02.2019 Påkrevet

Brannsjef - Setesdal brannvesen IKS

Setesdal brannvesen IKS
Politi, brann og toll
Setesdal brannvesen er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Vi er ca. 8.500 innbyggere og er bemannet med 5 heltid - og 78 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Administrasjonen er i Evje. Selskapets formål er å dekke kommunenes plikter, oppgaver og behov i henh…
1 Ledig jobb evje 03.02.2019 Påkrevet

Stilling som PPT-leder Odal PPT

Sør-Odal kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Sør-Odal kommune med kommunesenteret Skarnes ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. Sør-Odal er vertskommune for den interkommunale PP-tjenesten for Nord-Odal, Sør-Odal og Hedmark fylkeskommune. Se mer på www.sor-odal.kommune.no Deltakerkommunene i Odal P…
1 Ledig jobb skarnes 01.02.2019 Påkrevet

Telekommunikasjonsmontør

Laugstol AS
Elektro
Ansvar for daglig gjennomføring/montasje av våre oppdrag - nyanlegg/prosjekter og vedlikehold/service. Vi er lokalisert i Porsgrunn, men tar oppdrag over hele Sør- og Østlandet Følge opp HMS-relaterte tiltak og forpliktelser. Ved din adferd bidra til at Laugstol AS ivaretar sitt ansvar for det operative HMS arbeidet ute på byggeplass Kvalifikasjoner / person…
2 Ledig jobb porsgrunn snarest Fag- / Svennebrev

Intro Trainee lyser ut 5-10 traineestillinger

Intro Trainee
Har du en ny bachelor- eller mastergrad, og kunne tenkt deg en spennende start på karrieren? Intro Trainee skal i 2019 ansette opp til 10 traineer. Vi ser etter nyutdannede eller kandidater med få års arbeidserfaring. Alle faglige bakgrunner er interessante, men ingeniører og kandidater som har studert salg/markedsføring har vi fått et tidlig signal om at er…
10 Ledig jobb steinkjer 13.02.2019 Påkrevet

Elektromontører - Telemark og Vestfold

Laugstol AS
Elektro
Elektromontører - Telemark og Vestfold Vår elektroavdeling er allsidig innenfor samferdsel, næring/industri, samt service privat/offentlig sektor Arbeidsoppgaver: Service, feilretting og vedlikehold – privat / offentlig / næring marked Nyanlegg – privat / offentlig / næring marked Følge opp HMS-relaterte tiltak og forpliktelser. Ved din adferd bidra til at L…
5 Ledig jobb porsgrunn snarest Fag- / Svennebrev

Sommervikarer

Varden
Media, informasjon og PR
Varden dekker Telemark fra fjord til fjell og har solid vekst. Vi vokser digitalt og har store ambisjoner for vårt innhold. Vi styrker derfor redaksjonen og søker journalister! Varden søker sommervikarer Har du god nyhetsteft, er idérik og takler et høyt tempo? Da trenger vi deg som sommervikar i vår redaksjon i Skien. Her kan du regne med mange utfordringer…
2 Ledig jobb skien 01.02.2019 Ønskelig

Lærlinger, Flyfag

AIM Norway
Luftfart
AIM Norway is a highly competent and experienced supplier of MRO services. Wholly owned by the Norwegian MoD, AIM employs 380 people across 5 core business areas (F-35 Horizontal/Vertical-tail assembly and LO-coating, Aircraft Maintenance, Engine Maintenance, Electro/Avionics Maintenance, Mechanical Processes). These competences have supported the Royal Norw…
6 Ledig jobb kjeller 01.03.2019 Videregående skole, vg3 Flytekniske fag og Vg3 Avionikk

Rektor Kvænangen b&u-skole

Kvænangen kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig fast stilling som rektor ved Kvænangen barne- og ungdomsskole fra skolestart 2019, men det er ønskelig med tidligere tiltredelse for å kunne overlappe med nåværende rektor. Skolen har 115 elever, et undervisningspersonale på 20 årsverk og den gir SFO-tilbud til 40 elever. Skolen ligger i kommunesenteret Burfjord. Det bygges ny skole som er planl…
1 Ledig jobb burfjord 05.02.2019 Påkrevet

Ledige stillinger

Bamble kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Velkommen som jobbsøker! Du finner full stillingstekst på vår hjemmeside, vi lyser ut stillinger den 15. i måneden. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Ledige stillinger her Kontaktperson Rekruttering: Anne Kristin Baann Sandvik – tlf. 35 96 50 52 Epost: anne.kristin.sand…
16 Ledig jobb stathelle 31.01.2019 Ønskelig

Arealplanlegger/naturforvalter, id 401

Nordreisa kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som planlegger i ca 10 mnd, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse medio april. Stillingen er organisert under virksomhet for utvikling. Hovedarbeidsområder i stillingen: utarbeidelse og saksbehandling av reguleringsplaner bidra i prosesser med utarbeidelse av andre kommunale planer etter PBL kontakt og veiledning ov…
1 Ledig jobb storslett 04.02.2019 Påkrevet

Ferievikarer 2019, id 400

Nordreisa kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Nordreisa kommune har behov for ferievikarer i tidsrommet ca 20. juni – 20. august i følgende stillinger: Sykepleiere, vernepleiere, jordmødre, omsorgs-/helsefagarbeidere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, helsesekretær, sykepleier/bio.ingeniør (lab./legekontor), kokk og kjøkkenassistenter Søkere må oppgi ønsket arbeidssted (sykehjem, hjemmetjenest…
1 Ledig jobb storslett 28.02.2019 Ønskelig

Sykepleier, avd. Brensholmen Kvaløya hjemmetjeneste

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Avdeling Brensholmen ligger idyllisk til ca. 5 mil utenfor Tromsø sentrum. Vakkert plassert mellom fjell og hav med vakre Sommarøy som nærmeste nabo. Om du liker friluftsliv og vakre omgivelser, er dette plassen å være. Du må ha førerkort og like bilkjøring, da vi tilbringer en del tid i bil. Vi jobber i turnus med dag og aften vakter og jobb hver 6. helg/la…
1 Ledig jobb brensholmen 10.02.2019 Påkrevet

Avdelingsleder hjemmetjenesten, id 398

Nordreisa kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Nordreisa kommune ønsker ledere som - er synlige og tydelige - har medarbeider- og brukerfokus - er kreative og ser muligheter - har fokus på mål og resultater … og som tar ansvar Nordreisa kommune har ledig nyopprettet fast 100 % stilling som avdelingsleder ved hjemmetjenesten. Avdelingslederstillingen er 100 % administrativ. Tjenesten yter helsehjelp og pr…
1 Ledig jobb storslett 01.02.2019 Bachelor

Sykepleier, id 396

Nordreisa kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
100 % stilling, fast. Stillingen innebærer arbeid to helger på seks uker, tredelt turnus. Tiltredelse snarest. Arbeidssted for tida: Sonjatun bo- og kultursenter. Sonjatun bo- og kultursenter er et sykehjem som inneholder tre avdelinger, en av disse er beregnet for korttidsopphold. Sykehjemmet er bygget på bakkenivå og er lett tilgjengelig for pasienter med …
1 Ledig jobb storslett 01.02.2019 Påkrevet

Virksomhetsleder for bygningsdrift i fast 100% stilling, id 395

Nordreisa kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig en fast 100 % stilling som virksomhetsleder. Tiltredelse snarest. Virksomhetsleder har ansvaret for sin virksomhet, herunder personalansvar, økonomiansvar og faglig ansvar. Ledelse av de ansatte er den viktigste oppgaven for virksomhetslederne, slik at brukerne får optimale tjenester ut fra tildelte rammer. Nærmeste overordnede er sektorleder fo…
1 Ledig jobb storslett 31.01.2019 Bachelor

Ledig stilling i økonomiavdelingen

Coop Nord SA
Dagligvare
I økonomiavdelingen i Coop Nord SA er vi 14 personer som hver har ansvar for sine områder. Vi ønsker å styrke denne staben med ytterligere en person og leter fortrinnsvis etter en person med erfaring fra regnskapsarbeid. Hovedoppgavene vil være behandling av leverandørfaktura, oppfølging av leverandører og daglig avstemming bank og dagsoppgjør. Stillingen kr…
1 Ledig jobb tromsø snarest Påkrevet

Sesongarbeidere

Havbruksstasjonen i Tromsø AS
Forskning og utvikling
SESONGARBEIDERE Ved Havbruksstasjonen i Tromsø/ Senter for marin akvakultur søker vi sesongarbeidere som kan starte i perioden mars-mai, og videre jobbe frem til medio august 2019. Arbeidsoppgavene vil være varierte og praktisk rettet mot produksjon av torsk og rognkjeks, inkludert produksjon av levende fôr (Artemia og rotatorier). Vi søker personer med utda…
7 Ledig jobb kvaløya 01.02.2019 Ønskelig

Fiskehelsebiolog/Veterinær

Grieg Seafood Finnmark AS
Fiske og fiskeoppdrett
Grieg Seafood Finnmark AS søker Fiskehelsebiolog eller Veterinær med hjerte for smolt. ​ Det er mye spennende utvikling som foregår i selskapet for tiden og vi trenger forsterkninger for å også kunne følge opp vår smoltproduksjon. Stillingen vil inngå i det eksisterende fiskehelseteamet. Vårt settefiskanlegg er stadig under utvikling og har nå tillatelse til…
1 Ledig jobb alta 25.01.2019 Bachelor

Er du uredd og ønsker å jobbe med salg?

BNS Bemanning (Bemanning nord AS)
Rekruttering og bemanning
BNS Bemanning (Bemanning Nord as) er totalleverandør av bemanningstjenester og skreddersyr løsninger til faste og midlertidige stillinger. Våre rådgivere og konsulenter innehar solid kompetanse innenfor ledelse, salg, markedsføring og personalbehandling. Er du uredd, har stå-på-vilje og en positiv innstilling? Da er det nettopp deg vår kunde ser etter. Du ha…
2 Ledig jobb bodø 24.01.2019 Ikke påkrevet

Akvatekniker

Grieg Seafood Finnmark AS
Fiske og fiskeoppdrett
Akvatekniker Er du klar til å være med på laget? ​ Vi vokser og vil ha flere engasjerte medarbeidere til vårt matfiskanlegg i Loppa. Som akvatekniker sørger du for at laksen får daglig omsorg gjennom fôring og et godt miljø i merden. I tillegg skal du passe på at anlegg, båter og utstyr er operativ hele tiden. ​ ​Hovedarbeidsoppgave​ Daglig fôring og røkting…
1 Ledig jobb alta 15.02.2019 Ønskelig

Daglig leder

2TAL AS
Håndtverkstjenester
2tal søker daglig leder til en spennende lederjobb i et selskap med ambisjoner om videre utvikling av strategi, organisasjon, prosjekt og marked. Ansvar og arbeidsoppgaver: Overordnet ledelse av selskapet Definere og iverksette strategier og utviklingsplaner Planlegge og lede markeds- og salgsaktiviteter og kontraktsinngåelse Videreutvikle styringssystemer o…
1 Ledig jobb alta 21.01.2019 Ønskelig

Rektor Bø skule

Bø kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Omtale av arbeidsstaden Bø skule er ein av tre grunnskular i Bø kommune, og ligg i Bø sentrum. Skulen har om lag 430 elevar, og er ein fulldelt 1-7 skule med skulefritidsordning. Skulefritidsordninga har om lag 135 barn, med leiar i delt stilling. Skulen blei renovert og ferdig utbygd i 2010. Skulen er bygd for 3 klasser pr. trinn. Kvart trinn har sin eigen …
1 Ledig jobb bø i telemark 31.01.2019 Påkrevet