Frisør søkes

Azur frisør AS

Hår- og skjønnhetspleie

Azur er godt etablert siden 2004 i koselige Drøbak sentrum med busstopp rett utenfor. Med ærlighet og høy faglig kompetanse ønsker vi å gi kunden den beste opplevelsen de forventer og fortjener. For å gi den gode opplevelsen har vi en visjon om å gjøre hverandre gode - hver dag! Vi søker deg som har: Svennebrev god arbeidsmoral lyst til å utvikle deg og andr…
1 Ledig jobb drøbak 28.10.2020 Frisør

Takstmann Bilskade og Bilskadereparatør

Bilskadesenteret Ringerike AS

Biloppretting, Billakkering, Bilskadereparatør, Bilmekaniker, Takstmann Bilskade

Vi søker etter Takstmann bilskade og Bilskadereparatør da arbeidsmengden har øket. Hos Bilskadesenteret Ringerike AS vil du jobbe sammen med hyggelige kolleger og være med på å skape fornøyde kunder hver dag. Du vil jobbe selvstendig og må være strukturert, nøye og effektiv. Hos oss finner du et godt arbeidsmiljø med meget faglig dyktige kolleger og kan bruk…
2 Ledig jobb hønefoss 01.11.2020 Produksjon

Rådgiver - barnehageutvikling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en utviklingsorientert, samfunnsengasjert og tydelig rådgiver med god evne til samhandling og kommunikasjon. Stillingen er plassert i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Seksjon for strategi, utvikling og utredning, Avdeling for politiske planer. Avdelingen har ansvar for utarbeidelse av politiske planer og saker, forskning og fagutviklin…
1 Ledig jobb bergen 08.11.2020

Overlege

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) er en kommunal helseinstitusjon, organisert som enhet under Etat for helsetjenester. ØHD er samlokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken sammen med etatsadministrasjonen, Bergen Legevakt, Helsevernenheten - herunder kommuneoverlegene, Miljørettet helsevern, Senter for migrasjonshelse og Smittevernkontoret. I tillegg er H…
1 Ledig jobb bergen 08.11.2020

Ambulerende Servicemedarbeider i Kommunal Hjelpemiddelservice

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunal Hjelpemiddelservice er en byomfattende tjeneste som har ansvar for hjelpemidler til brukere i Bergen Kommune. Kommunal Hjelpemiddelservice er delt opp i 2 deler: Hjelpemiddelhuset, og de ambulerende service medarbeiderne. Servicemedarbeiderne består av 16 medarbeidere, fordelt på 4 byområder. Kommunal Hjelpemiddelservice er en del av Enhet for aktiv…
1 Ledig jobb bergen 27.10.2020

Sykepleier / Vernepleier - årsvikariat

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Indre Sandviken er en av fem hjemmesykepleiegrupper som leverer hjemmebaserte tjenester i byområdet Bergenhus. Bergen har mange fine byområder, og det som vi kaller Indre Sandviken er virkelig ett av de. Vi går, sykler og kjører i området rundt Sandviken kirke, opp Breistølen, ned til Bryggen og videre mot Fløyen. De ansatte jobber det meste av vakten sin i …
1 Ledig jobb bergen 08.11.2020

Fagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig to faste stillinger som fagarbeider i våre tjenester. Vi søker etter nye medarbeidere som ønsker å jobbe med hjemmeboende, primært eldre. Stillingene er ledig etter avtale og er p.t. turnusstillinger med arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Arbeidsstedet er i Kalfaretgruppen, som pt. har lokaler sentralt ved Stadsporten. Hjemmesykepleien har ansvar…
1 Ledig jobb bergen 01.11.2020

BPA assistent, Ytrebygda

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistanse. Målsettingen med tilbudet er at den som har et tjenestebehov, skal få et så selvstendig liv som mulig. Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus har ansvaret for ordningen, der Bergen kommune er valgt som leverandør. Det vil i praksis si at assistenter vil være ansatt i Bergen kommune, og at bruker (den som har fått i…
1 Ledig jobb bergen 25.10.2020

Sykepleier - vikariat - Hjemmesykepleie

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter en sykepleier, primært til en 100 % stilling i ett årsvikariat med ønsket oppstart januar 2021. Har du lyst til å prøve hjemmesykepleien, kan dette være en god mulighet. Vår pasientgruppe er av alle aldre, med hovedvekt på eldre. Det våre pasienter har til felles er at de alle bor hjemme, og har et hjelpebehov som tilsier at de trenger hjelp f…
1 Ledig jobb bergen 25.10.2020

Assistent 2,hver helg

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du interessert i eller har bakgrunn fra pleie og omsorgsarbeid eller holder på med helsefaglig utdanning og ønsker deg en deltidsjobb? Fana og Ytrebygda hjemmebaserte tjenester, avdeling Kilden, har nå ledig en assistentstilling 14 % med arbeid hver 2. helg lørdag og søndag kl.15.00-20.00 , med mulighet for ekstravakter hvis ønskelig. Arbeidet er i et bof…
1 Ledig jobb rådal 25.10.2020

Enhetsleder Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fana - Ytrebygda

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for vurdering og rehabilitering har et bredt fagfelt og består av habilitering- og rehabiliteringstjeneste for voksne og eldre, Vurderingskontor, e helse brukerstøtte og avdeling for kommunale krav. Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten er delt i 4 resultatenheter. Enheten i Fana Ytrebygda består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, innsatsteam og m…
1 Ledig jobb rådal 08.11.2020

Brannkonstabel/-aspirant

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps med ca. 300 ansatte. Bergen brannvesen består av Brannforebyggende avdeling, beredskapsavdelingen, 110-Hordaland og felles stab. Hovedbrannstasjonen er lokalisert på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Beredskapsavdelingen er organisert i 4 brigader med kasernerte mannskaper fordelt på 6 stasjoner i Bergen k…
1 Ledig jobb bergen 25.10.2020

 Tre faste nattevakter 66% helsefagarbeider til Utløbakken og Garnesfjæra Bofellesskap

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap og ett hjemmeteam. Boligene er varierte med beboere med ulik grad av hjelpebehov. Boligene innehar forskjellige turnuser med vanlig grunnturnus, 10 timers turnus og langvaktturnus og ligger spredt rundt i hele Arna og Åsane. Garnesfjæra er et bofellesskap i samlokaliseringen Arna …
1 Ledig jobb garnes 08.11.2020

 Dyktig vernepleier/sykepleier søkes til 100% fast stilling 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap og ett hjemmeteam. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, der trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi vil være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte og myndiggjorte medarbeidere. Vi har et godt samarbeid…
1 Ledig jobb garnes 08.11.2020

Lærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kyrkjekrinsen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med cirka 420 elever. Skolen ligger sentralt til i Åsane bydel og har om lag 60 ansatte. Skolen har et svært godt arbeidsmiljø hvor vi er opptatt av å fremme hverandres kvaliteter. Vi er opptatt av faglig kvalitet og arbeider kontinuerlig for å utvikle god kultur for læring der respekt, raushet og me…
1 Ledig jobb nyborg 30.10.2020

         Kommunal Mottaksavdeling søker sykepleier til spennende stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunal Mottaksavdeling ligger i 6. etasje på Haraldsplass Diakonale sykehus i Årstad bydel. Enheten har 23 pasienter fordelt i 2 grupper. Kommunal Mottakavdeling er en by-omfattende enhet og tar imot pasienter som utskrives fra sykehus til Bergen kommune. Vi tar imot pasienter med varierte diagnoser og sykdomsforløp. Gjennomsnittlig liggetid på Mottaksavde…
1 Ledig jobb bergen 01.11.2020

Enhetsleder Mildeheimen sykehjem

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mildeheimen sykehjem er et moderne kommunalt drevet sykehjem med 72 enerom fordelt på åtte boenheter. Vi har ca 130 ansatte. Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser ved Fanafjorden helt sør i Bergen kommune. Sykehjemmet har historie helt tilbake til 1918 men i 2004 ble det bygget et helt nytt sykehjem. Mildeheimen har småavdelinger som alle er differens…
1 Ledig jobb hjellestad 01.11.2020

Løsningsarkitekt Infrastruktur

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du erfaring og kompetanse for å være en operativ pådriver for videreutvikling av IKT-løsningene i hele Bergen kommune? Bergen kommune har en stor og moderne IT-infrastruktur. Vi har over 42 000 PCer og Chromebooks, i tillegg til datahaller med 1600 servere og nettverk til over 600 ulike geografiske områder. Å holde et slikt nettverk stabilt krever stor k…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 15.11.2020

Nautikar

Kystverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Kystverket Sørøst er eit av 5 regionkontor og har i dag 65 tilsette fordelt på regionkontoret, 2 sjøtrafikksentralar (Horten og Brevik), Senter for transportplanlegging, plan og utredning samt Senter for eiendom og kultur. Til utfordrande og varierende arbeidsopåpgåver innan faggruppe for maritim infrastruktur har vi ledig ei midlertidig stilling som overing…
1 Ledig jobb arendal 03.11.2020

Maritim trafikkleiar - Kystverkets sjøtrafikksentral på Fedje

Kystverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Kystverket har fem sjøtrafikksentralar, desse er plassert i, Fedje, Brevik, Horten, Kvitsøy og Vardø. Fedje sjøtrafikksentral dekker i dag området fra Sognesjøen i nord til Korsfjorden i sør. Trafikksentralen har 13 trafikkleiarar i helkontinuerlig skift. Det er ein fast leidg stilling som maritim trafikkleiar - Kystverkets sjøtrafikksentral på Fedje. Arbeid…
1 Ledig jobb fedje 11.11.2020

Direktør for miljøberedskap

Kystverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Kystverket utviklar transportsystem til sjøs som er sikre, fremmar verdiskaping og bidreg til omstilling til lavutsleppssamfunnet. Det er sett ambisiøse mål innan framkome, transportsikkerheit og innan klima/miljø. Konkurranseevna til sjøtransporten, utnytting av ny teknologi, samt organisasjonsutvikling, er viktige utfordringar for å kunne møte morgondagens…
1 Ledig jobb ålesund 26.10.2020

Losformidlarar

Kystverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ei bærekraf…
1 Ledig jobb horten 27.10.2020

Fritidskontakt (støttekontakt) for voksne over 18 år og for tilrettelagte fritidsgrupper for voksne

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har gjennom året behov for fritidskontakter for voksne over 18 år (én til én) og fritidskontakter for fritidsgrupper med voksne, i Lillehammer og omegn. Fritidskontaktene engasjeres på oppdragsavtaler, og vanlig oppdrag er inntil 3 timer pr uke med én bruker eller en gruppe. Søkere blir ikke kontaktet før de er aktuell for oppdrag, og vil…
1 Ledig jobb lillehammer 31.12.2020

Fastlege - Sentrum legekontor DA

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sentrum legekontor har ledig en fastlegehjemmel. Hjemmelen er fast men kan også tilbys som et vikariat på 6. mnd. varighet, med muligheter for forlengelse. Hjemmelen er ledig fra d.d. Vi tilbyr rekrutteringsstilskudd i form av utbetaling av dobbelt basistilskudd de 6 første mnd etter ansettelse. Arbeidsoppgaver For hjemmelen gjelder følgende: - Listetak på 1…
1 Ledig jobb lillehammer 06.11.2020

Vernepleier

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Høsten 2019 starter et nytt bofellesskap for ungdommer. Bofellesskapet ligger i sentrum av Lillehammer og byr på lett tilgang til turmuligheter og aktiviteter. Bofellesskapet jobber langvaktsturnus på helg for tiden hver 4 helg. Vi søker etter en ny medarbeider med tiltredelse snarest. Er du vår nye uredde og utviklingsorienterte kollega som vil delta i arbe…
1 Ledig jobb lillehammer 27.10.2020

Avlaster i eget hjem

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avlastning er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Som avlaster bidrar du til å hindre overbelastning for omsorgsyter, at omsorgspersonene får nødvendig fritid samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Kan være ei helg i måneden, enkeltdøgn eller ettermiddagstimer. Søkere blir ikke kontaktet før de er aktuelle …
1 Ledig jobb lillehammer 16.12.2020

Fritidskontakt for barn og unge

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer Kommune har ofte bruk for fritidskontakter for barn og unge opptil 18 år i Lillehammer og omegn. Fritidskontaktene engasjeres på oppdragsavtaler. Søkere blir ikke kontaktet før de er aktuelle for oppdrag, og vil da bli kalt inn til intervju. Arbeidsoppgaver Fritidskontakten skal legge opp fritidsaktiviteter i samarbeid med bruker. Bidra til at et…
1 Ledig jobb lillehammer 16.12.2020

Autorisert Sykepleier og Autorisert Vernepleier

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på laget ? Vi trenger fagkompetansen du som vernepleier/ sykepleier innehar. I enhet Rehabilitering & Bistand ved BUAS (barne- og ungdomsavlastning og omsorgsboliger for funksjonshemmede) har vi ledige stillinger. Med tiltredelse snarest! Hos oss er det stor mulighet påvirkning av egen arbeidshverdag, vi legger til rette for kompetanseheving …
1 Ledig jobb skarnes 31.10.2020

Fastleger

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Parken legesenter er en godt etablert praksis i moderne og ny- oppussede lokaler ved Parken kjøpesenter på Skarnes.Lege- senteret har i dag 2 fastleger og tilknyttet LIS-1 lege. Lokalene er romslige, og det er plass til tre fastleger pluss LIS-1 lege. Praksisen er tilrettelagt for funksjonshemmede, er godt utstyrt med blant annet EKG, 24-timers blodtrykk og …
1 Ledig jobb skarnes 25.11.2020

Pedagogisk leder

Sør-Odal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker dyktige og engasjerte pedagogiske ledere til vår barnehage. Tronbøl barnehage er en kommunal barnehage med barn i alderen 1 - 6 år, fordelt på 3 avdelinger, inkludert en rullerende utegruppe. Barnehagens arbeid har fokus på natur, miljø og fysisk aktivitet. Søker 2 pedagogiske ledere i 100% vikariat Korsmo barnehage er en kommunal barnehage med barn…
1 Ledig jobb skarnes 09.11.2020

Finance Coordinator - Beirut (Lebanese National)

Flyktninghjelpen

Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner

This position is open on a rolling basis. When submitting your application, please fill in all the needed details and ensure that the information is accurate and complete. Empty and incomplete applications will not be considered. Duties and responsibilities The Finance Coordinator is responsible for internal and external financial reporting and for assisting…
1 Ledig jobb oslo 31.10.2020

HR Coordinator | Employee Relations - Beirut (Lebanese National)

Flyktninghjelpen

Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner

The position is open on a rolling basis. Applications will be reviewed as first come first serve, and interviews will be assigned instantly until a suitable candidate is selected. The purpose of the Human Resources Coordinator – Employee Relations is to implement the delegated Employee Relations, Performance Management, and Staff Care related tasks and activ…
1 Ledig jobb oslo 30.11.2020

Finance Coordinator - Bekaa (Lebanese National)

Flyktninghjelpen

Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner

The Finance Coordinator is responsible for the day-to-day operational finance processes at area level, and for coordinating budget preparation/reviews related to grants, funds, and budgets for all related programmes, donors, and departments by ensuring adherence to NRC’s policies and donor requirements. Duties and responsibilities The Finance Coordinator is …
1 Ledig jobb oslo 30.11.2020

Finance Operations Coordinator - Beirut (Lebanese National)

Flyktninghjelpen

Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner

The Finance Coordinator is responsible for the day-to-day operational finance processes by ensuring adherence to NRC’s policies and donor requirements. Duties and responsibilities Generic responsibilities Implement NRC’s financial systems and procedures at national level and oversee their implementation at field level Ensure adherence to Financial Handbook, …
1 Ledig jobb oslo 25.10.2020

Evaluation, Analysis, and Learning (EAL) Coordinator - Beirut (Lebanese National)

Flyktninghjelpen

Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner

The Monitoring and Evaluation (M&E) unit supports management in the learning, program structure, systems, and tools to measure the impact of NRC Lebanon’s work. The main objective of the EAL Coordinator is to improve programme and organisational learning. The position holder will contribute to this objective through the planning and implementation of M&E too…
1 Ledig jobb oslo 03.11.2020

Gjerdrum kommune søker ekstravakter til Gjerdrum bo- og behandlingssenter - sykehjem og hjemmesykepleien

Gjerdrum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet Helse, mestring og omsorg trenger flere dyktige og engasjerte sykepleiere og helsefagarbeidere med genuin interesse for eldreomsorg. Nå har du en unik mulighet til å være med å gjøre en forskjell, og bidra til gode dager for eldre mennesker som har behov for tjenestene vi gir i sykehjemmet og hjemmesykepleien. Vi ønsker medarbeidere som er framtid…
1 Ledig jobb gjerdrum 23.11.2020

Driftsleder

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig 100 % fast stilling som driftsleder ved tekniske tjenester, bygg og eiendom i Eigersund kommune. Stillingen er ledig fra 1. mars 2021. Arbeidsoppgaver Lede og fordele arbeidet for driftsoperatørene. Kartlegging, planlegging og gjennomføring knyttet til vedlikehold/renovering/opprusting av kommunale bygninger. Oppfølging av myndighetskrav til byg…
1 Ledig jobb egersund 08.11.2020

Servicemedarbeider kiosk - Egersund kino

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig fast stilling som servicemedarbeider i kiosk ved Egersund kino fra 1. desember 2020. Stillingen er på 19 % med arbeid fredag til søndag hver 3. helg. Arbeidsoppgaver Servicemedarbeider har ansvar for billett- og kiosksalg ved kinoforestillinger og andre arrangement ved Egersund kino- og kulturhus. I tillegg til de faste vaktene må man påberegne …
1 Ledig jobb egersund 06.11.2020

Vei- og utemiljøsjef

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Dette er en nøkkelstilling innenfor tekniske tjenester, og en stilling hvor en sammen med dyktig ansatte får mulighet til å påvirke lokalmiljøet på en positivt måte. Vei og utemiljø har et av de mest varierte ansvarsområdene i Eigersund kommune. Det kan bl.a. nevens drift og forvaltning av det kommunale veinettet, trafikksikkerhet, parker og bymiljø, lekepla…
1 Ledig jobb egersund 26.10.2020

Sykepleier

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 100 % fast sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger. Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg, samt dagvakter og aftenvakter i ukene. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle avdelinger. Arbeidsoppgaver Sykepleiefag…
1 Ledig jobb egersund 06.11.2020