Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand har behov for ferievikarer til ferieperioden 22.06.2020 - 23.08.2020 til følgende enheter:
- 6.1 og 6.2 Akuttenhet
- 7.2 Rehabiliteringsenhet for psykoser 
- 7.1 Alderpsykiatrisk enhet 
- 4.2 Sikkerhetsenhet 
- 4.1 Enhet for rus og psykiatri 
- 2.1 Enhet for førstegangspsykoser

Du må prioritere i søknaden hvor du ønsker å jobbe.

Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som enhetene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

 

Vi søker:
  • Spesialutdannet sykepleiere
  • Sykepleiere
  • Vernepleiere
  • Miljøterapeuter
  • Assistenter
  • Studenter (medisin, helse /sosial fag, eller annen relevant utdanning ved Høgskole el Universitet)
  • Helsesekretær/sekretær