Prosjektleder / anleggsleder

Svein M Jentoft AS

Taktekking - Takarbeid-Tømrerarbeid-Snekkertjenester

Organisere og gjennomføre bygge og anleggsprosjekt, primært med isolering og tekking av tak. Daglige kontroller,sjekklister og rapportering i henhold til bedriftens KS-system. På sikt vil en person med gode lederegenskaper og forståelse for salg og bedritsøkonomi i stadig større grad overta den daglig drifta. Nøkkelegenskap vil være evne til teambygging og s…
1 Ledig jobb tromsø 31.03.2019 Teknisk fagskole

Montører, elektriker og svakstrømsmontører

BNS Bemanning (Bemanning nord AS)

Rekruttering og bemanning

Vi søker montører, elektriker og svakstrømsmontører Kvalifikasjoner: Fagbrev/yrkesfagbevis Arbeidssted: Salten, Fauske Snarlig tiltredelse/ etter avtale. Send CV til mallika@bnsbemanning.no
4 Ledig jobb bodø 21.03.2019 Fag- / Svennebrev

Montører, elektriker og svakstrømsmontører

BNS Bemanning (Bemanning nord AS)

Rekruttering og bemanning

Vi søker montører, elektriker og svakstrømsmontører Kvalifikasjoner: Fagbrev/svennebrev/yrkesfagbevis Arbeidssted: Salten, Fauske Snarlig tiltredelse/ etter avtale. Send CV til mallika@bnsbemanning.no
4 Ledig jobb bodø 21.03.2019 Fag- / Svennebrev

Fysioterapeut fast 100% stilling

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker en dyktig og strukturert fysioterapeut til ledig 100% fast kommunal stilling som fysioterapeut. Fysioterapitjenesten omfatter to kommunale fysioterapeuter og en privatpraktiserende med driftsavtale. Samlokalisert med ergoterapeut, helsestasjon og legekontor, med felles spiserom. Arbeidsoppgaver Kommunale fysioterapioppgaver (helsestasjon, skole, syk…
1 Ledig jobb burfjord 15.03.2019 Bachelor

Fastlege/kommunelege

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig fast 100 % stilling som fastlege/ kommunelege. Stillingen inngår i et legekontor med 3 fastlegehjemler, en turnuslege og forkontor. Felles spiserom med helsestasjon og fysioterapi. Kontoret har fellesliste med ca. 1300 pasienter. Stillingen innebærer hovedsakelig kurativt arbeid. Offentlige oppgaver i medhold av lov og regelverk Stillingene inng…
1 Ledig jobb burfjord 07.03.2019 Master

RESTAURANTSJEF

Fleischers Hotel

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker deg som har godt hode, varmt hjerte og sterk integritet. Imøtekommende personale i kombinasjon med nydelige måltid i storslagne omgivelser har vært vår oppskrift på suksess. Oppskriften virker fortsatt. Har du hotellerfaring, fagbrev, god IT-kompetanse og velutviklede kommunikasjons- og språkkunnskaper, byr vi på konkurransedyktige betingelser, pers…
1 Ledig jobb voss snarest Påkrevet

Tilsynslege ved korttidsavdeling og KAD

Vestvågøy kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig stilling som tilsynslege ved KAD og Vestvågøy sykehjem sin korttidsavdeling. Arbeids- og ansvarsområde Lege på dagtid ved korttidsavdeling og KAD samt medisinskfaglig ansvarlig for Lofoten interkommunale legevakt. Det er en faglig utfordrende og utviklende jobb i skjæringspunktet allmennmedisin, indremedisin, geriatri og postoperativ oppfølging.…
1 Ledig jobb leknes 12.03.2019 Påkrevet

Tilkallingsvikarer avdeling Bølgen

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Kunne du tenkt deg å jobbe ved en avdeling med hjemmebaserte tjenester for mennesker med rusproblematikk og psykiske helseutfordringer? Bidra til opplevelse av mestring og eierskap i eget liv og helse? BØLGEN oppfølgingstjeneste gir tjenester til mennesker med sammensatte utfordringer. Avdelingen har personalbase med ca 15 årsverk og gir tjenester i bolig ti…
1 Ledig jobb tromsø 07.03.2019 Påkrevet

Skolefaglig rådgiver

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidshverdagen ved avdelingen er preget av høyt arbeidstempo, dedikerte ansatte med høy faglig kompetanse og godt humør. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av driftsoppgaver samt råd og veiledning til ledere og ansatte i sektoren. Det er viktig for oss å ansette de rette medarbeiderne. Personlig egnethet er derfor avgjørende. Vår nye kollega får et nært…
1 Ledig jobb tromsø 07.03.2019 Påkrevet

Kan du tenke deg å jobbe i medleverturnus?

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Nordreisa kommune ønsker å opprette et nytt botilbud for en bruker, sentralt i kommunen. Planlagt oppstart ca 1. august 2019. Dette med forbehold om politisk godkjenning og godkjenning fra arbeidstakerorganisasjoner og Arbeidstilsynet. Kan du tenke deg å jobbe i medleverturnus, 3 dager på, 1 uke fri, 4 dager på, 1 uke fri? Da kan dette være muligheten for de…
13 Ledig jobb storslett 12.03.2019 Bachelor, helsefag eller tilsarende

Tilkallingsvikar i hjemmetjenesten

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker etter en medarbeider som kan jobbe som tilkallingsvikar i hjemmetjenesten, fortrinnsvis en helsefagarbeider eller en med annen relevant bakgrunn. Hjemmesykepleien består av 8,5 årsverk og er samlokalisert med hjemmehjelpstjenesten med base på sykehjemmet. Vi bruker fagsystemet Profil og har nylig tatt i bruk Mobil Omsorg som gir tilgang til journal …
1 Ledig jobb burfjord 07.03.2019 Videregående skole

Montessorilærer med tilsetting 1. august 2019

Eltoft Montessoriskole AS

Skole - Barneskole

Undervisningsstilling ut fra Montessori sine prinsipper. Allmennlærere kan også bli vurdert og oppfordres til å søke. Ved tilsetting av allmennlærer vil det pålegges å ta Montessoriutdanning. Da med oppstart innen to år og med binding i to år etter utdanningen. Kostnader til utdanningen vil bli dekt av arbeidsgiver. Skolen har pensjonsordning i SPK med to pr…
1 Ledig jobb bøstad 17.03.2019 Påkrevet

Renholdere i serviceavdelingen

A2G Gruppen as

Rekruttering og bemanning

A2G Eiendomsdrift AS er en del av A2G gruppen og leverer servicetjenester innen fagområder som eiendomsdrift, anleggsgartner, renhold, kantine og catering. Områdene ledes av en gruppeleder for hhv. DRIFT og MAT. Vi har nå økende oppdragsmengde innenfor utvask og nedvask av leiligheter og boliger for våre kunder. Av den grunn har vi behov for flere tilkalling…
2 Ledig jobb øvre ervik snarest Ingen

Administrasjonsmedarbeider

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Kunst- og kulturmiljø i lokalsamfunnet er viktige samarbeidspartnere for kulturskolen. Kulturskolen og kulturlivet er gjensidig avhengig av at begge parter gjør en god jobb for å rekruttere nye medlemmer. Samarbeidet mellom kulturskolen og kulturlivet kan for eksempel omfatte avtaler om bruk av kulturskolens lærere som dirigenter, akkompagnatører, produsente…
1 Ledig jobb tromsø 07.03.2019 Påkrevet

Ledig faste stillinger for barnehagelærere/pedagogisk leder ved Kirkebygden barnehage

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

FRA 01.08.2019 ER DET LEDIG ET ANTALL FASTE STILLINGER FOR BARNEHAGELÆRERE/PEDAGOGISK LEDER VED KIRKEBYGDEN BARNEHAGE Kirkebygden barnehage Kirkebygden barnehage er organisert som egen virksomhet i Våler kommune, og er en av tre kommunale barnehager. Tilsammen gir de kommunale barnehagene et tilbud til ca. 250 barn og har til sammen ca. 60 årsverk. Barnehage…
1 Ledig jobb våler i østfold 13.03.2019 Ønskelig

Vikariater som pedagogiske ledere i Augerød barnehage

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fra mars 2019 til mars 2020 er det ledig 2 vikariater som pedagogiske ledere i Augerød barnehage . Stillingstørrelsen er på 100 % Augerødbarnehage er organisert som egen virksomhet i Våler kommune, og er en av våre tre kommunale barnehager. Barnehagen gir et barnehagetilbud til ca 100 barn og de har ca. 25 årsverk. Fra høsten 2018 startet barnehagen med alde…
1 Ledig jobb våler i østfold 12.03.2019 Ønskelig

CNC-operatør for maskineringssenter og vannskjærer

Noble Installation AS

Maskiner og utstyr Produksjon / Service

VI SATSER VIDERE PÅ CNC - OG SØKER NÅ EN DYKTIG CNC-OPERATØR FOR MASKINERINGSSENTER OG VANNSKJÆRER! Viktig info om DIN ROLLE – og om VERKTØYENE du skal bruke: Du vil innta en nøkkelrolle i Noble Installation AS` sin produksjon. I tillegg til oppgaver med CNC- maskinering, vil du ha en viktig rolle ift. vannskjæreren, et hjerte i bedriften. Du vil også få et …
1 Ledig jobb rakkestad 28.02.2019 Fag- / Svennebrev

Konsulent 100 % fast stilling

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vågan kommune har ledig 100% stilling som konsulent ved Koordinerende enhet, med tiltredelse snarest. Koordinerende Enhet ble etablert i 2012 med egen leder og har i dag 5.5 årsverk. Enheten er direkte underlagt kommunalsjef for helse og omsorg, og inngår i et tett samarbeid med kommunens enheter innenfor helse og omsorgssektoren. Arbeidsoppgaver Være et hen…
1 Ledig jobb svolvær 08.03.2019 Påkrevet

Ferievikar

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Sentrum hjemmetjeneste søker ferievikarer til alle sine avdelinger, i perioden 24. juni til 18.aug. Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, studenter og assistenter. Enheten har fem avdelinger, hvorav tre er uteavdelinger og to er i omsorgsbolig. Oppgi gjerne i søknaden hvor du ønsker å jobbe. Arbeidsoppg…
10 Ledig jobb tromsø 01.04.2019 Påkrevet

Sommerjobb for sykepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Midtbyen hjemmetjeneste trenger dyktige ferievikarer i perioden 24. juni - 18. august. Om du i tillegg ønsker å jobbe ekstra ellers i året, er det en fordel. Vi har behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og assistenter til alle våre avdelinger på enheten. Om du er i et utdanningsforløp innen helse- og omsorgsfaglige studier…
20 Ledig jobb tromsø 19.03.2019 Påkrevet

Brannkonstabel

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har behov for sommervikarer ved Tromsø Brann og rednings beredskapsavdeling! Oppstart sommervikarperiode er uke 26, 24.juni 2019, med avsluttende periode uke 33, søndag 18.august 2019. Kvinner oppfordres til å søke! Arbeidsoppgaver Vår hovedoppgave er forebygging av brann og ulykker, beredskap mot og innsats i brannsituasjoner, akutte ulykkessituasjoner o…
18 Ledig jobb tromsø 10.03.2019 Påkrevet

Bussjåfør Tana

Boreal Buss AS

Samferdsel og infrastruktur

Boreal Buss AS har ledige stillinger som bussjåfør i Tana. I Boreal vil vi at kundene våre skal møte hyggelige bussjåfører som kombinerer trygg og sikker kjøring med god kundebehandling. Du har Godkjent førerkort for buss, kjøreseddel for persontransport samt yrkessjåførkurs. Evne og vilje til å jobbe etter vår nullvisjon (null skader på personer, miljø og m…
1 Ledig jobb vadsø snarest Ønskelig

Bussjåfør Kirkenes

Boreal Buss AS

Samferdsel og infrastruktur

Boreal Buss AS har ledige stillinger som bussjåfør i Kirkenes. I Boreal vil vi at kundene våre skal møte hyggelige bussjåfører som kombinerer trygg og sikker kjøring med god kundebehandling. Du har Godkjent førerkort for buss, kjøreseddel for persontransport samt yrkessjåførkurs. Evne og vilje til å jobbe etter vår nullvisjon (null skader på personer, miljø …
1 Ledig jobb hesseng snarest Ønskelig

Bussjåfør Honningsvåg

Boreal Buss AS

Samferdsel og infrastruktur

Boreal Buss AS har ledige stillinger som bussjåfør i Honningsvåg. I Boreal vil vi at kundene våre skal møte hyggelige bussjåfører som kombinerer trygg og sikker kjøring med god kundebehandling. Du har Godkjent førerkort for buss, kjøreseddel for persontransport samt yrkessjåførkurs. Evne og vilje til å jobbe etter vår nullvisjon (null skader på personer, mil…
1 Ledig jobb honningsvåg snarest Ønskelig

Bussjåfør Alta

Boreal Buss AS

Samferdsel og infrastruktur

Boreal Buss AS har ledige stillinger som bussjåfør i Alta. I Boreal vil vi at kundene våre skal møte hyggelige bussjåfører som kombinerer trygg og sikker kjøring med god kundebehandling. Du har Godkjent førerkort for buss, kjøreseddel for persontransport samt yrkessjåførkurs. Evne og vilje til å jobbe etter vår nullvisjon (null skader på personer, miljø og m…
1 Ledig jobb alta snarest Ønskelig

Ferievikarer i helse og omsorg. Bonusordning

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helse- og omsorgstjenesten har behov for ferievikarer fra 24. juni til 11. august (uke 26-32) på følgende tjenestesteder: Gargo sykestue og sykehjem, herunder også kjøkken og vaskeri Hjemmetjenesten TU (Tjenester til utviklingshemmede) Legesenteret Vi har behov for følgende yrkesgrupper: Sykepleiere Miljøterapeuter (vernepleier eller annen relevant høyere ut…
15 Ledig jobb burfjord 01.04.2019 Ønskelig

Ledige faste stillinger i Prestejorda barnehage

Skjervøy kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, …
1 Ledig jobb skjervøy 01.03.2019 Bachelor

Vi søker dyktige sjåfører med klasse CE

BNS Bemanning (Bemanning nord AS)

Rekruttering og bemanning

Vi søker sjåfører, gjerne med maskinførerbevis. Ønsker du å jobbe heltid og/ eller sesong. Vi ønsker at du har: -Maskinførerbevis M1, M2, M3, M4, M5 og M6 (Ønskelig) - Gyldig førerkort for klasse CE -Snakker forståelig Norsk eller Engelsk. -Liker å samarbeid med andre, men jobber godt selvstendig. Send søknad og CV til mail: hilde@bnsbemanning.no
2 Ledig jobb bodø snarest Påkrevet

Arealplanlegging

Stærk & C0 AS

Stærk & Co a.s. er et rådgivende ingeniørfirma på Sørlandet med lokal forankring og lokalt eierskap. Firmaet har drevet sin virksomhet i Arendal siden 1926 og etablerte avdelingskontor på Vegårshei i 2017. Firmaet har i dag 27 ansatte. Vi ønsker å styrke firmaet og søker derfor medarbeidere med erfaring innen flere fagområder som kan jobbe selvstendig som op…
1 Ledig jobb arendal 28.02.2019 Påkrevet

Ferievikarer Habiliteringstjenesten sommeren 2019

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ferievikarer Habiliteringstjenesten sommeren 2019 (tjenester for mennesker med funksjonshemming) Perioden 17.juni-18. august Arbeidsoppgaver Habiliteringstjenesten i Vågan søker nå etter ferievikarer til omsorgsboliger, barnebolig og ambulerende tjenester for sommeren 2018. Tjenesten yter omsorg, pleie og ulike typer bistand til mennesker med ulike behov i V…
1 Ledig jobb svolvær 30.05.2019 Påkrevet

VA-teknikk

Stærk & C0 AS

Stærk & Co a.s. er et rådgivende ingeniørfirma på Sørlandet med lokal forankring og lokalt eierskap. Firmaet har drevet sin virksomhet i Arendal siden 1926 og etablerte avdelingskontor på Vegårshei i 2017. Firmaet har i dag 27 ansatte. Vi ønsker å styrke firmaet og søker derfor medarbeidere med erfaring innen flere fagområder som kan jobbe selvstendig som op…
1 Ledig jobb arendal 28.02.2019 Påkrevet

Miljøarbeider 89 % midlertidig stilling

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vågan innvandrer- og opplæringssenter (VIO) er en enhet med ansvar for bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger. Enheten består av tre avdelinger med til sammen ca. 40 ansatte. VIO har siden 2011 bosatt enslige mindreårige flyktninger i Vågan. Tiltaket består av bofellesskap med inntil 5 plasser samt bosetting i egne boliger. Avdelingen har p.t…
1 Ledig jobb svolvær 13.03.2019 Påkrevet

Nyheitsjournalist

Hallingdølen AS

Forlag og grafisk produksjon

Hallingdølen er lokalavis for Hallingdal og Nore og Uvdal, med eit opplag på litt over 9000. Papiravisa kjem ut tre gonger i veka. Hovudkontoret ligg i Ål. Det er 34 tilsette i mediebedrifta, av desse 14 i redaksjonen. Har du lyst å vera med å vidareutvikle Hallingdølen? Me er på jakt etter ein nyheitsjournalist i fast stilling. Du må ha nyheitsteft, kunne j…
1 Ledig jobb ål 08.03.2019 Medieutdanning

Byggdesign/konstruksjonsteknisk prosjektering

Stærk & C0 AS

Stærk & Co a.s. er et rådgivende ingeniørfirma på Sørlandet med lokal forankring og lokalt eierskap. Firmaet har drevet sin virksomhet i Arendal siden 1926 og etablerte avdelingskontor på Vegårshei i 2017. Firmaet har i dag 27 ansatte. Vi ønsker å styrke firmaet og søker derfor medarbeidere med erfaring innen flere fagområder som kan jobbe selvstendig som op…
1 Ledig jobb arendal 28.02.2019 Påkrevet

LAGERMEDARBEIDAR

Byggtorget Martin Lid AS

Varehandel Detaljist

BYGGtorget Martin Lid Trelast AS er eit veletablert byggjevarehus som har forhandla byggjevarer, hus og hytter i Voss og omegn i 60 år. Selskapet held til i eigne lokale på Palmafossen og har i dag 14 tilsette. Selskapet er medlem av byggjevarekjeda BYGGtorget og huskjeda Systemhus. Begge kjedekonsepta er medlemsbedrifter i Noregs største byggjevarekonsern M…
1 Ledig jobb voss 08.03.2019 Ikke påkrevet

servitør og / eller bartender

Stakeriet

Hotell, restaurant og storhusholdning

Vi søker servitør og/eller bartender i vår restaurant i alta. vi søker personer som har lyst å jobbe med personer i ett hektisk miljø. må ønske å sette seg inn i lokal historie. Det vil være varierende arbeidstider med dag og kveld, vil og være helger. Du må være en person med godt humør, positiv holdning. Fint om du kan kommunisere på norsk/svensk men ikke …
2 Ledig jobb alta 28.02.2019 Påkrevet

Beredskapshjem - Akuttiltak i fosterhjem - Behandlingshjem

Uniped AS

Helse og sosial

Uniped AS søker familier med hjertevarme og et ønske om å hjelpe barn som av ulike årsaker ikke kan bo i sitt eget hjem. Beredskapshjem er et midlertidig omsorgstilbud til barn og ungdom. Behandlingsfosterhjem/TFCO, barnet bor hos dere i 9-12 mnd. Du/dere skal ha omsorgen for barnet/ungdommen inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjo…
8 Ledig jobb sarpsborg snarest Videregående skole

Systemutviklere og IT-arkitekter

Jupiter system partner AS

Konsulenter - System- og programvare

Har du lyst på nye utfordringer? Vi ser etter deg som har lyst til å utvikle gode løsninger i et stimulerende og sosialt arbeidsmiljø. Vi benytter fremtidsrettet teknologi, og har et bredt spekter av prosjekter og oppgaver for våre spennende kunder. Siden 1999 har Jupiter levert innovative løsninger i næringsliv og offentlig virksomhet. Vi ser etter en pe…
1 Ledig jobb tromsø snarest Påkrevet

ELEKTROINSTALLATØR GR. L

Teltech

IT, telekommunikasjon og internett

Teltech AS er eit tele-entreprenør selskap som bygger og vedlikeheld telecom installasjonar og fibernett i Voss og i nærliggande kommunar. Me er 16 tilsette og held til i Voss Næringspark. Me søkjer etter: Elektroinstallatør Gr. L Me startar no opp med elektroarbeid, og søkjer etter Elektroinstallatør gr. L. Gjerne også med EKOM godkjenning. Vår nye installa…
1 Ledig jobb voss 01.03.2019 Fag- / Svennebrev

Administrasjonsleder

Astafjord vekst AS

Arbeid og Inkluderingsbedrift

1 Kompetanse/Jobbmulighet tennevoll