Produksjonsmedarbeider - hvorav en av stillingene deltid sjåfør kl. B

Tekstil vask AS

Personlige tjeneste- og servicebedr.

Tekstil-Vask AS ble etablert i 1949 i Haugesund og er i dag et av de ledende vaskeriene i Rogaland. Vi utfører tjenester innenfor vask av arbeidstøy, utleie av matter, mopper, sengetøy til bedriftsmarkedet. Etter 70 års drift har vi opparbeidet oss en god kompetanse og en solid kundekrets. I 2015 flyttet vi inn moderne lokaler på Raglamyr i Haugesund og I 20…
3 Ledig jobb haugesund snarest Annet

Geotekniker

Geonord AS

Grunnundersøkelser og geoteknikk

GeoNord AS er et konsulentfirma med kartlegging, oppmåling og geoteknikk som spesialitet. Gjennom flere tiår har vi bygd opp kompetanse innen bygg- og anleggsbransjen som strekker seg fra tradisjonell landmåling til kartlegging og grunnundersøkelser ved hjelp av de siste teknologiske nyvinninger. På grunn av stor oppdragsmengde har vår geotekniske avdeling, …
1 Ledig jobb alta 15.05.2021 Rådgiver

Aut. helsesekretærer søkes!

TeleMedic

Annet

Vi søker 2 autoriserte helsesekretærer. Vi trenger søkere som fortrinnsvis kan arbeide ved vårt kundesenter hver dag fra 08 til 16. men også 08 til kl. 12/13 (etter avtale). Vi er er først i Norge med helsesekretærtjenester på distanse, dvs. at vi er et supplement til de faste ansatte på legekontoret og avlaster disse ved å ta over telefontrafikk/sms helsere…
2 Ledig jobb laksevåg snarest Helsesekretærarbeid på distanse mot helseforetak og fastlegekontor

Ledig stilling innen psykisk helse og rus

Iveland kommune

Konsulenter - System- og programvare

Iveland er en liten og oversiktlig kommune med ca 1330 innbyggere. Vi ligger i pendleravstand fra Kristiansand, Vennesla og Evje. Kommunen arbeider for å tilby gode tjenestetilbud til sine innbyggere. Her tilbyr man mangfoldig og variert turterreng, flotte skiløyper om vinteren og varierte aktiviteter gjennom lag og foreninger for alle aldere. I avdelingen H…
1 Ledig jobb iveland 01.05.2021

Flysikringsinspektør

Luftfartstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Luftfartstilsynet har en fast stilling som flysikringsinspektør i Fagavdelingen som følge av at en av våre ansatte skal gå av med pensjon. Flyplass- og flysikringsseksjonen består av 27 inspektører og ledes av seksjonssjef. Den rette kandidaten kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver preget av nasjonalt og internasjon…
1 Ledig jobb bodø 16.05.2021

Våken nattevakt, Helsefagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 400 årsverk fordelt på 24 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjeneste…
1 Ledig jobb sandsli 03.05.2021

Barne- og ungdomsarbeider-Kjeller SFO

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og friti…
1 Ledig jobb kjeller 06.05.2021

Barne- og ungdomsarbeider- Vigernes SFO

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og friti…
1 Ledig jobb lillestrøm 06.05.2021

Lærer  

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den god…
1 Ledig jobb frogner 10.05.2021

Barne- og ungdomsarbeider - Vesterskaun SFO

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og friti…
1 Ledig jobb frogner 06.05.2021

Ergoterapeut

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Nidarvoll helsehus er det for perioden 21. juni 2021 til 8. august 2021, ledig to sommervikariater i 100 prosent stilling for ergoterapeuter. Er du som ergoterapeut på utkikk etter en sommerjobb? Er svaret ja, kan en jobb ved en av våre to rehabiliteringsavdelinger være rett plass for deg. Nidarvoll helsehus har to rehabiliteringsavdelinger med til samme…
1 Ledig jobb trondheim 06.05.2021

Fysioterapeut

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Nidarvoll helsehus er det for perioden 14. juni 2021 til 15. august 2021 ledig to sommervikariater i 100 prosent stilling for fysioterapeuter. Er du som fysioterapeut på utkikk etter en sommerjobb? Er svaret ja, kan en jobb ved en av våre to rehabiliteringsavdelinger være rett plass for deg. Nidarvoll helsehus har to rehabiliteringsavdelinger med til sam…
1 Ledig jobb trondheim 06.05.2021

Helsefagarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Heimdal hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider. Heimdal hjemmetjeneste har et faglig dyktig og tverrfaglig miljø som søker ny kollega, og håper du vil bli vår nye medarbeider. Hos oss er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Heimdal hjemmetjeneste er en av 13 enheter…
1 Ledig jobb tiller 09.05.2021

Lærere

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Romolslia skole er det for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2022 ledig to vikariater i 100 prosent stilling som lærer. Romolslia skole er en 1-7 skole med ca 210 elever og 25 ansatte. Vi jobber målrettet for at våre elever skal oppleve mestring, læring og utvikling i et raust og godt fellesskap. På skolens hjemmeside finner du ytterligere informasjon o…
1 Ledig jobb trondheim 06.05.2021

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Åsveien skole og ressurssenter er det fra 1. august 2021 ledig to årsvikariat som lærer i 100 prosent stilling. Stillingene vil ha kontaktlæreransvar der undervisning vil være konsentrert på småtrinnet. Åsveien skole og ressurssenter har ca 140 ansatte som hovedsaklig består av lærere, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter. Personalet har høy form…
1 Ledig jobb trondheim 06.05.2021

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Åsveien skole og ressurssenter er det fra 1. august 2021 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer. Stillingen vil ha kontaktlæreransvar på 1. trinn der det meste av undervisningen vil være konsentrert til trinnet. Søker må være motivert for arbeid på småtrinnet. Åsveien skole og ressurssenter har ca 140 ansatte som hovedsakelig består av lærere, milj…
1 Ledig jobb trondheim 06.05.2021

Lærer i nordsamisk/Davvisámegiela oahpaheaddji

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Trondheim kommune er det fra 1. august 2021 ledig en fast 100 prosent stilling for lærer i nordsamisk. Stillingen er for tiden tjenesteplassert ved Jakobsli skole. Trondheim kommune har skoleåret 2021-2022 ca. 20 elever fordelt på 1-10.trinn som har behov for opplæring i nordsamisk som første- og andrespråk. Jakobsli skole er en nyetablert barneskole på øs…
1 Ledig jobb ranheim 18.05.2021

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Okstad skole er det fra 1. august 2021 ledig en fast stilling i 100 prosent som kontaktlærer på 3.trinn. Okstad skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Kroppanmarka. Våren 2020 ble nytt skolebygg tatt i bruk for å utvide skolen fra 1- 4 til 1-7. Vi er i ferd med å bygge opp et mellomtrinn, og vil fra høsten 2021 for første gang ha sju trinn på sko…
1 Ledig jobb tiller 06.05.2021

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Okstad skole er det fra 1. august 2021 ledig en fast 100 prosent stilling kontaktlærer på 6.trinn. Okstad skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Kroppanmarka. Våren 2020 ble nytt skolebygg tatt i bruk for å utvide skolen fra 1- 4 til 1-7. Vi er i ferd med å bygge opp et mellomtrinn, og vil fra høsten 2021 for første gang ha sju trinn på skolen. S…
1 Ledig jobb tiller 06.05.2021

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Okstad skole er det fra 1. august 2021 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer på 1.trinn. Stillingen vil være knyttet opp mot enkeltelever med store behov innenfor autismespekteret. Okstad skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Kroppanmarka. Våren 2020 ble nytt skolebygg tatt i bruk for å utvide skolen fra 1- 4 til 1-7. Vi er i ferd med å b…
1 Ledig jobb tiller 06.05.2021

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Okstad skole er det fra 1. august 2021 ledig en stillinger som kontaktlærer på 3.trinn. 60 prosent av stillingen vil være fast og 40 prosent vil være vikar frem til 31. juli 2022. Okstad skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Kroppanmarka. Våren 2020 ble nytt skolebygg tatt i bruk for å utvide skolen fra 1- 4 til 1-7. Vi er i ferd med å bygge opp…
1 Ledig jobb tiller 06.05.2021

Avdelingsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Brøset barnehage er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder. Som avdelingsleder vil du ha et helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere. I tillegg vil du være en del av et lederteam og du vil fungere som enhetsleders stedfortreder. I stillingen ligger det også et medansvar for økonomi og faglig utvikling ved enheten. Vi er alle en…
1 Ledig jobb trondheim 09.05.2021

Spesialpedagog

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Blussuvoll skole er det fra 1. august 2021 ledig en fast 100 prosent stilling som spesialpedagog. Blussuvoll skole er en ren ungdomsskole med ca 540 elever og 50 ansatte. Skolen er trinnbasert, og mye av det faglige og pedagogiske arbeidet foregår internt på trinnene. Vi er en skole i utvikling og endrer vårt læringssyn og vår praksis i tråd med kommunal…
1 Ledig jobb trondheim 06.05.2021

Sykepleier

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye sykepleierkollega som har lyst til å være en del av vårt faglig aktive og trivelige arbeidsmiljø her på Ladesletta helse- og velferdssenter? Ladesletta helse- og velferdssenter trenger flere sykepleiere ved vår flotte enhet. Vi søker etter en engasjert sykepleier til en fast 100 prosent stilling i tre-delt turnus. Ladesletta helse- og velferdss…
1 Ledig jobb trondheim 03.05.2021

Barne- og ungdomsarbeider

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Utleira barnehager er det fra 1. august 2021 ledig en fast 100 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider. Enheten består av Kastbrekka og Stubban barnehage som begge ligger på Risvollan. Vårt fokus er trygghet og trivsel for små og store. Hverdagen består i å dele inn barn og personale i mindre grupper for å skape best mulig kvalitet i de nære relas…
1 Ledig jobb trondheim 06.05.2021

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hårstad skole er det for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2022 ledig et vikariat for lærer i 100 prosent stilling. Hårstad skole ligger sentralt på Tiller, omgitt av flotte turområder. Vi er en skole med 360 elever og om lag 50 ansatte. Sentrale verdier ved skolen er: UNDRE-VÅGE-SKAPE-MESTRE Vår visjon: "Alle skal oppleve læringsglede i fellesskap gjen…
1 Ledig jobb tiller 06.05.2021

Lærer

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hårstad skole er det fra 1. august 2021 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer. Hårstad skole ligger sentralt på Tiller, omgitt av flotte turområder. Vi er en skole med 360 elever og om lag 50 ansatte. Sentrale verdier ved skolen er: UNDRE-VÅGE-SKAPE-MESTRE Vår visjon: "Alle skal oppleve læringsglede i fellesskap gjennom å undre, våge, skape og mes…
1 Ledig jobb tiller 06.05.2021

NRK TV søker erfaren backend-utvikler innen .NET 

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRK er hele Norges rikskringkaster. Vi sørger for at alle i Norge får tilgang på sann og god informasjon. NRK skal også samle nasjonen. Våre tjenester og tilbud skal føre oss tettere sammen. Slik at vi kan lære av hverandre og om hverandre. Det betyr ikke at alle skal like alt vi skaper. NRK skal favne også det smale; løfte stemmer som ikke lyttes til. Men d…
1 Ledig jobb oslo 03.05.2021

Driftsleder bad

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bymiljøetaten har ledig stilling som driftsleder bad i Idrettsavdelingen, for tiden ved Furuset bad i seksjon Idrett Nord. Idrettsavdelingen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens idrettsanlegg, herunder idrettshaller, ishaller, fotballbaner og svømmeanlegg. Vi søker DEG med gode samarbeidsevner, handlekraft og evne til å oppnå resultater til det b…
1 Ledig jobb oslo 09.05.2021

Undervisningsstilling på landslinja for yrkessjåfører

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ole Vig videregående skole ligger sentralt plassert i knutepunktet Stjørdal. Vi ligger i et område i vekst, og skolen med sine 1000 elever og ca. 220 ansatte spiller en viktig rolle i regionen. Elevene er fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), elektro og datateknologi (EL), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE), hels…
1 Ledig jobb stjørdal 09.05.2021

Undervisningsstilling i matematikk og naturfag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ole Vig videregående skole ligger sentralt plassert i knutepunktet Stjørdal. Vi ligger i et område i vekst, og skolen med sine 1000 elever og ca. 220 ansatte spiller en viktig rolle i regionen. Elevene er fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), elektro og datateknologi (EL), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE), hels…
1 Ledig jobb stjørdal 06.05.2021

Undervisningsstilling i teknikk og industrifag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ole Vig videregående skole ligger sentralt plassert i knutepunktet Stjørdal. Vi ligger i et område i vekst, og skolen med sine 1000 elever og ca. 220 ansatte spiller en viktig rolle i regionen. Elevene er fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), elektro og datateknologi (EL), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE), hels…
1 Ledig jobb stjørdal 09.05.2021

Miljøveileder 

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ytre Namdal videregående skole har 100% ledig fast stilling som vernepleier fra 1.8.2021. Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i tettstedet Rørvik i Nærøysund kommune. Skolen har 270 elever og 60 ansatte. Ytre Namdal er en region i vekst og har gode tjenestetilbud. Ytre Namdal videregående skole har et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næ…
1 Ledig jobb rørvik 12.05.2021

Er du en engasjert selger med bakgrunn fra byggevare? Vi søker butikkmedarbeider på heltid

Coop Hordaland SA

Annet

Obs Bygg Sartor søker butikkmedarbeider i vikariat på heltid. Vikariatets varighet vil være til desember 2021. Hos oss jobber vi etter kunden først prinsippet, og våre medarbeidere er de viktigste i dette arbeidet. Vi ønsker derfor at du kan identifisere deg med dette, og ikke minst trives med å gi gode råd og jobbe fysisk. Vi vil gjerne høre fra deg som kje…
1 Ledig jobb kokstad 18.05.2021 Butikkmedarbeider

Er du positiv og glad i kundekontakt? Vi søker butikkmedarbeider:-)

Coop Hordaland SA

Annet

EXTRA Bønes søker butikkmedarbeider i 60% stilling. Vi ønsker oss medarbeidere som har lyst til å jobbe i butikk! Du er positiv og blid og ditt gode humør smitter over på kunder og kolleger. I tillegg har du en fremtredende ansvarsfølelse og tar jobben din alvorlig. Sist, men ikke minst, skal du jobbe for å øke kundenes trivsel, samt lojalitet til Extra ved …
1 Ledig jobb bergen 12.05.2021 Butikkmedarbeider

Er du klar for nye utfordringer? Vi har ledig vikariat som butikksjef:-)

Coop Hordaland SA

Annet

Coop Hordaland har ledig et vikariat som butikksjef ved Extra Øystese. Vikariatets varighet vil være til september 2022. Til å lede denne butikken ønsker vi en strukturert og aktiv butikksjef som trives med å lede og motivere sine ansatte. Som Butikksjef i Extra har du totalansvar for drift av butikken. Sammen med dine ansatte skal du skape et godt arbeidsmi…
1 Ledig jobb kokstad 29.04.2021 Butikksjef

Trives du med praktisk arbeid, byggevarer og gir super kundeservice? Vi søker butikkmedarbeider på deltid til Byggmix Øystese:-)

Coop Hordaland SA

Annet

Byggmix Øystese søker etter butikkmedarbider i ca. 12% stilling med arbeidstid på kveld og helg. Det er viktig at du er fleksibel og også har mulighet til å jobbe ekstravakter ved ferieavvikling og høysesong. Hos oss jobber vi etter kunden først prinsippet, og våre medarbeidere er de viktigste i dette arbeidet. Vi ønsker derfor at du kan identifisere deg med…
1 Ledig jobb kokstad 28.04.2021 Butikkmedarbeider

Trives du med praktisk arbeid, byggevarer og gir super kundeservice? Vi søker salgsleder i vikariat

Coop Hordaland SA

Annet

Obs Bygg Midtun har ledig vikariat som salgsleder butikk. Vikariatets varighet vil være fra juli 2021 til mars 2022. Som salgsleder butikk vil du ha ansvar for avdelingen og sammen med varehussjefen bidra til et hyggelig arbeidsmiljø og god butikkdrift. Du jobber selv aktivt på gulvet i butikken og liker å lede i en hverdag med høyt tempo. Vi setter alltid k…
1 Ledig jobb kokstad 27.04.2021 Butikksjef

Obs Vestkanten søker en driftig, positiv og engasjert frukt&grønt medarbeider

Coop Hordaland SA

Annet

Frukt & grønt er et stort og viktig område i Obs, så dersom du liker å ha mye å gjøre, er matglad - spesielt i frukt og grønt - da har vi kanskje jobb til deg:-) Obs Vestkanten søker nå en topp motivert butikkmedarbeider i 100% stilling med hovedarbeidsområde innenfor for frukt & grønt. Vi søker en driftig, positiv og engasjert ny medarbeider som har lyst ti…
1 Ledig jobb kokstad 27.04.2021 Butikkmedarbeider

Rådgiver/seniorrådgiver innen kjemikaliehåndtering

Kiwa Inspecta

Automasjon og instrumentering

Kiwa har et solid fagmiljø innen kjemikalieområdet, samt nasjonalt og internasjonalt regelverk knyttet til dette. Vi bistår daglig virksomheter med å sikre en trygg og lovlig kjemikaliehåndtering med alt fra dokumentasjon, sikkerhetsdatablader, stoffkartotek, kurs og rådgivning. Kjemikalieområdet er en del av en større avdeling som bistår virksomheter med rå…
1 Ledig jobb oslo 22.04.2021
Opprett gratis bedriftsprofil:
  • Legg ut alle dine ledige jobber
  • Bestill annonsering i alle kanaler
  • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
  • Profesjonell søknadshåndtering
  • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
  • Integrasjoner med HR og fag-systemer