Servicetekniker Pumpeservice

Karsten Moholt AS
Maskiner og utstyr Produksjon / Service
Karsten Moholt pumpeservice utfører service, vedlikehold og salg av kloakk, overvannspumper og fontener for kommuner, borettslag, bygg og anlegg og private. Karsten Moholt pumpeservice utfører service på alle kjente pumpetyper og pumpesystemer. Vi ser etter en Servicetekniker med elektroerfaring og kjennskap til VVS/VA. Erfaring fra arbeid på pumpe – kloakk …
1 Ledig jobb kleppestø 01.03.2019 Fag- / Svennebrev

Senior Innkjøper

Innleie og Rekruttering AS
Rekruttering og bemanning
Ønsker du å jobbe i spennet mellom det strategiske/langsiktige og de operasjonelle dag til dag innkjøpsoppgavene, i en organisasjon som setter pris på ditt bidrag til bedre bunnlinje og høyere kvalitet i sluttleveransen? LOS Marine er en prosjektdrevet organisasjon der prosjektenes innkjøpsbehov varierer fra noen få tusen til hundremillioners klassen. Vi opp…
1 Ledig jobb rubbestadneset 01.03.2019 Bachelor

Kjøkkenleder/Leder for avdeling Kjøkken og Bakeri

Trigger
Atføringsbedrift
Vi søker en engasjert og faglig dyktig kjøkkenleder for vårt kjøkken og bakeri. Liker du å jobbe med mennesker? Høres det interessant ut å jobbe i spennet mellom å drive attføring med opplæring og veiledning, til å være en profesjonell leverandør av varer og tjenester? I så fall må du lese videre! Trigger er en arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr en rekke produ…
1 Ledig jobb florvåg 03.03.2019 Fag- / Svennebrev

Barnehagelærere og Pedagogisk leder

Siljan kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Barnehagelærer 3x100% stillinger i Loppedåpan barnehage Barnehagelærer 80% stilling i Opdalen barnehage Pedagogisk leder 80% vikariat i Opdalen barnehage Søknadsfrist på alle stillingene 03.03.2019
5 Ledig jobb siljan 03.03.2019 Påkrevet

Servicetekniker - Skipselektriker

Karsten Moholt AS
Maskiner og utstyr Produksjon / Service
Vi søker Skipselektriker til vår Feltavdelingen for å utføre service, reparasjon og vedlikehold av elektromotorer og generatorer på våre prosjekter ute hos kunde. Arbeidsoppgaver: Overhaling og reparasjon av roterende maskineri som elektromotorer og generatorer. Kvalifikasjoner: Fagbrev skipselektriker Erfaring med roterende maskineri er en fordel. Personlig…
2 Ledig jobb kleppestø 03.03.2019 Fag- / Svennebrev

100 % fast stilling som barnevernleder

Stor-Elvdal kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Stor-Elvdal kommune søker etter 100 % fast stilling som barnevernleder, fordelt på 50 % ledelse og 50 % saksbehandling. Barnevernstjenesten er organisert i sektor for oppvekst og kultur. Tjenesten består i dag av 3 fagstillinger à 100 % utover stillingen som barnevernleder. Ledelse med personal-, økonomi- og resultatansvar og utvikling og administrasjon av b…
1 Ledig jobb koppang 15.03.2019 Påkrevet

Fagarbeider

Samvirkebarnehagene Sa
Barnehage
SAMVIRKEBARNEHAGENE i FREDRIKSTAD 1. august 2019 blir det innført ny bemanningsnorm i barnehagene. Vi skal oppfylle kravet og ansetter derfor to fagarbeider i våre barnehager. Stillingene ansettes i Begbyenga og Trondalen barnehage. Vi oppfordrer menn til å søke. Vi har et mål om 30% menn i våre barnehager. Vi forventer at du: Er bevisst rollen din som fagar…
2 Ledig jobb gamle fredrikstad 15.03.2019 Fag- / Svennebrev

Barnehagelærer

Samvirkebarnehagene Sa
Barnehage
SAMVIRKEBARNEHAGENE i FREDRIKSTAD Vi ønsker en dyktige barnehagelærer som vil være med på laget og videreutvikle vår flotte barnehage. Trondalen barnehage skal ansette en barnehagelærer. Velkommen som søker du som er nyutdannet og full av ny kompetanse, iver og glød. Velkommen som søker du som er erfaren og vil ta med deg alle dine gode erfaringer inn i våre…
1 Ledig jobb gressvik 15.03.2019 Bachelor

Ledige veileder-stillinger

Solstein AS
Rekruttering og bemanning
Solstein AS har drevet tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering for NAV siden 2008. Tiltaket er et tilbud til personer som er sykemeldt eller har fått arbeidsevnen nedsatt, slik at de hindres i å komme tilbake i ordinært arbeid. Tiltaket har som formål å styrke deltakernes arbeidsevne og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og so…
2 Ledig jobb veavågen 28.02.2019 Bachelor

Vi søker fag- og timelærere innen Kroniske sykdommer og Demensomsorg

AOF Haugaland
Utdanning, undervisning og Forskning
AOF Fagskolen vurderer å tilby fagskoleutdanninger innen Kroniske sykdommer og Demensomsorg høsten 2019. I den forbindelse søker vi etter fag- og timelærere. Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner: Høyere utdanning innen helse og helst en videreutdanning relatert til fagområdet Det er ønskelig at søker har PPU og/eller undervisningserfaring, men det er…
4 Ledig jobb haugesund 24.03.2019 Bachelor

Ferievikariat helsesekretær/sykepleier

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Hattfjelldal kommune har ledig to vikariater i inntil 100% stilling som helsesekretær/sykepleier i perioden 20.06 – 31.08.2019. Stillingen er for tiden plassert ved legekontoret i enhet for helsetjenester. Det søkes ogå etter personer som kan være tilkallingsvikarer som helsesekretær i enheten. Ønskede kvalifikasjoner: Primært norsk autorisasjon som helsefag…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Påkrevet

Ferievikariater i Helse- og omsorg 2019

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Våre trofaste medarbeidere skal ha ferie, vi trenger derfor ferievikarer ved institusjonsbaserte tjenester og hjemmebaserte tjenester inkl. bofellesskap og avlastning. Hovedferieperioden vil være fra uke 26 tom uke 33, og i denne perioden ønsker vi at ferievikarene skal arbeide minimum 5 uker sammenhengende. Personer som har anledning til å jobbe 5 uker samm…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Ikke påkrevet

50 - 80% stillinger som helsefagarbeider

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Det er ledig flere faste stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier med en stillingsstørrelse fra 50% til 80% inkl. vikarressurs for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgavene er rettet mot ulike brukergrupper innen helse- og omosrg. Stillingene inngår i turnus inkl. natt og er for tiden plassert både i enhet for hjemmebaserte tjenester og i enhet for institusj…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Påkrevet

80% stilling som helsefagarbeider

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
En fast 80% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i turnus og er for tiden plassert i enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier - Relevant erfaring fra tilsvar…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Påkrevet

Rådgiver drift og trafikantnytte, og Integrasjons- og systemarkitekt

Experis avd Kristiansand
Rekruttering og bemanning
Nye Veier AS er under oppbygging og har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet, og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand og fire utbyggingsområder. Oppstartsporteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 150 mrd. kroner. Nye Veier er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisa…
2 Ledig jobb kristiansand s 28.02.2019 Påkrevet

100% stilling som sykepleier -vikariat tom 31.08.2019

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig et vikariat i 100% stilling som sykepleier fom snarest tom 31.08.2019 med muligheter for forlengelse. Stillingen inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er både i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - Norsk autorisasjo…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Påkrevet

100% stilling som sykepleier

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig et fast 100% stilling som sykepleier fom snarest. Stillingen inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er både i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - Norsk autorisasjon som sykepleier - Relevant erfaring fra tilsvarende…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Ønskelig

60% stilling som helsefagarbeider

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Et vikariat i 60% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier er ledig fom snarest tom 31.12.2019. Stillingen inngår i turnus og er for tiden plassert i enhet for institusjonstjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier - Relevant erfaring fra …
1 Ledig jobb hattfjelldal snarest Ønskelig

100% stilling som sykepleier -vikariat med mulighet for fast

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Vi har ledig et vikariat i 100% stilling som sykepleier fom snarest tom 30.09.2019 med muligheter for fast ansettelse. Stillingen inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er både i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - Norsk autoris…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Påkrevet

100% stilling som kokk

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
Ved enhet for institusjonstjenester er det ledig 100 % stilling som kokk for snarlig. Stillingen rapporterer til enhetsleder og inngår i turnusordning. Beskrivelse av enheten: Kjøkkenet er plassert i kommunens pleie-, rehabilitering og omsorgssenter. Enhet for institusjonstjenester er en heldøgns bemannet institusjon med langtidsplasser, korttidsplasser og a…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Fag- / Svennebrev

100% stilling som vernepleier

Hattfjelldal kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
En fast 100% stilling som vernepleier er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i turnus og er for tiden plassert i enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - Norsk autorisasjon som vernepleier - Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentli…
1 Ledig jobb hattfjelldal 03.03.2019 Påkrevet

Psykolog/psykologspesialist

Agder Barne- og Familiesenter Arendal
Sykepleie- og omsorgtjenester
Ved Agder barne- og familiesenter er det ledig stilling som psykologspesialist/psykolog i fast 30 - 60% stilling. Arbeidsoppgaver/ansvarsområder Agder barne- og familesenter, avdeling Nygårdsveien i Arendal utreder, på oppdrag fra barneverntjenesten, foreldres omsorg for små barn. Arbeidet urføres i tverrfaglige, spesialiserte team og det legges stor vekt på…
1 Ledig jobb arendal 15.03.2019 Påkrevet

SFO-Leder

St Franciskus skole
Skole - Barne- og ungdomsskole
Vi søker etter SFO – leder i 100% stilling – en spennende lederstilling i et aktivt skolemiljø. Vi er en friskole som søker god kvalitet i alle ledd. SFO er en viktig del av helhetstilbudet vi gir. SFO ønsker, gjennom et nært foreldresamarbeid og godt arbeidsmiljø, å gi barna et så trygt og godt fritidstilbud som mulig. Stillingen vil blant annet innebære: O…
1 Ledig jobb arendal 12.03.2019 Påkrevet

Ledig stilling time- og faglærer Fagskole Veiledning av lærling Ølen

AOF Haugaland
Utdanning, undervisning og Forskning
Vi søker faglærer og timelærere innen undervisning på Fagskole Veiledning av lærlinger i Ølen, fra september 2019 I samarbeid med kommunene Vindafjord og Etne, planlegger AOF Haugaland oppstart av fagskoleutdanninger i Ølen. Tilbudene vil bli finansiert av Rogaland Fylkeskommune. Undervisningen foregår på kveldstid en til to ganger i uka ved Ølen videregåend…
3 Ledig jobb haugesund 22.04.2019 Høyere utdanning rettet mot mennesker og relasjoner, gjerne med PPU eller annen pedagogisk utdanning. Fagarbeidere med tilleggsutdanning i pedagogikk og/eller veieldning oppfordres også til å søke

Ledig stillinger time- og faglærer på Fagskole Rehabilitering Ølen

AOF Haugaland
Utdanning, undervisning og Forskning
Vi søker faglærer og timelærere til undervisning på Fagskole Rehabilitering i Ølen, fra september 2019 I samarbeid med kommunene Vindafjord og Etne, planlegger AOF Haugaland oppstart av fagskoleutdanninger i Ølen. Tilbudene vil bli finansiert av Rogaland Fylkeskommune. Undervisningen foregår på kveldstid en til to ganger i uka ved Ølen Videregående Skole, fr…
3 Ledig jobb haugesund 22.04.2019 Se våre ønskede kvalifikasjoner

Laborant

Eramet Norway AS
Metallurgisk Industri / Produksjon
Eramet Norway har som ambisjon å være en ledende produsent av raffinerte manganlegeringer og driver en av verdens reneste produsksjonsprosesser for fremstilling av manganlegeringer - tuftet på norske industritradisjoner og bærekraftig høyteknologi. Ved verket i Porsgrunn har vi et moderne, velutstyrt laboratorie med totalt 4 stillinger. Vi er del av et størr…
1 Ledig jobb porsgrunn 02.03.2019 Fag- / Svennebrev

Kultursjef med fagansvar

Drangedal kommune
Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
Kommunen har et stort og mangfoldig kulturliv som skal videreføres og videreutvikles. Til dette søker vi en kultursjef som engasjerer, motiverer, skaper samhold og bidrar til gode opplevelser både for kommunens innbyggere og tilreisende. Kultursjefen skal bidra til at kommunen videreutvikler sin posisjon som en god kunst- og kulturkommune med et variert og g…
1 Ledig jobb drangedal 04.03.2019 Master

Sommerjobb for helsefagstudenter / helsefagarbeidere / assistenter

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Fastlandet hjemmetjeneste har behov for sommervikarer fra midten av juni til ut august. Det er ønskelig at du kan jobbe i minimum 6 uker. Oppgi ønsket tidsrom du kan jobbe i søknaden. Sommerjobb hos oss kan gi deg mulighet for ekstravakter og videre ansettelse. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være hjemme hos brukere eller brukere som er inne på sentret …
10 Ledig jobb tromsø 28.02.2019 Påkrevet

Sommerjobb på Mortensnes sykehjem

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Mortensnes sykehjem søker etter ferievikarer til alle sine avdelinger, fortrinnsvis i perioden 24. juni til 18. august. Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, helsefagstudenter og assistenter. Avdelingene Bjerkely, Utsikten og Himmelblå er vanlige, somatiske avdelinger. Avdeling Solstua er skjermet avdel…
15 Ledig jobb tromsø 10.03.2019 Påkrevet

Rådgiver/Kategoriansvarlig bygg- og anlegg

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Vil du være med på å utvikle vår nye seksjon for anskaffelser? Tromsø kommune har besluttet å gå fra en desentralisert innkjøpsmodell til en sentralisert innkjøpsmodell. I den forbindelse er det opprettet en ny seksjon for anskaffelser. Seksjonen har overordnet fagansvar for alle anskaffelser i Tromsø kommune. Den nye seksjonen skal organisere seg i team. De…
1 Ledig jobb tromsø 24.02.2019 Påkrevet

SJÅFØR KLASSE C

FRODE BØRVEN TRANSPORT AS
Transport, logistikk og lager
Dette er ein jobb der ein må jobba sjølvstendig med dei daglege arbeidsoppgåvene. Fritidsordning/avspasering. ADR Stykkgods er ynskjeleg. Kurs vert gjeve. Tiltredning etter avtale. Skrifleg søknad snarast til: frode.borven@kvamnet.no Nærare opplysningar om stillinga får du ved å kontakta Frode Børven, mobil 916 93 059.
1 Ledig jobb øystese 23.02.2019 ADR Stykkgods er ynskjeleg

Rådgiver/Kategoriansvarlig velferd

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Vil du være med på å utvikle vår nye seksjon for anskaffelser? Tromsø kommune har besluttet å gå fra en desentralisert innkjøpsmodell til en sentralisert innkjøpsmodell. I den forbindelse er det opprettet en ny seksjon for anskaffelser. Seksjonen har overordnet fagansvar for alle anskaffelser i Tromsø kommune. Den nye seksjonen skal organisere seg i team. De…
1 Ledig jobb tromsø 24.02.2019 Påkrevet

Rådgiver/Kategoriansvarlig IT

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Vil du være med på å utvikle vår nye seksjon for anskaffelser? Tromsø kommune har besluttet å gå fra en desentralisert innkjøpsmodell til en sentralisert innkjøpsmodell. I den forbindelse er det opprettet en ny seksjon for anskaffelser. Seksjonen har overordnet fagansvar for alle anskaffelser i Tromsø kommune. Den nye seksjonen skal organisere seg i team. De…
1 Ledig jobb tromsø 24.02.2019 Påkrevet

Er du vår nye ergoterapeut for voksne?

TROMSØ KOMMUNE
Offentlige tjenester og forvaltning
Rehabiliteringstjenestens avdeling Dagrehabilitering gir ergoterapitjenester og fysioterapitjenester til voksne innbyggere i kommunen fra 18 år og oppover. På avdeling Dagrehabilitering er det i dag 11,5 årsverk for ergoterapeuter, 12,4 for fysioterapeuter og 2 turnusfysioterapeutstillinger. Avdelingen jobber med tiltak som er helsefremmende, forebyggende, r…
2 Ledig jobb tromsø 08.03.2019 Påkrevet

LEDIGE STILLINGAR

INDRE HORDALAND MILJØVERK IKS
Renhold og renovasjon
Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss. Selskapet arbeider med avfallsløysingar for abonnentar og kundar; innsamling, tilrettelegging av sorteringsordningar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall. Me samarbeider òg med aktuelle aktørar for å …
1 Ledig jobb voss 15.03.2019 Ingen

Sommervikarer ved Marithaugen sykehjem

Vågan Kommune
Offentlige tjenester og forvaltning
erievikarer ønskes på Marithaugen sykehjem i perioden 17.06.19 – 11.08.19. Marithaugen sykehjem søker engasjerte og ansvarsbevisste ferievikarer som har lyst til å oppleve Lofotens vakre natur med spektakulære fjell, ville hav, vekslende vær og fantastiske lysforhold. Nå har dere en gylden mulighet til å kombinere denne spektakulære naturen med å jobbe i et …
1 Ledig jobb svolvær 03.03.2019 Påkrevet

Partner / Eiendomsmegler til vårt kontor i Drammen

Aktiv Eiendomsmegling Drammen
Eiendom Salg / Forvaltning
Vi søker etter en dyktig eiendomsmegler/jurist til vårt flotte Drammenskontor. Vi ønsker en bidragsyter med erfaring som har lyst til å være med å bygge opp og drifte et kontor med stort potensiale. Aktiv Eiendomsmegling er et sterkt og godt varemerke, og er blant de største og mest omsettende eiendomsmeglerkjedene i Norge. Vi har et stort markedsområde med …
1 Ledig jobb drammen 10.03.2019 Påkrevet

Eiendomsmegler / Eiendomsmeglerfullmektig til vårt kontor i Drammen

Aktiv Eiendomsmegling Drammen
Eiendom Salg / Forvaltning
Vi søker etter fremover lente eiendomsmeglere/eiendomsmeglerfullmektiger til vårt flotte Drammenskontor. Vi har stor etterspørsel etter våre tjenester og ønsker å styrke vårt lag med en eller flere eiendomsmeglere/eiendomsmeglerfullmektiger. Tidligere erfaring er en fordel men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Aktiv Eiendomsmegling er et sterkt og g…
2 Ledig jobb drammen 10.03.2019 Påkrevet

ELEKTRIKAR MONTØR OG LÆRLING

MØLSTER INSTALLASJON AS
Elektriker og sterkstrøm
Montør sterkstraum og svakstraum med fagbrev Lærling Søkjarar må ha utdanning innan elektro. Spørsmål om stillingen kan rettast til Olav Werner Skjoldli på telefon 901 34 957. Søknadsfrist 01.03.19. kan sendast som e-post til inst@molster.no Mølster Innstallasjon AS, Postboks 264, 5702 Voss www.molster.no
1 Ledig jobb skulestadmo 01.03.2019 Montør sterkstraum og svakstraum med fagbrev

TØMRARAR

SEIMEN AS
Håndtverkstjenester
Seimen AS er eit byggmeisterfirma og har trelast­handel med Bygger’n butikk på Vinje. Vår kompetanse er bygging og renovering av hus, hytter, næringsbygg og større leiligheitsbygg. Me har eigenproduksjon av ferdig element til våre prosjekt. I dag er me 35 tilsette.Med vidare satsing og stadig aukande arbeidsmengd søkjer me etter fleire medarbeidarar. Seimen …
2 Ledig jobb vossestrand 01.04.2019 Videregående skole