• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  938644500
 • Årlig omsetning
  6
 • Antall ansatte
  501-1000
 • Nettside
  Vågan Kommune
 • Adresser
  Rådhus
  Storgt. 29, Svolvær
  8305  SVOLVÆR

Vågan Kommune oppføring hos:

Vågan Kommune

Tar du spranget – har du lyst å jobbe i Vågan kommune i Lofoten?

Vågan kommune nærmer seg 10 000 innbyggere, hovedsete for kommunen ligger i Svolvær. Kommunen har et rikt idretts- og kulturliv, full barnehagedekning og ny videregående skole. Lofoten er kjent for sin mektige natur og mangfoldige friluftsliv.

Vågan kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med ca 700 årsverk. Ansatte i kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden sendes inn elektronisk. CV må fylles inn elektronisk, samt at det må legges med dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på en offentlig søkerliste jf. offentlighetsloven § 25. Fritak fra offentliggjøring må begrunnes i søknaden og gjøres bare unntaksvis.

Vi ønsker deg velkommen som søker på stilling hos oss!


Bli med i vår Kandidatbank

Rådmann Brann/feiing Deltid Henningsvær/Skrova

Er dette noe du er god på og har lyst å jobbe med? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fagleder for barnehagene i Vågan kommune

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du et ønske om å utvikle barnehagene i Vågan og ta til tale for barnets beste.  Har du kunnskap eller erfaring om drift av barnehage, økonomisk teft og kanskje en liten leder i ryggmargen.  Da kan du sende en søknad til oss.    I jobben som fagleder i barnehage jobber du med å øke kompetansen til styrere og ansatte i 10 private og 7 offentlige barneha…

Ferievikarer sommeren 2024 - Byparken

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker ferievikarer til Vågan lokalmedisinske senter, avdeling Byparken. Hovedsakelig i perioden uke 26-33, 24. juni – 18. August. Det søkes primært etter sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere/ helsefagarbeidere. Studenter innenfor disse yrkene oppfordres også til å søke. Byparken er en korttidsinstitusjon med totalt 25 plasser som benyttes ti…

Ferievikarer i Institusjonsomsorgen - Svolvær omsorgsbolig

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Svolvær omsorgssenter ved Omsorgsboligene har per tiden 18 plasser fordelt på 2 etasjer. Vi gir tilbud til personer med sykdom og alderdom, som trenger god pleie og omsorg – basert på vedtaksordning fra tildelingskontoret. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø. …

Ferievikarer sommeren 2024 - Habiliteringstjenesten

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Habiliteringstjenesten yter omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv på grunn av funksjonsnedsettelser. Hovedmålgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming. Tjenesten har fire døgnbemannede bofellesskap, en institusjon for barn og unge med særskilte behov og aktivitetssenter. I tillegg ytes det tjenester til hjemmeboende pe…

Ferievikarer - Hjemmebaserte tjenester

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ferievikarer ønskes i Hjemmebasert tjeneste fra 24.06.2024- 18.08.2024 Vi er en flott gjeng som søker dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte personer til å jobbe sammen med oss. Vi kan by på flotte kolleger, trivelig arbeidsmiljø, muligheten til å oppleve Lofotens fantastiske natur og fjell. Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Vi har behov…

Ferievikarer i institusjonsomsorgen - Kabelvåg omsorgsbolig

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kabelvåg omsorgsbolig har per tiden 25 plasser fordelt på 2 etasjer. Vi gir tilbud til personer med sykdom og alderdom, som trenger god pleie og omsorg – basert på vedtaksordning fra tildelingskontoret. Vårt hovedmål er at hver enkelt beboer skal bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø. Arbeidsplassen er i…

Vågan kommune utlyser stipendstillinger 

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

  Vågan kommune tilbyr stipend på kr 60 000 og fast 100 % stilling etter endt utdanning for 3 sykepleierstudenter/ 2 vernepleierstudenter/3 lærerstudenter/2 barnehagelærerstudenter Vedrørende stipendtilbudet: Du må minimum ha gjennomført 1- året av ordinært studie evt. 2 år desentralisert.Sykepleierstudentene/vernepleierstundene som mottar stipend forpli…

Arkivar 100 % vikariat - Servicetorget 2. gangs utlysning

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vågan kommune har ledig 100 % vikariat som arkivar til 31.12.2024 med mulighet for fast stilling. Avdeling/kontorsted er Servicetorget som i dag har 4 årsverk fordelt på servicetorg, post/arkiv og politisksekretær. Vårt fagsystem er Acos Fokus/websak. Vi søker en egnet person som er allsidig og har et sterkt fagligengasjement. Vi kan tilby en spennende job…

Sykepleier 61 % fast stilling - Legevakten i Vågan

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Legevaktens arbeidsoppgaver er i hovedsak å betjene 116117 og yte hjelp til pasienter med akutte helseproblemer.   Er du den positive, omgjengelige og lojale medarbeideren som ønsker å bli med i vårt team?   Vi har ledig 61 % fast stilling som sykepleier fra 3/4-2024   Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med høy arbeidskapasitet som ønske…

Lærling Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bli lærling i Vågan kommune? Kommunen utfører og tilbyr en lang rekke tjenester som er viktige både for små og store innbyggere. For oss er det å ha lærlinger en viktig måte å sikre oss  at vi i fremtiden kan ha dyktige fagarbeidere som kan yte gode tjenester for kommunens innbyggere mv. Vågan kommune er en godkjent lærebedrift. Vi tar i hoveds…

Lærling helsefagarbeiderfaget

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bli lærling i Vågan kommune? Kommunen utfører og tilbyr en lang rekke tjenester som er viktige både for små og store innbyggere. For oss er det å ha lærlinger en viktig måte å sikre oss  at vi i fremtiden kan ha dyktige fagarbeidere som kan yte gode tjenester for kommunens innbyggere mv. Vågan kommune er en godkjent lærebedrift. Vi tar i hoved…

Lærlinger i IT- driftsfaget-Lofoten IKT

Vågan Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bli IT driftslærling hos oss i Lofoten IKT? Lofoten IKT søker etter lærlinger fra høsten 2024.       Lofoten IKT er en felles Digitaliserings- og  IKT-driftsenhet for kommunene Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, hvor Vågan kommune er vertskommune for samarbeidet. Lofoten IKT er det største fagmiljøet innen IKT og digitalisering i Lo…