8. feb. 2022

Vi har oppdatert Karriere.no


Vi har gjort store endringer på Karriere.no. 
I løpet av den siste tiden har vi justert utseende, ryddet i funksjoner, forenklet og forbedret prosesser. Nå vil det være enda enklere å legge ut ledige jobber og holde oversikten over jobbsøknader og kandidater. For våre kandidater er jobbsøknader og kontakten med bedriftene også forbedret. 

Her er noen av høydepunktene:

Nytt søkeresultat
Du får nå både ledige jobber og bedriftsprofiler i samme søkeresultat. Bedriftsprofilene viser ledige jobber og behov for fremtidig kompetanse. 
Kandidater kan enkelt velge kompetanser og melde interesse. Alle havner i bedriftens Kandidatbank. 

Jobbannonser
Det er nå mulig å skille mellom annonsetittel, annonsetekst og beskrivelsen av stillingen. Bedriften har større anledning til å få frem en spennende og selgende tittel og beskrivelse i søkeresultatet. 

Bedrifter kan nå også knytte Kompetanser til jobbannonsen. Slik kan personer i Kandidatbanken få varsel om relevante jobber når de blir lagt ut. Du kan vise frem en selgende tittel og beskrivelse i søkeresultatet. 

Jobbsøknader
Vi har forenklet oversikten over jobbannonser og søknader som kommer inn. Det vil være enklere å holde oversikten og kontakten med kandidater. 

Kandidatbank og Kompetanser
Vi har erstattet Hint med Kompetanser og Kandidatbank. Kompetanser vises i bedriftsprofilen og Karriere-nettstedet. Kandidater melder interesse og havner i Kandidatbanken. 
De som ligger inne i Kandidatbanken får melding om nye jobber med relevant Kompetanse når de blir lagt ut. Bedriften kan også starte en chat med kandidatene.

Jobbmatch
Vi har forbedret søket i Jobbmatch slik at kandidater skal være enda mer relevante for jobbannonsen. Personer som ligger i Kandidatbanken vises i Jobbmatch og kan tipses om ledige jobber på den måten også. 

Kopier jobbannonser
Du kan nå kopiere tidligere jobbannonser. Slik kommer du raskere i gang med en ny annonse eller lignende ledig jobb.