• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964948887
 • Antall ansatte
  434
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Stor-Elvdal kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Storgata 120
  2480  KOPPANG
 • Sosiale medier

Stor-Elvdal kommune oppføring hos:

Stor-Elvdal kommune

VELKOMMEN TIL STOR-ELVDAL!

Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen. Kommunen har i overkant av 2.300 innbyggere, hvorav flesteparten bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, legekontor, kafeer, hotell, forretninger, bank m.m.

Skolekommune

Full barnehagedekning, et godt skoletilbud og varierte fritidsmuligheter gir gode oppvekstvilkår i Stor-Elvdal. Ved Glommas bredd på Evenstad er det en avdeling av Høgskolen i Innlandet med studietilbud innen skog- og utmarksfag. 

Rikt kulturliv og flott natur

Stor-Elvdal har et bredt sammensatt næringsliv med blant annet Moelven Østerdalsbruket, Ringnes Imsdal, flere håndverksbedrifter og et godt utvalg i butikker.

Stor-Elvdal har et rikt kulturliv, og kan lokke med eget kulturhus og idrettshall i Storstua. I kommunen finner du også Tekna Park, en familiepark med både tube-, alpin- og lekebakke.

Naturen er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv av forskjellige slag. Uansett hvor du bor i kommunen er det korte avstander til servicefunksjoner og varierte naturopplevelser. Du kan nyte naturen både i lavlandet og til fjells på høyder over 1000 m.o.h. Bjørnstjerne Bjørnson omtalte i sin tid Stor-Elvdal som norges Rhindal da han stod på Hammarkollen og skuet utover Koppangsøyene og Glomma. 

Fjellbygda Sollia er inngangsporten til Rondane og en del av Nasjonal turistveg - se www.rondanevegen.no for mer informasjon.

 Både Rørosbanen og riksveg 3 går gjennom kommunen. Storelgen, verdens største og mest omtalte elgskulptur, 10 meter høy og 12 meter lang, står langs riksveg 3 på Bjøråa rasteplass. Det er god vegforbindelse til Gudbrandsdalen; over Venabygdsfjellet vinterstid - og i tillegg Birkebeinerveien og Friisveien sommerstid. 

Kommunen har regulerte boligtomter til salgs, og det er attraktive hyttefelt i flere fjellområder i bygda.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sommervikarer - Moratunet sykehjem

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du deg en spennende sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for motiverte sommervikarer i sektor helse og velferd – Moratunet sykehjem, som består av langtidsavdeling, korttidsavdeling, tilrettelagt avdeling for personer med demens, vaskeri/renhold og kjøkken. Vi søker sommervikarer i ukene 25 til og med 33.  I søknaden må du opplyse om når du…

Sommervikarer - legekontoret

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du deg en spennende sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for motiverte sommervikarer i sektor  helse og velferd – avdeling legekontoret. Vi søker 2-3 sommervikarer i ukene 25 til og med 34. Søker må være over 18 år og i søknaden må du opplyse om når du kan jobbe og om det eventuelt er perioder du ikke kan jobbe. De som tilsettes må kunne fr…

Sommervikarer - tiltak for funksjonshemmede

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å gjøre en forskjell i folks liv? Hos oss kan du bidra til aktivitet, samhold og engasjement til personer med funksjonsnedsettelse. Vi søker primært etter sommervikarer i ukene 25 - 34. Har du ferieplaner eller ønsker ferie i dette tidsrommet, må dette oppgis i søknaden. Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem ti…

Sommervikarer - sektor for samfunnsutvikling

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Sektor for samfunnsutvikling søker 1 - 2 sommervikarer i ukene fra og med uke 25 til og med uke 34. I søknaden må du opplyse om når du kan jobbe – og om det eventuelt er perioder du ikke kan jobbe. Arbeidsoppgaver: Vedlikehold av grøntarealer Lettere vedlikeholdsarbeid av bygg kan forekomme Kvalifikasjoner: Førerkort klasse B (manuelt gir) Personlig…

Sommervikarer - hjemmebaserte tjenester

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du deg en spennende sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for motiverte sommervikarer i sektor helse og velferd - hjemmebaserte tjenester, som består av hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, Granheim alderspensjonat, vaktmestertjeneste og dagsenter. Vi søker sommervikarer i ukene 25 til og med 33. Behov for sommervikarer er størst i ukene 2…

Sommerjobb skogbruk - prosjekt JOB:U

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Prosjekt JOB:U avd. Stor-Elvdal søker ivrig og motivert ungdom til skogrelatert sommerjobb. Skogselskapet i Hedmark i samarbeid med Stor-Elvdal kommune søker etter 3 - 4 ungdommer til 4 ukers sommerjobb innen skogbruk. Hovedmålet med sommerjobben er å gi en innføring i hvordan skogbruket utøves i dag, aktivt skogbrukskurs i ungskogpleie og praksis innen ung…