• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Annet foretak ifølge særskilt lov
 • Organisasjonsnummer
  991324968
 • Antall ansatte
  189
 • Opprettet år
  2007
 • Adresser

Helse Sør-øst RHF oppføring hos:

Helse Sør-øst RHF

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for alle sykehus i Norge. Staten er eier og bevilger penger til sykehusene over statsbudsjettene. Med sykehusreformen i 2002 ble spesialisthelsetjenesten organisert i fire regionale helseforetak.

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av de fire helseregionenen i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Er du sykepleier og trives med å jobbe natt?

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus visjon er: «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende. Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykiske helse og avhengighet har ansvar for tver…

Liker du sammensatte utfordringer med rus, somatikk og psykiatri?

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus visjon er: «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende. Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykiske helse og avhengighet har ansvar for tve…

Barnehagelærer/spesialpedagog

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Er du på utkikk etter en jobb som barnehagelærer/spesialpedagog? Søk hos oss på barnemedisin sengepost 1 på Rikshospitalet!  Vi er barnemedisin sengepost 1 (BTXS1). Seksjonen vår er en del av Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet der vi har pasienter som har revmatiske-, nevrologiske-, metabolske-, immunologiske og onkologiske diagnoser i alderen 0-…

Spesialkonsulent - Administrasjon

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Barneseksjonen i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk psykisk helse og avhengighet søker etter en spesialkonsulent i administrasjon til en 100 % fast stilling. BUPA og Barneseksjonen er i en spennende utviklings- og omstillingsfase og vi søker nå etter en engasjert og nytenkende medarbeider som vil bidra positivt inn i seksjonen.  Barnesek…

Helsesekretær/Sekretær

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!  Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompet…

Overlege i barne- og ungdomspsykatri

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi lyser ut stilling som overlege ved Ringerike BUP, lokasjon Ål. Dette er en spennende mulighet for deg som har lyst til å være med å utvikle et nytt tilbud til barn og unge. Stillingen vil være fordelt mellom det nyetablerte FACT Ung teamet og det polikliniske BUP-teamet i Hallingdal. Begge teamene er organisert under Ringerike BUP og er lokalisert ved …

Er du serviceinnstilt og glad i  mennesker?

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Servicetorget på Ringerike sykehus er et sentralt knutepunkt for informasjon til både pasienter, besøkende og personale. Servicetorget er organisert som en del av Klinikk for intern service og er pasientenes første møte med sykehuset. Det er 4 fast ansatte i seksjonen som inngår i fast arbeidsplan med 4 ukers rotasjon. Arbeidstiden er for tiden fra kl. 07:3…

Vi søker etter sykepleier på Ortopedisk Poliklinikk 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som ønsker en spennende hverdag i teamarbeid sammen med leger, sykepleiere, fysioterapeuter og helsesekretærer. Hos oss får du være med på å            assistere leger, gipse og i tillegg ha egne lister for sårbehandling .Vi ser etter deg som er faglig engasjert, selvstendig og gjerne har jobbet på lignende poliklinikk                    ti…

Vi søker sykepleier/vernepleier i vikariat til et spennende fagfelt!

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

DPS Kongsvinger har flere funksjoner innen psykisk helsevern. Døgnseksjonen består av 14 senger. Veien inn kan være via vårt akutteam (AAT), overføring fra sentralsykehus eller elektive innleggelser hovedsakelig etter henvisning fra DPS'ets egen poliklinikk eller fra fastlege. Vi har i tillegg en brukerstyrt seng. Høyt fokus på internt og eksternt tverrfagl…

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

DPS Kongsvinger har flere funksjoner innen psykisk helsevern. Døgnenheten består av 14 senger. Veien inn kan være via vårt akutteam (AAT), overføring fra sentralsykehus eller elektive innleggelser hovedsakelig etter henvisning fra fastlege. Vi har 1 brukerstyrt seng. Høyt fokus på internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og pårørendesama…

Fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Enhet for fysioterapeuter, Ullevål, er i den unike situasjon at vi har to faste stillinger ledige, da to av våre dyktige, trofaste ansatte tar nye retninger i livet. En 100% fast stilling og en 90% fast stilling. Oppstart hhv. 18.08.23 og 01.09.23. Seksjonen organiserer rundt 30 engasjerte og driftige fysioterapeuter på Rikshospitalet og Ullevål, og gir be…

Forskningssykepleier/Forskningskoordinator

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pa…

Er du sykepleier og vil jobbe på landets største øyeavdeling?

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende …

Kokk 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Hovedkjøkkenet Ullevål har behov for å styrke sin kompetanse og søker faglært kokk til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Vi er et av landets største produksjonskjøkken med et helt unikt serveringskonsept ( 1-2-3 server), og vi har fokus på gode råvarer og kvalitet i alle ledd. Vårt mål er å ha en høy andel av hjemmelaget mat med fokus på god smak og…

Miljøterapeut ved akuttpsykiatrisk avdeling 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Hvorfor jobbe i Vestre Viken? Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske mulighe…

Helsefagarbeider/hjelpepleier ønskes til turnusarbeid på dag/aften     

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med? Akuttpsykiatrisk avdeling søker erfaren og dyktig helsefagarbeider/hjelpepleier. Har du interesse for å jobbe innenfor akuttpsykiatri? Da kan du bli vår nye kollega! Vi trenger medarbeidere som er tilpasningsdyktige og finner seg til rette i ulike miljøer. Du trives i et travelt miljø og jobbe i team, men har også evne …

Fysioterapeut tilknyttet Pusterommet

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi har ledig fast stilling som fysioterapeut ved Drammen sykehus Vi søker etter deg som ser etter fast 100% stilling ved fysioterapiseksjonen på Drammen sykehus. Tiltredelse fom 01.08.2023.  Hvorfor jobbe i Vestre Viken? Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!  Som medar…

Sykepleiere Gastro Kirurgisk sengepost, Gjøvik

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vil du være med på laget?  Lyst på en spennende og aktiv jobb i et supert arbeidsmiljø Kirurgisk avdeling er utmerkede plasser å starte opp for å få en bred faglig kompetanse og verdifull arbeidserfaring. Hos oss blir du en del av et godt arbeidsmiljø som preges av spennende arbeidsoppgaver og høy faglighet, der vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbei…

Sykepleier 75 % fast

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Ved Pasienthotellet vil du møte ulike pasientgrupper innenfor medisin, ortopedi, ØNH, gynekologi samt barsel familier og betalende gjester. Den største forskjellen på pasientgruppen ved pasienthotellet og sengepostene er at pasienten må være selvhjulpen. Vi er organisert med primærsykepleie, men er avhengig av å samarbeide innad i avdelingen og med andre av…

Sekretær/helsesekretær

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en sekretær/helsesekretær i 100% fast stilling BUP Grenland Sør er en generell poliklinikk som gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser i alderen 6 – 18 år. Vi er en seksjon innen Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), som består av poliklinikkene BUP Vestmar, BUP Notodden, BUP Grenland Nord og BUP Grenland Sør. Det i ti…

Vi søker vikar til forsyningsarbeid ved Sykehuset i Vestfold HF

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Logistikkseksjonen ved Sykehuset i Vestfold hører innunder Servicedivisjonen.  Som en viktig del av Sykehuset i Vestfold drifter vi varemottak, lager og transitlager,  i tillegg til å organisere vareforsyning til alle avdelinger og enheter i bedriften. Vi har et ledig vikariat fra juli-23  til mars-24   som 100%  Forsyningsmedarbeider innenfor steril sone …

Er du sykepleier og vil jobbe på en spennende avdeling? 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som er engasjert, motivert og som  gjerne har kompetanse med nevrologiske pasienter.    Vi søker nå etter en sykepleiere som vil jobbe hos oss fast i 100 % stilling.  Stillingene vil bli tilsatt fortløpende.   Du må være en person som trives med en hektisk arbeidshverdag, som liker å jobbe i team, finner løsninger og som vil bidra positiv…

Vi søker radiograf til Konvensjonell Radiografi og CT

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, et moderne sykehusbygg beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmulighe…

Klinisk sosionom/barnevernspedagog/ vernepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi ønsker oss en faglig sterk og engasjert medarbeider, som har god arbeidskapasitet, god evne til å strukturere arbeidet sitt og samtidig evne til å samarbeide innad i en tverrfaglig enhet. Vi ønsker at du har engasjement for forbedringsarbeid og videreutvikling av tilbudet ved BUP Follo. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, og vi ønsker oss en medarbei…

Intensivsykepleier i nattstilling på Gynekologisk Postoperativ avdeling

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. Dette er stillingen for deg som er opptatt av kvin…

Vil du være med på laget? Vi søker leger i spesialisering (barne- og ungdomspsykiatri)

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med p…

Utdanningsstillinger for sykepleiere i intensivutdanning

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Har du søkt / har du fått studieplass på videreutdanning intensivutdanning? Vi trenger flere søkere til våre utdanningsstillinger. Vi har ledige utdanningsstillinger fra høsten 2023. Dersom du har søkt studieplass innen intensivutdanning ved en av våre samarbeidende høgskoler eller universitet, kan du søke utdanningsstilling i Vestre Viken helseforetak. Ve…

Ferievikar - Medisinerstudent med lisens

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Blakstad psykiatriske sykehus er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere. Avdelingen består av 12 spesialiserte døgnseksjoner, et bredt poliklinisk tilbud, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser, sikkerhetspsykiatri og egen seksjon for Basal…

Vil du være med på å implementere 8 dagers intensivbehandling for traumer? Vi søker etter psykolog til vårt traumeteamet

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS …

Rådgiver

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Som rådgiver i Ortopedisk klinikk blir du en del av Ortopedisk stab. Staben består av fire rådgivere. I Ortopedisk stab har vi spennende og varierte arbeidsoppgaver. Vi jobber med utvikling og forbedring innen kvalitet, pasientsikkerhet, HMS, lederstøtte, ansattopplæring, prosjektstøtte, kommunikasjon, fag og forskning. Den aktuelle stillingen vil ha Ortope…

Ledige stilling som sykepleier ved Dialyseavdelingen

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Søker du nye utfordringer? Hemodialyseavdelingen ved Ahus trenger flere dyktige sykepleiere.  Vår ambisjon er å være en ledende enhet innenfor hemodialyse. Som sykepleier ved dialyseavdelingen kommer du tett på en pasientgruppe med sammensatte behov. Du vil møte pasienter med både kronisk og akutt nyresvikt. Vi er opptatt av å møte hele pasienten og tilbyr…

Enhetsleder i Akuttmottaket

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vil du være med og utvikle Norges største akuttmottak? Har du interesse, kompetanse og entusiasme for ledelse og administrasjon, fag- og personalutvikling, samt endrings- og kvalitetsarbeid? Alt dette får du i en avdeling preget av stor aktivitet og høyt faglig nivå.  En av våre dyktige enhetsledere skal ut i permisjon og vi søker derfor etter hennes ersta…

Vi søker sykepleier til et spennende fagmiljø ved gyn/føde mottak 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier som ønsker å jobbe med kvinnehelse og gravide? Vil du være med å bygge opp vårt nye gyn/føde mottak i et spennende fagmiljø? I forbindelse med opprettelsen av et gyn/føde mottak på kvinneklinikken har vi 2 ledige stillinger for sykepleier i 75 % fast stilling med mulighet for høyere brøk. Stillingen er i utgangspunktet i 2 delt turnus med …

Psykologspesialist BUP Nedre Romerike

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Er du interessert i terapi, utredning og behandling av barn, unge og deres familier?  BUP Nedre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Psykisk helsevern og Akershus universitetssykehus HF. Det er 8 seksjoner i avdeling BUP; seks poliklinikker og to døgnenheter som dekker Nedre Romerike, Øvre Romerike, Follo, Grorud, Furuset og Kongsvinger. BUP Nedre Romer…

Helsesekretær/sekretær med helsefaglig bakgrunn

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Ortopedisk avdeling Ullevål er organisert i 12 seksjoner og har fem sengeposter, inkludert hotellpost, i tillegg til at det disponeres senger ved en barnekirurgisk post. På de ti operasjonsstuene er det ca.6000 operasjoner årlig hvorav en høy andel er øyeblikkelig hjelp. Avdelingen har i tillegg til lokalsykehusfunksjoner, også regionoppgaver og flere nasjo…

Sekretær/Helsesekretær

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Avdeling for kreftbehandling har drift ved tre lokalisasjoner; Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. Avdelingen har seksjoner for bl.a. poliklinikker, strålebehandling, sengeposter og kontortjeneste. Avdelingen utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom. Det dreier seg som oftest om strålebehandling, medikamentell behandling og lindrende behand…

Bioingeniør

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus(OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen …

Audiopedagog/rådgiver

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende …

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Sykepleiere til gynekologisk sengepost  Kunne du tenke deg å å bli med oss på laget? Vi på gynekologisk sengepost, Kalnes trenger en sykepleierkollega til!! Vi tilbyr inntil 100 % vikariat med 6 mnd varighet. Det kan være mulighet for fast ansettelse.  Vi er en liten sengepost med 9 sengeplasser i et toppmoderne sykehus. Her behandles kvinner i alle aldr…

Årsvikariat for psykolog i voksenpsykiatrisk poliklinikk

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med? Psykolog søkes til variert og meningsfull arbeidshverdag i Hallingdal! Hverdagen din vil også bestå av storslått natur og gode kolleger i et hyggelig miljø. Ta gjerne kontakt for en uformell prat og mer informasjon om stillingen! Send oss en kortfattet søknad - så vi kommer i kontakt.  Hvorfor jobbe i Vestre Viken? G…

Vi vokser og søker deg som vil jobbe med prosjektfaget i helsesektoren

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Sykehuspartner er til enhver tid involvert i mange av Helse Sør-Øst sine prosjekter innen flere fagområder. For å sikre god styring av prosjektporteføljen er det etablert et felles metodeverk og prosjektstyringsverktøy. Vi skal nå styrke teamet som har ansvar for forvaltning og videreutvikling av metodeverk, prosesser, kompetanse og verktøy innen prosjektfa…

Byggteknisk IKT -  Applikasjonsansvarlig 

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en kjempespennende stilling i Sykehuspartner? Vil du være med på å sikre at sykehusene får utviklet sine IKT løsninger gjennom nyetablering av tjenester og tjenesteendringer? Helse Sør-Øst skal i løpet av de neste 10 årene skal gjennomføre flere store byggeprosjekter. I samme periode er det forventet en omfattende teknologisk utvikling, og…

Behandler med videreutdanning

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Har du lyst på nye og spennende utfordringer? Vi ser etter deg som er engasjert og som har lyst til å bidra inn i utviklingen av dagens og fremtidens polikliniske tilbud innen psykisk helsevern. Fra 01.09.2023 samlokaliserer vi de allmennpsykiatriske poliklinikkene i Grenland i én ny poliklinikk i gode og tilpassede lokaler ved Sykehuset i Porsgrunn. Den n…

Vernepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

DPS Øvre Telemark ,Seljord døgn psykose er en åpen voksenpsykiatrisk seksjon med 9 senger. Målgruppen er fortrinnsvis pasienter med psykose og alvorlige psykiatriske diagnoser. Vi tar imot pasienter til vurdering, utredning og behandling. Seksjonen følger opp pasienter i samarbeid med kommunene. Vi har en brukerstyrt seng. Seksjonen har deltatt i et prosjekt…

Sykepleier - 80% fast stilling

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Ønsker du en spennende og variert arbeidshverdag, med mulighet til å tilegne deg god kunnskap og erfaring om nevrologi, er dette jobben for deg! Seksjon for nevrologi, slagbehandling og rehabilitering er en sengepost for pasienter med akutt og kronisk sykdom i hjernen og sentralnervesystemet. Sengeposten består av totalt 22 senger, delt inn i tre grupper: …

Overlege i anestesi

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som ønsker å styrke vår overlegegruppe på kirurgisk avdeling med din kompetanse og motivasjon for god pasientbehandling. Er du interessert i å jobbe på et lokalsykehus, har vi ledige faste 100% overlegestillinger i anestesi. Avdelingen har 4 overlegestillinger.  Flekkefjord sykehus har akuttfunksjon innen ortopedi, gynekologi/føde og medisi…

Er du sykepleier og vil være vikar hos oss i sommer?

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Sommervikar på Onkologisk avdeling, dagenhet/poliklinikk, NN03 i Medisinsk divisjon. Vi søker etter sykepleier med erfaring eller deg som er nyutdannet  i perioden 15. juni t.o.m. 30. september med mulighet for forlengelse. Du vil få god opplæring. Onkologisk avdeling, dagenhet/poliklinikk i Medisinsk divisjon tar imot voksne pasienter til medisinsk beh…

Fagutviklingssykepleier 50 % stilling

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Nevroklinikken ved Ahus er en del av medisinsk divisjon og har landets største opptaksområde innen fagfeltet nevrologi. Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet Nevroklinikken består av to akutte sengeområder, en rehabiliteringsavdeling, et nevrofysiologisk laborator…

Sykepleier

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Kirurgisk sengepost er en generell kirurgisk avdeling med hovedfokus på gastrokirurgi. Avdelingen har et høyt fokus på fagutvikling og kompetanseheving. Pasienten er alltid i fokus, og det jobbes aktivt med kvalitetsforbedring i vår daglige virksomhet   Avdelingens kirurgiske virksomhet: Generell kirurgisk seksjon, med hovedfokus på gastrokirurgiCanserforløp…

Vi søker operasjonssykepleier i fast stilling

Helse Sør-øst RHF

Offentlig forvaltning

Kirurgisk avdeling AHUS Gardermoen søker operasjonssykepleier i 100% fast dagstilling . Kirurgisk avdeling Gardermoen ivaretar operasjoner innen fagområdene ortopedi, gastrokirurgi og øre-nese-hals i lyse og flotte lokaler på Jessheim. Avdelingen består av 5 operasjonsstuer med både dagkirurgiske inngrep og større inngrep innen alle fagfelt. Innenfor orto…