Servitør fast stilling 80% kveldstid

Øya spiseri AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Restaurantservitør Har du erfaring som servitør og god serviceinnstilling? Da er det kanskje deg vi er på jakt etter. Vi søker en dyktig servitør til vår nye restaurant i Porsgrunn, for fast ansettelse. Du må være 20 år for å søke. Øya Spiseri er en italienskinspirert restaurant, med flott beliggenhet ved elva, med vedfyrt pizzaovn i hjertet av kjøkkenet, go…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest Servitør

Trainee Kvalitet

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Coast Seafood søker Traineer for 2021/2022 og trenger flere ambisiøse nyutdannede på laget ved vårt hovedkontor i Måløy. Fra ytterst i havgapet eksporterer vi ca. 1,2 millioner sjømatmåltid hver eneste dag, til hele verden. Vår ambisjon er at enda flere mennesker skal spise norsk sjømat, og for å nå denne målsetningen er vi avhengige av folk som kan hjelpe o…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee Salg

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Er du klar for ditt livs eventyr? Coast Seafood søker Traineer for 2021/2022 og trenger flere ambisiøse nyutdannede på laget ved vårt hovedkontor i Måløy. Fra ytterst i havgapet eksporterer vi ca. 1,2 millioner sjømatmåltid hver eneste dag, til hele verden. Vår ambisjon er at enda flere mennesker skal spise norsk sjømat, og for å nå denne målsetningen er vi …
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee Administrasjon/analyse

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Er du klar for ditt livs eventyr? Coast Seafood søker Traineer for 2021/2022 og trenger flere ambisiøse nyutdannede på laget ved vårt hovedkontor i Måløy. Fra ytterst i havgapet eksporterer vi ca. 1,2 millioner sjømatmåltid hver eneste dag, til hele verden. Vår ambisjon er at enda flere mennesker skal spise norsk sjømat, og for å nå denne målsetningen er vi …
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee – planlegging og klimaomstilling

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Strategisk utvikling og digitalisering - Plan, klima og folkehelse, Vestland fylkeskommune Vil du utvikle Vestland i lag med oss? Det er ledig stilling som trainee innan planlegging og klimaomstilling i seksjon plan, klima og folkehelse, i avdeling for strategisk utvikling og digitalisering. Vi skal bidra i arbeidet med å utvikle eit nyskapande og berekrafti…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Vi søker no etter Trainee Prosjektingeniør

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Enivester det største IKT-selskapet heimehøyrande i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr framtidsretta internettløysingar på ulike teknologiplattformar der fiber og fiberbasert breiband er det sterkaste vekstområde. Enivest arbeider aktivt med integrasjon av ulike tenester i nettet og er GET partnar på distribusjon av TV. Våre hovudprodukt er internett, datakommunika…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Deloitte er en arbeidsplass for fremtiden. Vi er en virksomhet med høyt utdannede mennesker innen mange forskjellige fagfelt som arbeider sammen for å bidra til de beste løsningene for våre kunder. Våre medarbeidere ønsker å være en del av en organisasjon som bidrar til et bærekraftig næringsliv og samfunn; og utgjøre en forskjell. Vi er verdens største leve…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Norec søkjer trainee innan marknadsføring

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit statleg forvaltningsorgan under Utanriksdepartementet. Vi forvaltar tilskot til internasjonal utveksling av tilsette mellom land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Noreg. I 2019 var 200 organisasjonar frå 24 land involvert i 90 prosjekt med støtte frå Norec. Vi deler ut 140 millionar bistandskroner i året, o…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee innanfor økonomi, administrasjon og berekraft

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Tibber er verdas første heildigitale straumselskap. Vår teknologi gjer at kunden får ein betre pris og ei betre innsikt i straumforbruket sitt. Til skilnad frå dei tradisjonelle straumselskapa vel vi å ikkje tene pengar på forbruket til kundane våre; vi ønsker heller å hjelpe dei å redusere det. Vi har eit mål om å redusere strømforbruket i heimar i Europa m…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

2 traineear innan utvikling og dataflyt

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

BKK Nett fusjonerte med Sunnfjord Energi i 2019, og med utgangspunkt i kompetansemiljøet i Førde vil selskapet styrke si satsing innan digitalisering. Vi søker difor 2 traineear innan utvikling og dataflyt BKK Nett er eit framtidsretta nettselskap med fokus på å bli meir datadrevet. BKK Nett har investert i digitale straummålera og skal i dei neste åra inves…
2 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

TiZir Titanium & Iron AS søker trainee innan produksjon, utvikling og innovasjon

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Vil du bli ein del av eit industrieventyr i Tizir Titanium & Iron AS i Tyssedal? Med spennande fagområder kan du bli ein del av ein hardtarbeidande og blid gjeng. Tizir ønsker seg ein trainee som kan ha bakgrunn i ulike fagområde innan prosess og produksjonsutvikling. Arbeidsoppgåver: Prosess og produksjonsutvikling innanfor smelting av ilmenitt. Prosessen o…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee i Sparebanken Sogn og Fjordane

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Sparebanken Sogn og Fjordane ønskjer å vere meir enn bank. Bank- og finansbransjen er i stor endring og kundeåtferda i konstant utvikling. I Sparebanken Sogn og Fjordane har vi derfor fokus på forretningsutvikling og satsar på digitale løysingar. Vår visjon er å vere ei drivkraft for fylket og for at vi skal kunne vere det, søkjer vi fleire gode hovud. Har d…
2 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee innan hardwareutvikling

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Tibber er verdas første heildigitale straumselskap. Vår teknologi gjer at kunden får ein betre pris og ei betre innsikt i straumforbruket sitt. Til skilnad frå dei tradisjonelle straumselskapa vel vi å ikkje tene pengar på forbruket til kundane våre; vi ønsker heller å hjelpe dei å redusere det. Vi har eit mål om å redusere strømforbruket i heimar i Europa m…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee Master (Sivilingeniør) bygg

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Bystøl søker trainee innan bygg- og miljøteknikk Om stillinga Vi søker etter ein sivilingeniør innan bygg-og miljøteknikk til vårt kontor i Vik i Sogn. Me kan tilby eit fleksibelt arbeidsmiljø med kort veg til sjefen og stor fridom til å styra eigen arbeidsdag. Bystøl AS er eit rådgjevande ingeniørfirma innan bygge-og anleggsteknikk med 19 tilsette. Vi er ei…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee Master

Trainee Sunnfjord kommune/USHT Vestland(Sogn og Fjordane)

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Kunne du ha gjort denne stillingsutlysinga betre? Er du kreativ, nyskapande og likar å bli utfordra til å tenkje nytt? Har du lyst til å jobbe med innovasjon? Då håpar vi å få med oss deg på laget. Sunnfjord kommune ser etter ein trainee som kan tilføre oss kunnskap, inspirere oss og ikkje minst sjå potensiale i bruk av sosiale kanalar og digitale arbeidsmåt…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Intin søker trainee innan økonomi

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Om stillinga Vær med å utvikle økonomi og controller-funksjonene til en raskt voksende Tech-startup    INTIN leverer tjenester og produkter innen smarthusteknologi. Vi hjelper boligutviklere og elektrikere å designe og sette sammen gode løsninger til deres kunder. Hovedoppgaven er å sette sammen løsninger med høy bruksverdi som er enkelt og trygt å ta i bruk…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee innan elkraft

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Elektrifiseringa av samfunnet skjer i rekordfart og midt i dette står BKK Nett som ein av dei viktigaste aktørane. For å lykkast i dette arbeidet søker vi no ein trainee innan elkraft til Forvaltingavdelinga i Sunnfjord og Ytre Sogn. Dette vil vere ein av tre traineestillingar i regionen. Dei siste åra har BKK Nett fusjonert med blant anna Sunnfjord Energi o…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Allbygg søker trainee innan byggeleiing

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Om stillinga Allbygg er eit konsern med til saman 85 tilsette, som leverer entreprenørtenester på Vestlandet. Allbygg Florø Invest AS er morselskapet, med ansvar for Allbygg Florø as (14 tilsette), Allbygg as i Bergen (10 tilsette) og bemanningsbyrået AllTeam as med 65 tilsette, som forsyner Allbygg sine prosjekt og avdelingar med tilsette. Med over 60 år fa…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Økonomiservice søker trainee innan ulike fagfelt

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Om stillinga: Økonomiservice treng fleire dyktige og framoverlente medarbeidarar, og søker derfor etter ein trainee innan økonomi- og rådgjeving. Vi ønsker å gjere kvardagen enklare for kundane våre, og er ein totalleverandør av økonomi- og rådgjevingstenester. Bransjen og selskapet er i ei spennande utvikling med nye teknologiske løysingar og tenester, og d…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Vi søker traineer til PwC Nordvest og ser etter deg som vil litt meir!

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Kven er vi? PwC i Nordvest er det leiande miljøet i vår bransje. Vi arbeider målretta med å bygge lokal kompetanse, og har eit tverrfagleg og hyggeleg miljø med ca 80 rådgjevarar, revisorar, regnskapsførerar og advokatar. Vi er tilstades på fleire lokasjonar i fylket vårt og nabofylket - og har kontor i Førde, Florø, Sandane,Måløy, Stryn, Sogndal, Ulsteinvik…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Sogn og Fjordane Energi søker trainee innan berekraft

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Om stillinga Å sikre berekraftige løysingar, og bidra i kampen mot dei store klimautfordringane, er berebjelkar i Sogn og Fjordane Energi (SFE) si verksemd. I SFE arbeider vi kvar dag med å skape ei fornybar framtid. Vil du starte jobbkarrieren din med noko som gir meining? Vi er på jakt etter deg som vil delta i vårt arbeid med klimanøytralitet, eller deg s…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee ved Høgskulen på Vestlandet

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Bedriftsingress Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 600 studentar og 1 980 tilsette fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærarutdanning, kultur og idret…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringas fremste verktøy for raskare og samordna digitalisering av offentleg sektor. Vi har eit spesielt ansvar for utvikling, drift og oppfølging av nasjonale felleskomponentar og funksjonar, som mellom anna ID-porten og MinID, og koordinering og utvikling av interne og eksterne IT-system i dei andre fagavdelingane i…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Helse Førde søkjer trainee i seksjon for forsking og innovasjon

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Er du interessert i forsking og innovasjon? Glad i kunnskapsformidling? God på nettsider og sosiale medier? Vi treng deg på laget for å formidle dei gode historiane og bygge innovasjonskultur. Vi tilbyrtrainee-stilling som kommunikasjonsmedarbeidar. Stillinga er del av Framtidsfylket sitt traineeprogram i 2021/22. Kontorstad er Førde. Kven er vi: Helse Førde…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Evoy søker trainee innan Kybernetikk/Automasjonsingeniør

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Evoy opplever enorm interesse fra hele verden for våre banebrytende, verdensledende drivsystemer for el-båter. Vi bygger en organisasjon for innovativ og effektiv produksjon som forbedrer og oppdaterer seg kontinuerlig. Vi tilbyr våre produkter til et større marked, også globalt Vi søker en trainee i område kybernetikk/automasjon/elektronikk til vårt spennen…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

INC Gruppen søker trainee innan ulike fagfelt

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapa våre har utvikla seg til ei stor gruppe og er ein viktig del av næringslivet i Florø og Kinn kommune. INC Gruppen har aktivitetar innan olje og gass, tekniske tenester, eigendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehald. Vi utviklar oss stadig, og er opptatt avå bli grønare…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee innan utvikling

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Tibber er verdas første heildigitale straumselskap. Vår teknologi gjer at kunden får ein betre pris og ei betre innsikt i straumforbruket sitt. Til skilnad frå dei tradisjonelle straumselskapa vel vi å ikkje tene pengar på forbruket til kundane våre; vi ønsker heller å hjelpe dei å redusere det. Vi har eit mål om å redusere strømforbruket i heimar i Europa m…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee innan kundeopplevelse

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Tibber er verdas første heildigitale straumselskap. Vår teknologi gjer at kunden får ein betre pris og ei betre innsikt i straumforbruket sitt. Til skilnad frå dei tradisjonelle straumselskapa vel vi å ikkje tene pengar på forbruket til kundane våre; vi ønsker heller å hjelpe dei å redusere det. Vi har eit mål om å redusere strømforbruket i heimar i Europa m…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Trainee i Sogndal kommune

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Vil du vere med å utvikle ein ny og spennande kommune i kraftig vekst? Sogndal kommune søkjer trainee som vil vere med å drive fram utviklingsarbeidet saman med eit offansivt og satsande team. Som trainee hos oss vil du: Vere med på strategisk utadretta arbeid retta mot regionale og nasjonale miljø Følgje opp arbeidet med å sikre gode rammevilkår for offentl…
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Norec søkjer trainee innan internasjonal utvikling

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit statleg forvaltningsorgan under Utanriksdepartementet. Vi forvaltar tilskot til internasjonal utveksling av tilsette mellom land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Noreg. I 2019 var 200 organisasjonar frå 24 land involvert i 90 prosjekt med støtte frå Norec.  No ønskjer vi i programavdelinga ein trainee med …
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Traineestilling Fjord1

Framtidsfylket AS

Rekruttering og bemanning

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden. Fjord1 er det leiande ferjeselskapet i Norge, med ferjetransport som kjerneverksemd. Selskapet driv og aktivitet innan …
1 Ledig jobb førde 15.03.2021 Trainee

Boreoperatør

Sørlandet Brønnboring AS

Bygg og anlegg

Arbeidsoppgaver vil være kjøring av brønnboringsrigg og diverse anleggsarbeid. Full opplæring vil bli gitt, men erfaring fra anleggsbransjen, sveising eller reparatør er en fordel. Gode lønnsbetingelser Tiltredelse snarest eller etter avtale Søknadsfrist snarest Kontakt oss for mer info om stillingen: Kjell Jørgen Steinsmoen Mobil: 915 82 503 E-post: Kjell@b…
1 Ledig jobb arendal snarest

Sykepleiere 100 % 

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver? Da noen av våre kollegaer har flyttet på seg ønsker vi å ha deg med på laget. Udland omsorgssenter ligg…
1 Ledig jobb haugesund 05.02.2021

Familiekoordinator til "Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier"

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV Horten har rundt 90 dyktige ansatte fordelt på seks avdelinger. Med snarlig tiltredelse har vi nå ledig en fast 100 % stilling som familiekoordinator. NAV Horten har en egen satsing for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Oppfølgingens mål er tosidig. Den overordnede og langsiktige målsetningen er å forhindre at fattigdom går i arv, dvs. å foreb…
1 Ledig jobb horten 04.02.2021

Helsesykepleier i Skolehelsetjenesten

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsetjenesten for barn og unge har ledig 100 % fast stilling som Helsesykepleier i Skolehelsetjenesten, per tiden på barneskoletrinnet. Skolehelsetjenesten i Horten har 11 årsverk fordelt på 12 helsesykepleiere. Skolehelsetjenestetilbudet omfatter åtte barneskoler, tre ungdomskoler, en spesialungdomsskole, en videregående skole og ungdommens helsestasjon (H…
1 Ledig jobb horten 07.03.2021

Helsefagarbeider/ sykepleier/ vernepleier i Mestringsteam - ekstravakter 

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mestringsteam er ett av fire team i Enhet for rus og psykisk helse. Vi yter tjenester etter Helse og omsorgstjenesteloven for brukere med rus og/eller psykiske helseutfordringer. Mestringsteam følger opp brukere med moderat til alvorlig rus og/eller psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen skjer både hjemme hos brukere og ved samtaler på kontor. Vi har nå be…
1 Ledig jobb horten 18.03.2021

Barneverntjenesten - kontaktperson 

Horten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten i Horten er en utviklingsorientert tjeneste som setter barnet i fokus. Vi er opptatt av å gi barn og deres familier riktig hjelp som virker. Vi legger vekt på brukermedvirkning i alle deler av barnevernssaken. Barneverntjenesten i Horten har også stort fokus på slekt og nettverk, og bruk av familieråd som metode. Vi legger vekt på god fagl…
1 Ledig jobb horten 07.02.2021

Helsesykepleier

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som omfatter Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom (HFU), Barne- og familiehjelpen og Ergo-/Fysioterapi tjenesten for barn og unge. I Barne- og familietjenesten Bergenhus og Årstad er det nå ledig to faste 100% stillinger. For tiden er disse plassert i…
1 Ledig jobb bergen 05.02.2021

Barnehagelærer - vikar

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår vikarierende Superhelt? Idavollen barnehage er en avdelingsbarnehage som pr. i dag består av 67 barn og 18 ansatte. Vi søker vikar for barnehagelærer til avdeling med 17 barn 2 - 4 år og et personalteam på fire, bestående av pedagogisk leder, barnehagelærer, bua og assistent. Vårt hovedfokus dette året er bærekraftig utvikling hvor vi jobber i forh…
1 Ledig jobb nesttun 01.02.2021

Saksbehandler

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vurderingskontoret sør-vest søker etter en sykepleier til fast stilling som saksbehandler. Enheten har 45 årsverk, bestående av sykepleiere, ergoterapeut, vernepleiere og merkantil personell. Vurderingskontoret sør-vest er ansvarlig for tildeling av tjenestene til befolkningen i Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg. Vi er for tiden etablert med kontore…
1 Ledig jobb nesttun 07.02.2021