Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier - Avdeling for urologi

Offentlig forvaltning

Avdeling for urologi er landets største urologiske enhet med 36 pasientsenger fordelt på to sengeposter for tiden lokalisert på Aker. Her behandles pasienter med sykdommer og lidelser i urinveiene; benigne og maligne svulster, stendannelser, betennelser, skader og funksjonsforstyrrelser. En høy andel av de urologiske pasientene innlegges for kreftbehandling. I tillegg til urologi innlegges endokrinologiske pasienter, mammaepasienter, gastro- og sykelig overvektspasienter til kirurgiske inngrep. Urologisk avdeling har også egen mottaksenhet for stabile uro-, endo-, obesitas-, mammae og karpasienter. Avdelingen har en svært aktiv drift med høy pasientgjennomstrømming. Vi søker sykepleiere til et spennende og delaktig fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Er dette noe for deg? 

En spennende avdeling med et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø søker nye medarbeidere. Det lyses ut 100% sykepleie vikariat. Sykepleierstillingene er ledig i avdeling for urologi, seksjon for sengeposter og innleggelse. Vi er åpne for søknader fra sykepleiere til p.t. nattstillinger og/eller tredelte turnusstillinger.

Avdelingen planlegges flyttet til Ullevål når forholdene ligger til rette for det.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleie til pasienter i alle aldersgupper
 • Faglig ansvar for oppfølging av pasienter innlagt i avdelingen
 • Tverrfaglig samarbeid med andre profesjoner i pasientforløpet
 • Gruppeledelse av team i enheten
 • Opplæring av nyansatte og sykepleiestudenter
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant sykehuserfaring.  
 • Relevant sykehuserfaring. Ønskelig med erfaring innen kirurgi, urologisk erfaring vektlegges.
 • Bør ha grunnleggende IKT-kompetanse
 • Fordel med kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement
 • Viser fleksibilitet og er intiativrik
 • Ansvarsbevissthet
 • Gode kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • P.t. tredelt turnus med arbeid 3. hver helg
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Høyt faglig nivå
 • Arrangerte fagdager, ukentlig undervisningstimer og fast undervisning hver 14. dag avsatt i turnus
 • Godt etablerte fagutviklingssykepleiere
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Grundig opplæring
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Vikariater med mulighet for forlengelse
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring