• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940331102
 • Antall ansatte
  200
 • Opprettet år
  1863
 • Nettside
  Kvænangen kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Kommunehuset, Gárgu 8
  9161  BURFJORD

Kvænangen kommune oppføring hos:

Kvænangen kommune

Kvænangen kommune ligger i Nord-Troms. Kommunen har ca 1220 innbyggere og er kjent for sin unike natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Arealet er på over 2000 km², så det er god plass å boltre seg på. Det offentlige servicetilbudet er meget godt utbygd, med bl.a. full barnehagedekning, kort ventetid på sykehjemsplass, kulturskole, velutstyrte skoler og ellers gode vilkår så vel i jobb som fritid. Det er gratis tomter i kommunal boligfelt og gratis barnehageplass fra og med barn nr to. Kommunen ligger innenfor tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark, som vil si nedskrivning av studielån og skattefordeler. Kvænangen er nabokommune til Alta og flytiden Oslo-Alta er kun 2 timer.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Rektor-lærer voksenopplæring

Kvænangen kommune

Offentlig forvaltning

Vi legger opp til å bosette 30 personer i løpet av året, og med mulig utvidelse de neste årene. Flyktningene skal gjennom introduksjonsprogram. Det er et opplæringsprogram for innvandrere mellom 18 og 55 år som kommer til Norge, og programmet skal forberede dem til videre utdanning eller arbeid. Introduksjonsprogrammet består av obligatorisk innhold som oppl…

Miljøterapeut

Kvænangen kommune

Offentlig forvaltning

Miljøterapeut – 100 % fast stilling Vi har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut fra 1.6.2023 i TU; tjenester til mennesker med utviklingshemming, ved Furutoppen bofellesskap. TU har 21 årsverk fordelt på 25 ansatte. Furutoppen er en trivelig arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker å tilby våre beboere et kvalitativt godt tjenestetilbud…

Renholder 50 %

Kvænangen kommune

Offentlig forvaltning

Renholder 50 % fast stilling Renholder søkes til en 50 % fast stilling annen hver uke ved Gargo sykehjem, inkludert 7,5 % på helse/fysioterapi. Arbeidsoppgaver: • Utfører daglig og periodisk renhold • Maskinelt renhold • Bruk av digitalt arbeidsverktøy • Smitterenhold • Stable varer Kvalifikasjoner: • Fagbrev i renholdsoperatør fag…

Fagarbeider/ arbeider teknisk drift

Kvænangen kommune

Offentlig forvaltning

Fagarbeider/ arbeider teknisk drift En av våre ansatte skal ut i permisjon, og i den forbindelse søker vi etter fagarbeider/arbeider teknisk drift. 100% stilling i 1 år, med mulighet for forlengelse. Teknisk drift har 6 årsverk, og har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse, VA og øvrige kommunaltekniske anlegg. Arbeidsoppgaver …

Leder for rus og psykisk helse (alternativt miljøterapeut rus og psykisk helse)

Kvænangen kommune

Offentlig forvaltning

Leder for Rus og psykisk helse Vi har ledig fast 100 % stilling som leder for Rus og psykisk helse fra 01.03.2023. Enheten består av 3 årsverk og har hovedansvaret for tjenestetilbudet innen rus og voksenpsykiatri i kommunen. En viktig pilar i arbeidet er flerfaglig samarbeid med andre tjenesteytere om disse tilbudene. Ifm pågående arbeid med organisasjon…

Sykepleiere til Gargo sykehjem og sykestue og hjemmesykepleien

Kvænangen kommune

Offentlig forvaltning

Vi ønsker å rekruttere deg til Gargo sykestue og sykehjem eller Hjemmetjenesten og har behov for å fylle følgende stillinger: • Sykehjem: 3 stk fast 100 % fast stilling som sykepleier • Hjemmetjenesten: 1 stk fast 100 % stilling som sykepleier Gargo sykehjem og sykestue har tre avdelinger med totalt 20 sengeplasser. Vi tilbyr deg som sykepleier spenne…