Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, medisin student

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har behov for ferievikarer til somatikken, Kristiansand i perioden 22.06.2020 - 23.08.2020

Under kontaktinfo ser du oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar.

Du må først i søknadsteksten påføre hvor du ønsker å jobbe, i prioritert rekkefølge.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Det er spesialutdannet sykepleiere, sykepleiere (inkl. de som er ferdig sykepleier juni 2020), jordmødre eller minimum 4. års medisin studenter som kan søke her.

Andre bes henvist til annen annonse for Somatikken i Kristiansand.

Vi søker:
  • Spesialutdannet sykepleier
  • Jordmor
  • Sykepleier (inkl. de som er ferdig sykepleier våren/sommeren 2020)
  • Kreftsykepleier/strålesykepleier
  • Sykepleier m/dialysekompetanse
  • Medisinstudenter ferdig med minimum 4. år tidligst juni 2020.
  • Andre bes henvist til annen annonse.