NY
1
Kafemedarbeider 

KVALSUND / Søknadsfrist: snarest  

Vi søker en medarbeider i 100%stilling til vår kafeteria,Skaidikroa. ønskelig med erfaring fra lignende arbeide. Arbeidsoppgaver er matlaging,servering,ekspedering av kunder,rydding og renhold. Snarli…

Skaidicenteret ASDagligvare

NY
1
Vollsletta sykehjem - helsefagarbeider 

BODØ / Søknadsfrist: 15.05.2016  

Ved Vollsletta sykehjem har vi ledig stilling som helsefagarbeider i 62,50 % fast stilling, turnus natt. Vollsletta sykehjem er et sykehjem med små tilpassede avdelinger for personer med demens, med i…

Bodø kommuneOffentlige tjenester og forvaltning

NY
1
Vi søker etter dyktig avdelingsleder til Teaterkvarteret - Omsorgstjen 

TROMSØ / Søknadsfrist: 18.05.2016  

Omsorgstjenesten Sørøya er en enhet under oppfølgingstjenesten i Tromsø kommune. Vi har til sammen ca. 130 årsverk, fordelt på stab + 8 avdelinger. Enheten gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjem…

TROMSØ KOMMUNEOffentlige tjenester og forvaltning

NY
1
Lege i spesialisering - Psyk. avd. Blakstad  

VETTRE / Søknadsfrist: 20.05.2016  

Psykisk helse og rus, Psykiatrisk avdeling Blakstad har ledig fast utdanningsstilling for lege i spesialisering, spesialitet psykiatri fra 01.10.2016. Tjenesten skal utføres innen Vestre Viken. For le…

Vestre Viken HFHelse og sosial

NY
2
2 x 100 % KAD SYKEPLEIER - Rehabiliteringstjenesten  

TROMSØ / Søknadsfrist: 22.05.2016  

ReHabiliteringstjenesten har ansvar for kommuneovergripende tjenester innenfor fagfeltet fysio-/ergoterapi, rehabilitering og habilitering. Tjenesten er organisert i 3 avdelinger i tillegg til egen ad…

TROMSØ KOMMUNEOffentlige tjenester og forvaltning

NY
1
Sommervikariat 100% Post Operativ Bærum sykehus - Vestre Viken HF  

GJETTUM / Søknadsfrist: 02.05.2016  

Kan DU tenke deg å jobbe på postoperativ seksjon i sommer? Vi har ledig sommervikariat i 100% med mulighet for forlengelse. Har du lyst til å bli med i vårt team? Vi er en aktiv, oversiktlig seksjon m…

Vestre Viken HFHelse og sosial

NY
2
Vi søker etter dyktige vernepleiere/miljøterapeuter til Barneboligen 

TROMSØ / Søknadsfrist: 18.05.2016  

Omsorgstjenesten Sørøya er en enhet under oppfølgingstjenesten i Tromsø kommune. Vi har til sammen ca. 130 årsverk, fordelt på stab + 8 avdelinger. Enheten gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjem…

TROMSØ KOMMUNEOffentlige tjenester og forvaltning

NY
1
Barne- og ungdomsarbeider/ assistent - Slettaelva skole  

TROMSØ / Søknadsfrist: 18.05.2016  

Slettaelva skole​ er en barneskole med 175 elever fra 1. - 7. trinn. Skolen ble ferdigstilt i 1998, og har en flott beliggenhet øverst på Slettaelva. Derfor bruker vi naturen mye og ønsker å profilere…

TROMSØ KOMMUNEOffentlige tjenester og forvaltning

NY
1
Fagleder Storelva skole - Storelva skole  

TROMSØ / Søknadsfrist: 16.05.2016  

Storelva skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i naturskjønne omgivelser sentralt på Kvaløya med ca. 430 elever fordelt fra 1.-10. trinn. 55 personer har skolen som sitt arbeidssted.…

TROMSØ KOMMUNEOffentlige tjenester og forvaltning

NY
1
Sykehjemslege - sommervikar - Allmennlegetjenesten  

TROMSØ / Søknadsfrist: 11.05.2016  

Allmennlegetjenesten er en enhet som omfatter fastlegeordningen, Legevakta, helsetjenesten i Tromsø fengsel, på Sosialmedisinsk senter og på asylmottaket. I tillegg har enheten ansvar for legetjeneste…

TROMSØ KOMMUNEOffentlige tjenester og forvaltning


Registrer deg på Karriere.no i dag

Følg bedrifter, motta jobbmuligheter, send HINT og MATCH din CV

Det er enkelt å registrere seg på Karriere.no

Bruk epost, linkedIn eller facebook. Ikke gå glipp av fremtidige jobbmuligheter!

Karriere.no har fremtidens jobbmuligheter i dag!

SØK og HINT på jobbmuligheter, følg bedrifter eller finn din MATCH. Registrer deg, så står du først i køen.

Du bestemmer selv om du skal være synlig for andre

Din profil er anonym. Du bestemmer selv hvilke bedrifter som skal få se din CV.

Registrer deg

Helt gratis

Alle bedrifter skal ansette noen innen 1-2 år

Start jobben nå med å finne din nye ansatte. På Karriere.no får du fortalt alle om muligheter for jobb i din virksomhet – nå og i fremtiden
Registrer din bedrift