19. okt. 2021

Du har en karriere, selv om du ikke tenker på det. Og kanskje er det bra?


Vi som jobber med Karriere.no lurer noen ganger på om vi har feil navn. Er vi kun til for de som skal klatre opp i karrierestigen og «gjøre karriere»? Nei, er det enkle svaret. Vi jobber for at så mange som mulig skal få seg en bra jobb og at bedrifter skal finne nye ansatte. Karriere.no finnes for at alle skal ha en bra karriere. Hvordan oppnå en bra karriere? Det spørsmålet er for stort til å kunne besvares i et blogginnegg. Men vi kan komme med noen innspill du kan tenke på, og ta med deg videre. 

Hva er en karriere? Wikipedia definerer det slik: «Karriere er en persons arbeidsmessige fremgang eller yrkessuksess gjennom livet. Karrieren henger sammen med personens belønnede virksomhet, herunder også utdannelse og trening»

Det handler altså både om hva du har fått til, og hva du kan få til, med din kompetanse og evner. Fra skole og inn i et yrkesaktivt liv så tilegner vi oss kompetanse og erfaring som vi kan bruke til å løse oppgaver vi står ovenfor. Karriere er altså hvordan du får fremgang ved å bruke dette. Fremgang handler om mye mer enn penger, autoritet eller posisjon i et hierarki. Det kan være helt andre mål du ønsker å oppnå. Det kan være å hjelpe andre til å oppnå noe eller kun for din egen del. 

Så vi har alle en karriere. Den ser forskjellig ut og er avhenging av hva du ønsker å oppnå. Og mange av oss tenker ikke på det som en karriere, og ofte er det bra. Det er like fullt en karriere. 

Oppover er ikke alltid den eneste veien. Et liv gir deg valg underveis og du må velge. Gå videre eller å gjøre noe annet. Det er ikke alltid like enkelt.  Det er ikke sikkert at du ser de beste mulighetene om du hele tiden er opptatt av å klatre oppover. Underveis gir stiger deg et begrenset overblikk, du holder blikket rettet mot alt som skjer over deg. Det kan lønne seg noen ganger å se til siden eller nedover. Det er større sannsynlighet for at du gjør en bra jobb og får en bedre karriere (og liv) om du liker det du gjør. Det er ikke sikkert at det er på toppen av hierarki du trives, kanskje det er å være faglig på toppen. 

Godt utført arbeid skaper nettverk ikke motsatt. Mange snakker om å bygge nettverk. Men det er ikke hvor mange du har snakket med som betyr noe, det er hva dere har snakket om og hva de sier og tenker om deg. Dine kolleger og arbeidsgiver er mest av alt opptatt av å få jobben gjort. Den som bretter opp ermene og bidrar til løsningen får anerkjennelse og blir dagens helt. Om det er alene eller ved å samarbeide er jobb en rekke av oppgaver som skal løses. Det er jobben du gjør og har gjort som det snakkes om. Nye muligheter kommer mange ganger fordi du nettopp ikke var opptatt av karriere, men heller har fokusert på å gjøre en bra jobb.

Det er ikke hvor mange valg du får som betyr noe. Det er å stoppe opp ved de viktigste valgene. Det betyr at du noen ganger må velge vekk en hel del valg for ikke å endte opp med å bli forstyrret hel tiden. For å gjør gode valg, og velge vekk det du ikke skal ta stilling til, kan det være nyttig å tenke gjennom og finne svar på noen grunnleggende spørsmål (noen eksempler):

- Hva er det jeg like å holde på med? 

- Hva gjør meg lykkelig på jobben? 

- Hvilke folk trives jeg med? 

- Hva er viktig for meg? Hva er ikke så viktig?

- Hvem ønsker jeg å være for andre? Hvem ønsker jeg ikke å være?

- Hva kan jeg tenke meg å gjøre i fremtiden? Hva skal jeg ikke gjøre?

Livet er også heldigvis mer enn karriere og jobb. Det er venner, familie, fritid og å gjøre ingenting. Hvordan skal du få tid til alt det ved siden av jobben. Eller motsatt; hvordan skal jeg få tid til jobben ved siden av alt det der? Ofte setter ikke jobben grenser så du må sette den selv. For å finne balansen må du gjøre prioriteringer (eller valg) som passer deg. Det er nødvendig noen ganger å ofre noe for å komme videre, enten den ene eller andre veien. Tenk igjennom hva du ofrer og om det verdt det i det lange løp. Hva er viktig for deg? Det er ikke sikkert at de du dilter etter har funnet svaret, kanskje de også dilter etter noen andre. 

Et samfunn som vårt trenger mange type yrker og kompetanser. Vi fordeler arbeidsoppgaver i samfunnet og i bedrifter. Slik blir vi mer effektive og får gjort mer i felleskap enn som enkeltpersoner. Uansett jobb, yrke eller stilling er det alltid mulighet for en bra karriere. Om du er kokk, webdesigner, advokat eller snekker er andre avhenging av at du bidrar. Samtidig er du avhenging av andre. Det er ikke hvilken type stilling eller yrke du har som skaper karrieren. Det hvilket forhold du har har til din(e) jobb(er). De som kommer best ut av karrieren sin er de som finner jobben meningsfull, nyttig, utviklende (enten den ene eller andre veien) og som kan til en viss grad ta egne valg i sitt liv. 

Gjør først noe med det du kan få gjort noe med. Mange hindringer er vanskelige å komme over, spesielt de du ikke har kontroll over selv. Vi underslår ikke at yrkeslivet inneholder kamp for synlighet, lønn og anerkjennelse. Du skal så klart være med å kjempe for det du mener er riktig og som gagner dine kolleger og samfunnet. Men ofte er det ikke noe du får gjort alene og krever mer tid og ressurser. Det du får gjort noe med selv er enklere. Gjør det først. Hva kan jeg gjøre for løse problemet eller unngå å få problemet? Det ikke alltid like enkelt. Men husk også at det noen ganger er lov (og kanskje den beste løsningen) å utsette, gå utenom eller ikke gjøre noe som helst. 

Det dukker opp nye muligheter hele tiden. Noen skal du hoppe på og noen skal du ikke vurdere. Husk den største gleden får du hver dag når du føler du får gjort jobben og får tid til ditt eget liv. 

Det var ikke meningen å gi en oppskrift på en god karriere. Det var ment som noen betraktninger du kan da med deg videre. Kanskje er de for luftige. Eller de kan de bidra til litt tankevirksomhet. 

Photo by averie woodard on Unsplash