Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, assistenter, studenter innen helse og sosialfag, helsesekretær

Offentlige tjenester og forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykiatri til den voksne befolkningen i Agderfylkene. Avdelingen har enheter lokalisert i Arendal og Kristiansand.

Psykiatrisk sykehusavdeling er en ni avdelinger innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus HF.

Avdelingen har følgende enheter i Arendal:

Akuttenhet A og Akuttenhet B
Akuttenhetene ivaretar øyeblikkelig hjelp tjenester, utredning og diagnostisering som må skje ved heldøgnsinnleggelse

Enhet C - enhet for spiseforstyrrelser - Ivaretar i hovedsak planlagt og målrettet behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.

Enhet D behandler og rehabiliterer pasienter med psykose lidelser, alvorlig sinnslidelse kombinert med utstrakt rusmiddelmisbruk

Vi har behov for ferievikarer i perioden 22.06.2020- 23.08.2020.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Under kontaktinfo. ser du en oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar.

Du må prioritere i søknaden hvor du ønsker å jobbe og oppgi hva du ønsker å jobbe som.

Vi søker:
  • Spesialutdannet sykepleiere
  • Sykepepleiere
  • Vernepleiere m/spesialutdanning
  • Vernepleiere
  • Miljøterapeuter
  • Assistenter
  • Studenter innen helse og sosialfag
  • Helsesekretær