• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964948887
 • Antall ansatte
  434
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Stor-Elvdal kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Storgata 120
  2480  KOPPANG
 • Sosiale medier

Stor-Elvdal kommune oppføring hos:

Stor-Elvdal kommune

VELKOMMEN TIL STOR-ELVDAL!

Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen. Kommunen har i overkant av 2.300 innbyggere, hvorav flesteparten bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, legekontor, kafeer, hotell, forretninger, bank m.m.

Skolekommune

Full barnehagedekning, et godt skoletilbud og varierte fritidsmuligheter gir gode oppvekstvilkår i Stor-Elvdal. Ved Glommas bredd på Evenstad er det en avdeling av Høgskolen i Innlandet med studietilbud innen skog- og utmarksfag. 

Rikt kulturliv og flott natur

Stor-Elvdal har et bredt sammensatt næringsliv med blant annet Moelven Østerdalsbruket, Ringnes Imsdal, flere håndverksbedrifter og et godt utvalg i butikker.

Stor-Elvdal har et rikt kulturliv, og kan lokke med eget kulturhus og idrettshall i Storstua. I kommunen finner du også Tekna Park, en familiepark med både tube-, alpin- og lekebakke.

Naturen er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv av forskjellige slag. Uansett hvor du bor i kommunen er det korte avstander til servicefunksjoner og varierte naturopplevelser. Du kan nyte naturen både i lavlandet og til fjells på høyder over 1000 m.o.h. Bjørnstjerne Bjørnson omtalte i sin tid Stor-Elvdal som norges Rhindal da han stod på Hammarkollen og skuet utover Koppangsøyene og Glomma. 

Fjellbygda Sollia er inngangsporten til Rondane og en del av Nasjonal turistveg - se www.rondanevegen.no for mer informasjon.

 Både Rørosbanen og riksveg 3 går gjennom kommunen. Storelgen, verdens største og mest omtalte elgskulptur, 10 meter høy og 12 meter lang, står langs riksveg 3 på Bjøråa rasteplass. Det er god vegforbindelse til Gudbrandsdalen; over Venabygdsfjellet vinterstid - og i tillegg Birkebeinerveien og Friisveien sommerstid. 

Kommunen har regulerte boligtomter til salgs, og det er attraktive hyttefelt i flere fjellområder i bygda.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Kommunal fysioterapeut

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter 100 % fysioterapeut som kan tenke seg jobb i Stor-Elvdal kommune. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i enhet helse i sektor for helse og mestring. Vi er i gang med å bygge nytt helsehus for å samlokalisere helsetjenestene, hvor fysioterapeut vil få splitter nye lokaler.  Fysioterapeuten samarbeider tett med ergoterapeut, rus- og psyki…

 Helsefagarbeider, 2. gangs utlysning

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter helsefagarbeidere i til sammen 390 % faste stillinger for snarlig tiltredelse i sektor for helse og mestring. Vi er i en prosess med å oppbemanne personalet og søker derfor etter nettopp deg! Du bør ha et stort faglig engasjement og ønske om å jobbe i et spennende og utviklende arbeidsmiljø der du får muligheten til å utfordre deg selv. Du vi…

 Vernepleier, 2. gangs utlysning

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter vernepleier i 100 % fast stilling for snarlig tiltredelse i sektor for helse og mestring. Vi er i en prosess med å oppbemanne personalet og søker derfor etter nettopp deg! Du bør ha et stort faglig engasjement og ønske om å jobbe i et spennende og utviklende arbeidsmiljø der du får muligheten til å utfordre deg selv. Du vil bidra til trygghet…

Sommervikarer i sektor for samfunnsutvikling - 2. gangs utlysning

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Sektor for samfunnsutvikling søker 1 - 2 sommervikarer i ukene fra og med uke 25 til og med uke 34. I søknaden må du opplyse om når du kan jobbe – og om det eventuelt er perioder du ikke kan jobbe. Kvalifikasjoner: Førerkort klasse B (manuelt gir) Personlige egenskaper: Praktisk og nevenyttigSamarbeidsvilligSelvstendig Beherske norsk - skriftlig og muntl…

Sommervikarer i hjemmebaserte tjenester - 2. gangs utlysning 

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du deg en spennende sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for motiverte sommervikarer i sektor helse og velferd - hjemmebaserte tjenester, som består av hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, Granheim alderspensjonat, vaktmestertjeneste og dagsenter. Vi søker vikarer for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, samt kjøk…

Sommervikarer på Moratunet sykehjem - 2. gangs utlysning

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du deg en spennende sommerjobb i Stor-Elvdal kommune? Vi har behov for motiverte sommervikarer i sektor helse og velferd – Moratunet sykehjem, som består av langtidsavdeling, korttidsavdeling, tilrettelagt avdeling for personer med demens, vaskeri/renhold og kjøkken. Vi søker vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere…

Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Stor-Elvdal kommune har læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefagarbeiderfaget og ernæringskokkfaget. Til sammen 8 læreplasser. Fra høsten 2024 har vi ledig læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Læreplass er betinget av tilfredsstillende politiattest. Kvalifikasjoner: Fullført og bestått VG1 og VG2, eller fullfører og består VG2 i løpe…

Lærlinger i helsefagarbeiderfaget

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du læreplass i helsefagarbeiderfaget og bli vår nye kollega? Vi har ledige læreplasser fra høsten 2023. Kommunen har læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefagarbeiderfaget og ernæringskokkfaget. Til sammen 8 læreplasser. Læreplass er betinget av tilfredsstillende politiattest. Kvalifikasjoner: Fullført og bestått VG1 og VG2, eller ful…