Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student

Offentlige tjenester og forvaltning

De somatiske avdelingene i Arendal har behov for ferievikarer i perioden 22.06.2020 - 23.08.2020.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Under kontaktinfo. finner du oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar.

Du må prioritere i søknadsteksten hvor du ønsker å jobbe.

Kvalifikasjoner
 • Spesialutdannet sykepleiere anestesi
 • Spesialutdannet sykepleiere intensiv
 • Spesialutdannet sykepleiere operasjon
 • Sykepleiere med kompetanse på hjerte
 • Intensiv sykepleiere til hjerteovervåkning
 • Spesialutdannet sykepleiere barn
 • Sykepleiere med videreutdanning innenfor kreftbehandling
 • Sykepleiere med dialysekompetanse
 • Sykepleiere med viderutdanning i onkologi
 • Sykepleiere
 • Jordmødre 
 • Barnepleiere
 • Hjelpepleiere 
 • Sykepleiestudenter
 • Medisinstudenter