• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Annet foretak ifølge særskilt lov
 • Organisasjonsnummer
  991324968
 • Antall ansatte
  189
 • Opprettet år
  2007
 • Adresser

Helse Sør-øst RHF oppføring hos:

Helse Sør-øst RHF

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for alle sykehus i Norge. Staten er eier og bevilger penger til sykehusene over statsbudsjettene. Med sykehusreformen i 2002 ble spesialisthelsetjenesten organisert i fire regionale helseforetak.

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av de fire helseregionenen i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vi søker sykepleier til vår spennende nyre- og gastromedisinske sengepost

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som er en engasjert og dyktig sykepleier i vårt team. Du vil få god opplæring og vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne sykepleiere å søke. Medisin 11B er en spennende nyre- og gastromedisinsk sengepost med 18 senger. Gruppene organiseres med primærsykepleie. Nyregruppen har pasienter som utredes for nyresvikt, pasienter som tidligere har …

Klinikkdirektør

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF (SSHF) tilbyr spesialisttjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling i Agder.  Foretaket har somatiske klinikker i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, tverrgående klinikker for prehospitale tjenester og medisinsk serviceklinikk samt klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling (KPH) samt fem sentrale stabe…

Sommervikariat fysioterapeut

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å skaffe deg erfaring sammen med blide og spisskompetente fysioterapeuter som jobber med kirurgi, onkologi og intensivfysioterapi? Seksjon for fysioterapeuter, Ullevål trenger en driftig og engasjert sommervikar.  Seksjonen organiserer 7 svært engasjerte og driftige fysioterapeuter på Ullevål, og gir behandling til pasienter tilhørende flere…

Sykepleier ved Kysthospitalet 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Kysthospitalet har ledig 100% vikariat fra 03.06.24§ Har du erfaring fra eller interesse for rehabilitering og vil jobbe i et tverrfaglig miljø? Da vil vi høre fra deg!  Kysthospitalet, er en del av Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR), og  ligger vakkert til ved strandkanten i Stavern. Vi søker deg som har erfaring med eller  interesse for r…

Er du sykepleier eller snart ferdigutdannet sykepleier, og vil bli vår nye kollega?

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Flere av våre ansatte planlegger videreutdanning innenfor geriatri, kardiologi og nyre, så vi søker derfor etter nye gode kollegaer til våre spennende medisinske sengeposter for hjerte, endokrinologi, nyre og geriatriske sykdommer! Vår enhet består av 2 sengeposter med totalt 37 sengeplasser, hjertepoliklinikk, geriatrisk poliklinikk, samt en operasjons…

Er du sykepleierstudent og ønsker å bygge bred medisinsk kompetanse?

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi søker etter nye gode kollegaer til våre spennende medisinske sengeposter for hjerte, endokrinologi, nyre og geriatriske sykdommer! Vår enhet består av 2 sengeposter med totalt 37 sengeplasser, hjertepoliklinikk, geriatrisk poliklinikk, samt en operasjonsstue for pacemaker, ICD og VAP innleggelse. Det er en variert seksjon med fokus på utredning, beha…

Teamleder

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være del av et aktivt tverrfaglig miljø. Er du engasjert og trygg på deg selv? Da kan du være den vi søker etter. Vi har fast 100 % stilling som teamleder. Seksjon ARA Klosteret er en del av psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen tar imot pasienter over 18 år, med avhengighet av illegale og legale rusmidler. Avrusnings…

Sykepleier/Spesialsykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Akuttmottaket Rikshospitalet er organisert som egen seksjon i Avdeling for Akuttmottak - Akuttklinikken. Akuttmottaket Rikshospitalet er en dynamisk seksjon med engasjerte og positive medarbeidere. Vi søker akuttsykepleiere/sykepleiere som kan tenke seg å jobbe hos oss. Ved Akuttmottaket tar vi imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp - med både uavk…

Sykepleier/spesialsykepleier søkes til Akuttmottaket på Rikshospitalet

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Akuttmottaket Rikshospitalet er organisert som egen seksjon i Avdeling for Akuttmottak - Akuttklinikken. Akuttmottaket Rikshospitalet er en dynamisk seksjon med engasjerte og positive medarbeidere. Vi søker akuttsykepleier/sykepleier som kunne tenke seg å jobbe hos oss. Ved Akuttmottaket tar vi imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp - med både uav…

Vi søker faglig engasjert sykepleier til en spennende gastrokirurgisk sengepost

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Er du faglig engasjert og har interesse for sykepleiefaglig utvikling? Da er du den vi søker etter! Kirurgen 2 er en gastrokirurgisk sengepost. Hos oss legges pasienter inn planlagt og akutt, og vi utreder og behandler pasienter med mage-/tarm sykdommer, samt tilstander som krever god palliasjon. Vi er opptatt av høy faglig kvalitet og pasientsikkerhetsp…

Psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, og består av seks kliniske enheter;  Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. DPS Gjøvik har en nyopprettet inntak- og avklaringsenhet. Merkantile tjenester er organiser…

Lege i spesialisering - Psykiatri

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Er du lege med interesse for psykiatri ? Vi har nå ledig 2 faste stillinger (100 %) som lege i spesialisering! Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud ved DPS Vestfold og psykiatrisk sykehusavdeling. Klinikken er den største klinikken i Sykehuset i Vestfold HF. Ved DPS Vestfold tilbyr vi tjenester ved psykiatris…

Vi søker seksjonsleder som vil videreutvikle LIS1-tjenesten 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Hvem ser vi etter?  Vi ser etter deg som vil være en synlig og utviklingsorientert leder for LIS 1 ved Sykehuset i Vestfold. Du motiveres av å utvikle utdanningen av leger, og ønsker å jobbe for at LIS 1 opplever en trygg, helhetlig og faglig stimulerende sykehustjeneste. Videre evner du å skape gode relasjoner til LIS 1, men også til utdanningsansvarlige …

Sykepleier/sykepleierstudent

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Ortopedisk avdeling Kongsvinger er en integrert arm av Ortopedisk klinikk Ahus med behandlingsansvar for pasienter boende i Glomdalskommunene og Øvre Romerike.  Vårt sengeområde drifter 18 senger i sjette etasje på sykehuset og behandler pasienter med ulike typer brudd, lette hodeskader og pasienter som skal ha protese i hofte, kne og skulder. Seksjonen har…

Sekretær/Helsesekretær

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Kontortjenesten i Ortopedisk klinikk bemanner flere ekspedisjoner på 2 sengeområder, poliklinikk Nordbyhagen og Ski, akuttpoliklinikk samt henvisningsmottak, medisinsk koding, henvisningsmottak og inntakskontor for operasjoner. Vi arbeider i et tverrfaglig miljø i tett samarbeid med lege - og pleietjenesten.  En av våre dyktige helsesekretærer skal ut i Dip…

Forskningssykepleier til Onkologisk avdeling

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi søker etter engasjert forskningssykepleier til Onkologisk poliklinikk, NN03 i Medisinsk divisjon. Avdelingen tar imot voksne pasienter til medisinsk behandling og oppfølging av en kreftdiagnose. Behandlingen gis poliklinisk og består i hovedsak av cellegift, antistoffer og annen skreddersydd kreftbehandling samt hormonbehandling. Avdelingen består av …

Vi søker radiografer til seksjon brystdiagnostikk

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega? Vi har ledig 1 års vikariat og engasjement i 100 % stilling ut 2024.  Seksjon Brystdiagnostikk består pr i dag av 39 medarbeidere.  Seksjonen har ansvar for mammografiscreening hvor ca. 22 000 kvinner inviteres hvert år. Vi har to faste screeningenheter, Ski og Lillestrøm. I perioder screenes det på mammografibuss på Kongsvinger. Vi…

Psykologvikariat

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi søker psykolog til et 9 måneders vikariat ved Allmenpsykiatrisk poliklinikk B i Jerikoveien på Lindeberg i Oslo. Vi søker deg som er faglig dedikert, og som ønsker å bidra inn i et hyggelig, engasjert og kompetent fagmiljø. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Arbeidet består i hovedsak av pasientarbeid som …

Seksjonsleder kvalitet, kompetanse og medarbeiderutvikling, Akuttmedisinsk kommunikasjons sentral (AMK ) Oslo

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med p…

Sykepleier/Pasientkoordinator- Seksjon for barnekirurgi

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi har en ledig fast stilling som sykepleier/pasientkoordinator i Seksjon for barnekirurgi, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, lokalisasjon Rikshospitalet. Oppstartdato: 02.05.24 eller etter avtale.  Stillingens ansvarsområde omfatter koordinering av pasienter til dagenhet/poliklinikk. Avdeling for gastro- og barnekirurgi (AGK) ved Oslo Universitetss…

Forsker

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

50 % forskerstilling over 5 år tilknyttet Seksjon for transplantasjonskirurgi. Prosjektet er finansiert av midler fra Kreftforeningen.   Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre still…

Forsker, prosjektmedarbeider og dataanalytiker 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Er du forsker og vil jobbe hos oss? Regional Kompetansetjeneste for smerte (ReKS) Vi ser etter deg som er forsker og dataanalytiker, og som ønsker å jobbe som medarbeider i fag- og forskningsprosjekter knyttet til smerte og smertebehandling. ReKS er en regional kompetansetjeneste med formål å styrke kvaliteten på smertebehandling i Helse Sørøst. Vi bygge…

Utdanningsstilling, videreutdanning i anestesisykepleie

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Ønsker du å bli en ettertraktet fagperson? Vil du utdanne deg til anestesisykepleier? Vi søker deg som vil ha utdanningsstilling som anestesitesisykepleier i avdeling for anestesisykepleie ved Akuttklinikken, OUS. Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys lønn under utdanning og innehar samme plikter og rettigheter som andre ansatte i stud…

Vi søker psykolog 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med p…

Traineesykepleiere Gjøvik sykehus

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

  Sykehuset på Gjøvik har gleden av å tilby 100 % stillinger i traineeprogrammet for sykepleiere. Ordningen er for nyutdannede sykepleiere eller sykepleiere med inntil to års erfaring og gjelder for en periode på 2 år, med tilbud om 75% fast ansettelse i sykehuset, etter endt traineeperiode.  Er du en som ønsker en spennende overgang fra studenttilværelse …

Juridisk rådgiver

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Er du interessert i, og har erfaring med, arbeidsrett? Evner du å tenke strategisk, er fleksibel og fremoverlent? Da er du kanskje vår nye juridiske rådgiver! Sørlandet sykehus søker etter juridisk rådgiver i 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest/etter avtale. Sentrale oppgaver vil være råd og veiledning til ledere innen lov- og avtaleverk, og da særlig …

         Sekretær

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi søker sekretær til et ledig vikariat i 40 % stilling for perioden 01.04.24 t.o.m. 15.12.24.  Seksjon for fysioterapi har ca 60 årsverk. Seksjonen har ansvar for det meste av fysioterapitilbudet i helseforetaket. Seksjonen er organisert i avdeling kliniske fellesfunksjoner sammen med ergoterapeuter, sosionomer, sykehusprester og kliniske ernæringsfysiolog…

Sykepleiere til spennende fagområde søkes - ferievikariater

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med p…

Kreftsykepleier/sykepleier til palliativ og lungeonkologisk sengepost

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende …

Sykepleier sommervikariat

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Observasjonsposten søker sykepleiere i 80 - 100 % sommervikariat. Tredelt turnus med arbeid hver 3. helg. Observasjonsposten er en medisinsk sengepost i Akuttmedisinsk avdeling. Vi har 17 sengeplasser, og behandler et stort spenn av pasienter; akutt indremedisin, hjertepasienter, intox - og rusproblematikk. Avdelingen har egen telemetrisentral, med mulighet…

Renholdsoperatør/renholder

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Renhold og tekstil avdeling har bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold, tekstilbehandling og sengevaskerutiner. Vi kan tilby alle typer renhold, fra ordinært renhold til lab-instrumentrenhold, operasjonsrenhold og spesialrenhold. Våre medarbeidere er godt kjent med kravene til h…

Kokk med fagbrev 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Avdeling ernæring er sykehusets leverandør av mat til pasienter, ansatte, pårørende og besøkende. Avdelingen består av 65 ansatte fordelt på 60 årsverk. Vårt strategiske mål er at vi skal være en pådriver av ernæringsmessige behov tilpasset god pasientbehandling, og gi et godt mattilbud til våre pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Vi søker etter en…

Kokk med fagbrev 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Avdeling ernæring er sykehusets leverandør av mat til pasienter, ansatte, pårørende og besøkende. Avdelingen består av 65 ansatte fordelt på 60 årsverk. Vårt strategiske mål er at vi skal være en pådriver av ernæringsmessige behov tilpasset god pasientbehandling, og gi et godt mattilbud til våre pasienter, pårørende, besøkende og ansatte. Vi søker etter en…

Vi søker etter en engasjert SYKEPLEIER som har lyst til å jobbe på sykehus og i et godt faglig og stabilt arbeidsmiljø!

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi er en faglig sterk og stabil gjeng som brenner for Nevrologi og Tidligrehabilitering! Nå har vi ledig vikariat i 75% stilling!   Seksjonen tar imot akutte hjerneslagpasienter, pasienter med akutte nevrologiske lidelser og kronikere med nyoppståtte endringer i sykdomssituasjonen.  Vi har også et eget rom for hjerneovervåkning .Dette er tilbud til de syk…

Overlege kombinert bistilling med UiO

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning o…

Sykepleier til lungemedisinsk avdeling 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Lungeavdelingen S404 har nå ledig en 100 % fast stilling for sykepleier.   Lungemedisinsk sengepost s404 behandler pasienter med forskjellige lungesykdommer. Vi har et bredt spekter av pasienter og behandler blant annet respirasjonssvikt type 1 og 2, empyem, pneumothorax, pneumoni, lungeabscess, cancer pulm, interstitielle lungesykdommer, tuberkulose, og …

Vi søker medisinstudenter og helsefagarbeidere til ulike sengeposter for sommeren 2024

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Bli kjent med Ahus og øk din breddekompetanse i sommer! Akershus universitetssykehus(Ahus) søker deg som er medisinstudent og ferdig med andre studieår eller deg som er autorisert helsefagarbeider. Ferievikariatene er hovedsakelig knyttet til turnusarbeid som inkluderer helgearbeid. Det vil være mulighet for å jobbe som tilkallingsvikar både før og etter s…

Researcher: Epigenetic Mechanisms in Oocytes and Embryos

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

A researcher position, 2 years with possibilities for extension, is now available in the Dahl research group, Oslo University Hospital, for the period 01.April 2024 - 31.March 2026. The Dahl group is a founding member of the newly established Center of excellence “Center for embryology and healthy development”. A major focus of the Dahl group is to underst…

Helsefagarbeider

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Seksjon for avrusning er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og tilbyr døgnbasert avrusning til pasienter i behov av høy medisinsk kompetanse. Seksjonen har øyeblikkelig-hjelp-rus plasser og derfor inntak av pasienter 24/.7 Det tilbys abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, kontaktetablering og videreformidling i pr…

Transplantasjonskoordinator - Spesialsykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus har nasjonalt behandlingsansvar for organtransplantasjon, og pasienter med svikt i vitale organer som nyre, hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel/øyceller kan få tilbud om transplantasjon. Ved avdeling for transplantasjonsmedisin er det ledig en stillinge som transplantasjonskoordinator. Stillingen har startdato 01.07.23 og det er…

Vi søker spesialsykepleier eller sykepleier til nattevakt stilling til vår avdeling!

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø? Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har genuin interesse for mennesker du møter. Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt – dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling be…

Fagbioingeniør for fagområdet preanalyse, 50% fast stilling. 50% fast bioingeniørstilling ved intern ansettelse som fagbioingeniør.

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

  Ringerike sykehus er geografisk lokalisert i Hønefoss. Sykehusets nedslagsfelt omfatter øvre Buskerud fylke, areal på ca. 10.000km2, med store utfartsområder og vintersportssteder i øvre Hallingdal. Hønefoss er det administrative senteret i Ringerike og er en travel og sjarmerende by med ca. 15.000 innbyggere. Hønefoss har et rikt by-og kulturliv og flott…

Sykepleier med videreutdanning 100% fast 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

 DPS Elverum-Hamar har et opptaksområde på 110.000 voksne, og betjener 9 kommuner i midtfylket av gamle Hedmark. Avdelingen  har tre allmennpsykiatriske poliklinikker, psykosepoliklinikk, ambulant akuttenhet, to FACT team, kontorenhet og to døgnenheter i tillegg til TSB team og TSB poliklinikk med LAR team. Vi søker sykepleier med videreutdanning til 100 …

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Ønsker du nye utfordringer og gode kollegaer? Vi har ledig 3 x 100 % vikariat som sykepleier, og håper at akkurat du ønsker å jobbe hos oss! Medisinsk sengepost Flekkefjord er en aktiv generell indremedisinsk sengepost som behandler pasienter innenfor ulike fagfelt som lunge, gastro, infeksjon, hjerte, lindrende, slag og geriatri.  Hos oss får du en bred …

Overlege

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Endokrinologisk avdeling søker etter overlege i ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Endokrinologisk avdelingen utreder og behandler alle typer hormonsykdom som diabetes og tyreoidealidelser, hypofyse-, binyre- og gonadesykdom, bein og kalsium forstyrrelser, samt sykelig overvekt. Brorparten av aktiviteten er poliklinisk med over 12000 konsultasj…

Laborant/obduksjonstekniker 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus(OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen …

Operasjonssykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi søker operasjonssykepleier til vår virksomhet ved Kvinneklinikkens Poliklinikk, Sykehuset Østfold. Vi har fordelt driften vår på Kalnes og i Moss. Driften består av gynekologisk poliklinikk, urodynamisk laboratorium, fødepoliklinikk og barselpoliklinikk. Kvinneklinikken har sengepost for gynekologiske pasienter og føde-barsel-observasjon beliggende samm…

Avdelingssykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Medisinsk sengepost Hamar er i dag organisert som en enhet med 44 senger. Sengeposten er delt inn i 5 faggrupper som er fordøyelsessykdommer og kreft, endokrinologi, nyre og intox, infeksjon og lunge, akutt hjerneslag/hjerte og egen hjerte-gruppe.  Sengeposten har budsjettert 57,25  faste årsverk og ledes i dag av et lederteam bestående av to avdelingssykep…

Psykologspesialist/psykolog

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling med Telemark fylke som opptaksområde. Psykiatrisk sykehusavdeling består av 7 seksjoner, derunder seksjoner for akuttpsykiatri. Seksjoner for akuttpsykiatri ivaretar ø-hjelpsansvaret, og behandler/utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske problemstillinger og/e…

Nurse with neurosurgical experience

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo University Hospital is a workplace with good opportunities for professional and personal development. In order to meet the challenges of today and the future, we need skilled and committed employees. We are developing a workplace that looks after patients, relatives and employees. Through this we can live up to our strategy, “We crate the treatment of …