• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  943350833
 • Antall ansatte
  1196
 • Nettside
  Nordreisa kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  sentrum 17
  9151  STORSLETT
 • Sosiale medier

Nordreisa kommune oppføring hos:

Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter. 

Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør. 

 Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Mot et åpent kunnskapssamfunn". 
For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vi søker sykepleiere og vernepleiere til sommervikariat 2023

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en spennende sommerjobb? Da er du hjertelig velkommen til oss i Nordreisa! Vi har behov for sykepleiere og vernepleiere i tidsrommet 12. juni – 28. august Aktuelle arbeidssteder: Sonjatun sykehjem.Hjemmesykepleien.Hjemmehjelpen.Sonjatun Bo- og kultur.Sonjatun omsorgssenter.Guleng Bo og avlastningsboliger.Høgegga omsorgsboliger.Muoniovegen/…

Ferievikarer 2023

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en meningsfull og spennende sommerjobb ? Da er du hjertelig velkommen til Nordreisa! Vi har behov for helsefagarbeidere, assistenter og kokker i tidsrommet 12. juni – 28. august.  Aktuelle arbeidssteder: Sonjatun sykehjem.Hjemmesykepleien.Hjemmehjelpen.Sonjatun Bo- og kultur.Sonjatun omsorgssenter.Guleng Bo og avlastningsboliger.Høgegga omso…

Driftsleder 100 % fast

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Nordreisa kommune har ledig 100% stilling som driftsleder i virksomheten Anleggsdrift.  Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur som veier, veilys, vannverk, avløpsanlegg, grøntanlegg, idrettsanlegg, havn og flomvern.  Arbeidsoppgaver: Ansvar for daglig drift av Anleggsdrift sine fagområder, herunder daglig ledelse…

Fagarbeider i skole og SFO

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Moan skole og SFO søker fagarbeider/assistent i 100% vikarstilling fra 11.04.2023 til 31.07.2023 med muligheter for forlengelse.  Skolen har 115 elever fordelt på 1.- 4. trinn. Skolen ligger like utenfor Storslett sentrum. I januar 2023 er det igangsatt renovering og utbygging av skolen. Høsten 2024 skal skolen være et nytt og moderne skolebygg for 1.-7. tr…

Lærer 100 % vikariat

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Moan skole søker lærer i 100% vikarstilling fra 24.04.2023 til 31.07.2023 med muligheter for forlengelse.  Skolen har 115 elever fordelt på 1.- 4. trinn. Skolen ligger like utenfor Storslett sentrum.  I januar 2023 er det igangsatt renovering og utbygging av skolen. Høsten 2024 skal skolen være et nytt og moderne skolebygg for 1.-7. trinn. Moan skole har be…

Fysioterapeut, 100% vikariat

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Er du en dyktig, engasjert og målbevisst fysioterapeut som ønsker å være en del av vårt faglig dyktige og tverrfaglige miljø? Da er dette stillingen for deg! Stillingen er organisert under ergo- og fysioterapitjenesten i Nordreisa kommune. Tjenesten er lokalisert på Sonjatun helsesenter og består av fysioterapeuter og ergoterapeuter som jobber tett med andr…

Arealplanlegger

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledig i 100 % fast stilling.  Stillingen er todelt, hvor 50 % av stillingen ligger under det interkommunale plankontoret for Nord-Troms, mens den andre delen ligger virksomhet Utvikling i Nordreisa kommune. Det er Nordreisa kommune som vil være arbeidsgiver for begge stillingsdelene. Tiltredelse snarest.   Stillingen er plassert i sektor for Drift o…

Helsefagarbeider 100 % fast 

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

En trivelig arbeidsplass leter etter deg, du som er en dyktig hjelpepleier med pågangsmot og godt humør. Vi har behov for deg i fast 100% stilling, i et bo- og avlastningsfellesskap for utviklingshemmede.    Vi gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til de som bor i omsorgsboligene og avlastningsleilighetene. Arbeidshverdagen er variert, spen…

Lege tilknyttet spesialisthelsetjenesten UNN Storslett, med egen fastlegehjemmel

Nordreisa kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du varierte oppgaver, godt arbeidsmiljø og gode betingelser har vi stillingen for deg! Som lege tilknyttet spesialisthelsetjenesten, underlagt Universitetssykehuset i Nord-Norge, er du med å gi tilbud om tverrfaglig spesialisert rehabilitering etter funksjonstap. Du vil inngå i et tverrfaglig team som tilbyr spesialisert behandling ved distriktet No…