Vi søker etter en Barnehagelærer i fast 100 % stilling! Er det deg? Søk i dag!

Toftveien barnehage SA

Barnehage

TOFTVEIEN BARNEHAGE Toftveien barnehage ligger i Hamna sør. Barnehagen har tre avdelinger med til sammen 49 heldagsplasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen eies og drives av foreldrene som et samvirkeforetak. Vi søker: BARNEHAGELÆRER i fast 100 % stilling. Stillingen er ledig fra 1.9.2020 Barnehagelærer jobber på alle avdelingene. Vi ønsker oss en kreat…
1 Ledig jobb tromsø 20.11.2020 Barnehagelærer

Støttepedagog

Toftveien barnehage SA

Barnehage

TOFTVEIEN BARNEHAGE Toftveien barnehage ligger i Hamna sør. Barnehagen har tre avdelinger med til sammen 49 heldagsplasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen eies og drives av foreldrene som et samvirkeforetak. Vi søker: BARNEHAGELÆRER I 100 % STØTTEPEDAGOGSTILLING I tidsrommet 1.11.20-31.7.21 Vi ønsker oss en selvstendig, fleksibel og samarbeidsvillig ba…
1 Ledig jobb tromsø 15.11.2020 Pedagog

Formidlings- og arrangementsansvarlig i avdeling Vågan

Museum Nord

Kunst og kultur

Lofotfisket har fra lang tid tilbake hatt stor betydning for samfunnsstrukturen som har vokst fram langs norskekysten, og dette er fremdeles svært viktig for Lofoten. Dokumentasjon og formidling av denne historien står sentralt i Museum Nords satsing i Vågan, og planleggingen av et større opplevelsessenter i Storvågan er allerede godt i gang. Avdeling Vågan …
1 Ledig jobb kabelvåg 15.11.2020

Ansvarlig kommersiell drift og salg ved Hurtigrutemuseet

Museum Nord

Kunst og kultur

I løpet av 2021 reåpner Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Det er investert 200 mill. kr i et arkitektonisk flott bygg, nye utstillinger og publikumstilbud for å løfte frem denne viktige nasjonale kyst- og samferdselshistoria. Det nye Hurtigrutemuseet er et komplekst anlegg bestående av det landsatte hurtigruteskipet MS Finnmarken 1956 og salonger fra DS Finma…
1 Ledig jobb stokmarknes 15.11.2020

Kundekonsulent personmarked

Skudenes & Aakra Sparebank

Bank, finans og forsikring

Ledig stilling: Kundekonsulent personmarked En av våre medarbeidere ved vårt kontor i Skudenes velger å gå av med pensjon, og vi søker derfor etter en ny medarbeider. Arbeidsoppgavene vil bestå i kunderådgivning innenfor lån, sparing, forsikring og andre bankprodukter. Vi søker deg som: Liker å arbeide med mennesker, er god til å lytte og til å forstå kunden…
1 Ledig jobb åkrehamn 15.11.2020 Rådgiver

Sykepleier  2 x 100 %

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse og omsorgstjenester, personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet, til hjemmeboende med ulike hjelpebehov. Hjemmetjenesten er inndelt i tre soner. Hver avdeling har en avdelingsleder og to fagansvarlige. Enheten har ca. 240 ansatte hvorav ca.50 sykepleiere. Enheten har følgende fokusområder: • sår og diabet…
1 Ledig jobb haugesund 19.11.2020

Vikariat som maskinsjef i sambandet Krakhella-Rysjedalsvika-Rutledal, pt. MF Losna

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig eit 6 månaders vikariat i stilling som maskinsjef på ferjesambandet Krakhella-Rysjedalsvika-Rutledal, …
1 Ledig jobb krakhella 15.11.2020

Skipsførar i sambandet Halsa-Kanestrøm, pt. MF Romsdal

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som skipsførar på reservefartøy i Romsdal, pt. MF Eira og MF Solnør. Skiftordning: 2 veker på…
1 Ledig jobb molde 15.11.2020

Matros i sambandet Aukra-Hollingsholmen, pt. MF Norangsfjord

Fjord1 ASA

Samferdsel og infrastruktur

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som matrosi sambandet Aukra - Hollingsholmen, pt. MF Norangsfjord. MF Norangsfjord er bygd i …
1 Ledig jobb molde 15.11.2020

Helsesekretærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter Helsesekretærer med autorisasjon. Vi har ledig 3 engasjementer - 13,33% helgestillinger - med mulighet for utvidelse av stillingsprosent. Vi trenger også timevikarer. Bergen Legevakt sikrer befolkningen i Bergen tilgang på øyeblikkelig hjelp. Legevakten er en del av kommunens akuttberedskap og omfatter hjelp til akutt sykdom, skade, psykiske l…
1 Ledig jobb bergen 06.11.2020

Vikariat lærerstilling med kontaklærertjeneste 2.trinn

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eidsvåg skole er en barneskole i Åsane bydel. Skolen har fleksible areal og vil ha 265 elever kommende skoleåret. Vi holder til i et nytt skolebygg med gode fasiliteter. Det er 40 ansatte på skolen og vi har et trivelig, åpent og inkluderende arbeidsmiljø. Skolen er en baseskole der lærerne arbeider i team. Vi arbeider målrettet med å gjøre elevene aktiv i e…
1 Ledig jobb eidsvåg i åsane 12.11.2020

Vi søker helsefagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Søreide Sykehjem er et moderne sykehjem som ligger flott til i Ytrebygda bydel i Bergen. Sykehjemmet har 90 beboere og er delt inn i ni avdelinger med ti beboere på hver avdeling. Våre beboere er langtidsboende. 60 plasser er tilrettelagt for personer med demens og 30 plasser er tilrettelagt for somatiske beboere. Vår visjon er å tilby kjærlig omsorg, skape …
1 Ledig jobb søreidgrend 13.11.2020

Vernepleier i 100% fast stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 25 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemott…
1 Ledig jobb rådal 13.11.2020

Assistent til Forsvarsattacheen i Beograd

Forsvaret

Har du lyst til å jobbe ved en spennende norsk utenriksstasjon? Forsvarsattachékontoret i Beograd er en del av et svært godt team ved den norske ambassaden. Kontoret har i tillegg til Serbia også ansvar for Bosnia og Hercegovina., Montenegro og Nord-Makedonia. Forsvarsattacheen er en militær spesialutsending fra det norske Forsvarsdepartementet og er forsvar…
1 Ledig jobb 30.11.2020

Assistent til Forsvarsattacheen i Beijing

Forsvaret

Har du lyst til å jobbe ved en spennende norsk utenriksstasjon? Har du lyst til å jobbe ved en av Norges mest spennende ambassader? Forsvarsattachékontoret i Beijing er en del av et svært godt team ved den norske ambassaden. Kontoret har i tillegg til Kina også ansvar for Japan. Forsvarsattacheen er en militær spesialutsending fra det norske Forsvarsdepartem…
1 Ledig jobb 30.11.2020

Kan vi kalkulere med deg?

Forsvaret

Vi ser etter en motivert og selvstendig virksomhetskontroller til vår seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring (M8) på Sessvollmoen. Liker du å jobbe i team, har naturlig oversikt og analytiske evner, samt evnen til å planlegge og gjennomføre prosesser innenfor økonomi, kan du være den vi ser etter. Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitets…
1 Ledig jobb sessvollmoen 09.11.2020

Bedriftslege/bedriftsoverlege - Sessvollmoen

Forsvaret

Operasjonsstøtteavdeling Hæren/ Forsvarets bedriftshelsetjeneste Indre Østland (FBHT-IØ) har ledig en 100 % stilling som bedriftslege/ bedriftsoverlege for fast tilsetting. Tiltredelse snarest etter nærmere avtale. FBHT-IØ er en regional bedriftshelsetjeneste som dekker Forsvarets virksomhet på Indre Østland. FBHT-IØ har seks stillinger som til sammen dekker…
1 Ledig jobb sessvollmoen 23.11.2020

NRK Sápmi søker etter journalister i Sør-Sápmi

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Vi trenger deg som kan finne og lage de gode sakene og historiene fra Sápmi til hele Sápmi. For deg betyr det å ha spesielt fokus på mobil, nett og sosiale medier - men også levere innhold til radio og tv. Vi skal ansette to sørsamiske journalister i fast stilling med startdato så snart som mulig. Les denne annonsen på sørsamisk Arbeidsstedet er fortrinnsvis …
1 Ledig jobb trondheim 22.11.2020

Engasjert, nytenkende og erfaren revisor/økonom til Bergen

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Divisjon Innsats er en av fire divisjoner i Skatteetaten som til sammen har ansvar for samfunnsoppdraget. I Innsats har avdeling Fokusområder ansvar for prioriterte risikoområder og komplekse forhold på skatte- og avgiftsområdet. Avdelingen skal forvalte og utvikle effektive og treffsikre virkemidler for å håndtere og forebygge avvik i etterlevelsen. Avdelin…
1 Ledig jobb bergen 11.11.2020

Vil du bli vår nye seniorrådgiver sikkerhet?

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

I Skattedirektoratets sikkerhetsstab har vi det overordnede ansvaret for etatens styring, fagkompetanse og oppfølging innen informasjonssikkerhet, personsikkerhet, fysisk sikkerhet, samt samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har for tiden 11 dyktige og hyggelige medarbeidere i Oslo, Grimstad og Bergen, og samarbeider tett med fagmiljøer i etatens ulike divisjon…
1 Ledig jobb oslo 14.11.2020

Fagkonsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Oslo VO Skullerud ligger sentralt til på Skullerud og har ca. 1400 deltakere og 150 ansatte. Senteret har et bredt tilbud innenfor kommunal voksenopplæring. Tre avdelinger gir tilbud om spesialundervisning. Videre har skolen fire avdelinger som tilbyr norskopplæring for innvandrere, grunnskoleopplæring og opplæring i bedrift. Vi søker en fagkonsulent med int…
1 Ledig jobb oslo 15.11.2020

Helsefagarbeider - vikariat

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hjemmetjenesten i Bydel Ullern er en tjeneste i stor utvikling. Vi er delt i tre seksjoner og et eget mestringsteam. Basen ligger sentralt i nærheten av variert kollektiv tilbud. Avdelingen har ansvaret for helse- og omsorgstjenester på alle nivåer. Distrikt 3 har et tverrfaglig team med hjemmesykepleie, saksbehandling, fysio- og ergoterapi og praktisk bista…
1 Ledig jobb oslo 12.11.2020

Vikariater barnehagemedarbeider

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du leken og lærende? Bli med oss! Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell, som er tilstede med hodet og hjertet. Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna. Vi byr på spennende dager i et mangfoldig landskap av barn, foreldre og barnehager, som er utfordrende og berikende. Hos oss eksisterer ikke late dager, kun givende og inspir…
1 Ledig jobb oslo 12.11.2020

FACT-eldre

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Være et bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Bidra til at eldre brukere greier å ta imot nødvendige omsorgstjenester i egen bolig, og forverring av psykoselidelse blir fanget opp på et tidligere tidspunkt. Stillingsinnehaver: Skal til enhver tid bidra til at virksomheten drives innenfor rammene av overordnede politiske og admin…
1 Ledig jobb oslo 05.11.2020

Leder

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever som vil bruke litt av sommerferien til å fordype seg, og ønsker å lære litt mer i ett eller flere av skolefagene på en litt annen måte. Gjennom spennende kursinnhold med faglig fordypning, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser ønsker Sommerskolen å bidra til opplevelser av mestring, læringsglede og skap…
1 Ledig jobb oslo 16.11.2020

Vikariat som prosjektarkitekt

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling for områdeutvikling arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig. Vi tar prosjektene fra det er klart at ny reguleringsplan er nødvendig og til ferdigstilling av den nye bebyggelsen. Arbeidet foregår i tverrfaglige enheter. Vår viktigste oppgave er å bidra til…
1 Ledig jobb oslo 22.11.2020

Rektor

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å bli rektor ved Lura skole? Lura skole er en 1-7 skole med 350 elever 50 ansatte. Skolen har en innføringsklasse som er rigget for å ta imot 25 elever. Skolen har ca. 50 % flerspråklige elever, det snakkes 30 språk og vi er en flerkulturell skole. Vi ser på mangfold som en genuin berikelse. Lura skole er en pådriver for læring og inkludering…
1 Ledig jobb sandnes 15.11.2020

Pedagogisk leder, barnehagelærer

Stavanger Kommune

Velkommen til å søke stilling hos oss i Ullandhaug-barnehagene, avd. Madlavoll! Ullandhaug-barnehagene består av 5 barnehager - Gosen, Havhesten, Haugtussa, Krabat og Madlavoll barnehager. Vi er i en spennende prosess med å bygge en ny virksomhet med 5 barnehager, kanskje er du den vi søker som en del av teamet vårt? Vi er en engasjert gjeng medarbeidere som…
1 Ledig jobb stavanger 11.11.2020

Avdelingssykepleier til Lindrende enhet 

Stavanger Kommune

Lindrende enhet er et korttidstilbud til pasienter som har behov for lindrende omsorg og palliasjon, utover det en sykehjemsavdeling kan tilby. Stavanger kommunes kompetansesenter i palliasjon er lokalisert i avdelingen. Avdelingen har ett bredt utvalg ansatte med fokus på en tverrfaglig tilnærming ovenfor pasient og deres pårørende. Arbeidsoppgaver Ansvar f…
1 Ledig jobb stavanger 13.11.2020

Avdelingssjef

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet jobber for et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt. Vil du være med oss å jobbe mot denne visjonen? Er du en leder som evner å se helheten og motiveres av å utvikle engasjerte og kompetente medarbeidere, og som får energi av å legge til rette for kontinuerlig forbedring? Da kan dette være stillingen for deg. Avdeling Sør-Rogaland, Sir…
1 Ledig jobb sandnes 15.11.2020

Er du god på service og vil jobbe med veiledning?

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byggeaktivitetene i Lørenskog kommune er høye. Hovedoppgaven i byggesaksavdelingen er saksbehandling av byggesøknader, men en viktig del av byggesakstjenesten er veiledning og informasjon. Vi er opptatt av at kommunens brukere blir møtt med serviceinnstilte ansatte som forstår brukernes behov. Derfor søker vi etter deg som liker å ha kontakt med mennesker, o…
1 Ledig jobb lørenskog 11.11.2020

Vil du jobbe med spennende bygg- og anleggsprosjekter i en kommune i vekst?  

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du ha som hovedarbeidsoppgave å jobbe med prosjektutvikling i tidlig fase frem til investeringsbeslutning? Det kan kan også bli aktuelt å lede prosjekter videre i planlegging- og gjennomføringsfasen. Lørenskog kommune bygger for fremtiden, og de neste fire årene skal vi bygge og rehabilitere for 4,8 milliarder kroner. Vi trenger å styrke kommunens bygghe…
1 Ledig jobb lørenskog 12.11.2020

Vil du jobbe i et hektisk prosjektmiljø i en kommune i vekst? 

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en selvstendig og løsningsorientert medarbeider som trives med stor variasjon i arbeidsoppgavene i et hektisk miljø. Du vil bistå prosjektene med mindre prosjektoppgaver, samtidig som du vil få en sentral rolle i prosjektvirksomheten og få ansvar for administrative rutiner og oppgaver - er dette deg? Lørenskog kommune bygger for fremtiden, og de nes…
1 Ledig jobb lørenskog 12.11.2020

Vil du jobbe med spennende bygg- og anleggsprosjekter i en kommune i vekst?

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger å styrke kommunens byggherreorganisasjon med en dyktig og erfaren prosjektstyrer - vil du være med i utviklingen? Lørenskog kommune bygger for fremtiden, og de neste fire årene skal vi bygge og rehabilitere for 4,8 milliarder kroner.  Det bygges mye i Lørenskog kommune – barnehager, skoler, omsorgsboliger, park- og idrettsanlegg, vann- og avløpsan…
1 Ledig jobb lørenskog 12.11.2020

Vil du jobbe med spennende byggeprosjekter i en kommune i vekst? 

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Du vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Du må ha lyst til å jobbe med prosjekter i forskjellige størrelser, i alle faser og ofte flere i parallell - er du den vi leter etter? Lørenskog kommune bygger for fremtiden, og de neste fire årene skal vi bygge og rehabilitere for 4,8 milliarder kroner. Vi trenger å styrke kommu…
1 Ledig jobb lørenskog 12.11.2020

Lærer

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en entusiastisk og faglig dyktig lærer? Finstad skole har ledig 100% fast stilling som lærer fra 01.01.21 Finstad barneskole er en barneskole som ligger midt i et trivelig boområde på Finstadjordet med kort avstand til Østmarka. Skolen har 325 elever fordelt på 14 klasser og et personale på ca. 40 personer fordelt på skole og SFO. Skolen har et godt læ…
1 Ledig jobb finstadjordet 12.11.2020

Er du vår neste miljøveileder?

Lørenskog kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger deg som engasjerer, inkluderer og som har høye ambisjoner på barns vegne. Rasta skole har ledig stilling som miljøveileder/vernepleier fem dager i uken. Vi trenger deg som er en trygg og tydelig voksen. Som ansatt på Rasta skole vil du jobbe i et spennende miljø som har elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle barn på Rasta skole skal ha trygg…
1 Ledig jobb rasta 12.11.2020

Fastlegehjemmel - Kroken Legekontor

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har 13 private legekontor og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 77 fastleger. Tromsø kommune har nå ledig en fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Kroken Legekontor med oppstart medio mars 2021. Kroken Legekontor er et veletablert legekontor beligg…
1 Ledig jobb krokelvdalen 15.11.2020

Avdelingssykepleier

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Institusjonstjenesten i Pleie og Omsorg søker avdelingsleder til 1 års vikariat, p.t. på Stabekk sykehjem. Avdelingen som er i behov av leder, skal etter planen gjøres om til korttidsplasser når LØFT-prosjektet i Bærum kommune er over. I den forbindelse kan det medføre at du må bytte tjenestested. Hospice og Stabekk sykehjem består av 80 plasser, 22 hospicep…
1 Ledig jobb stabekk 13.11.2020

Vil du bli en av våre flinke ansatte? Vi søker deg som er på jakt etter en helgejobb:-)

Coop Hordaland SA

Annet

Er du fleksibel, blid og trygg i møte med kunder? Trives du med å ta i et tak? Coop Marked Ålvik søker butikkmedarbeider på deltid med arbeidstid annenhver lørdag. Det vil også bli muligheter for ekstravakter etter butikkens behov. Vi ønsker oss positive ansatte som trives med å yte kundeservice og forstår verdien i å sette KUNDEN FØRST. Vi har et hyggelig a…
1 Ledig jobb kokstad 08.11.2020 Butikkmedarbeider