Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Dyktige sykepleiere søkes

Offentlige tjenester og forvaltning

Thoraxkirurgisk avdeling består av postoperativ avdeling, Stepdown, Sengepost og hotell. Avdelingene yter primært sykepleie til nyopererte pasienter etter hjerte og lungekirurgi. Stepdown er en spesialisert, intermediær post med 9 senger og har nå ledig 4 vikariater med lengde 1-1,5 år med mulighet for forlengelse.   

Arbeidsoppgaver

Thoraxkirurgisk stepdown kan tilby en faglig spennende og utfordrende hverdag. Det er stor variasjon i dagene, med høyt tempo, utskrivinger/overflyttinger og mottak av nye pasienter. Stepdown mottar hjerteopererte pasienter første posteoperative dag og lungeopererte og TAVI direkte fra operasjon. Avdelingen yter sykepleie til pasienter som har behov for mer spesialisert sykepleie og overvåkning enn sengeposter kan tilby. Avdelingen holder et høyt faglig nivå og godt tverrfaglig samarbeid. Er du en positiv og engasjert person, som søker etter en aktiv og spennende avdeling, er dette en fin mulighet for deg.

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Minimum 2 års relevant erfaring. 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges. 
 • Faglig innsikt og interesse 
 • Fleksibilitet og selvstendig 
Vi tilbyr
 • Strukturert opplæringsprogram for nyansatte.
 • Høyt fokus på fagutvikling, med egen fagutviklingssykepleier.
 • Velorganiserte, regelmessige fagdager, med undervisning i aktuelle emner.
 • Scenariotrening på Sim-senteret, hvor det øves på akutt-situasjoner.
 • Sertifiseringsprogram innenfor MTU.
 • 35,5t/uke i tredelt turnus, med arbeid hver 3.helg.  
 • Lønn etter avtale.
 • Mulighet for rotasjon mellom de ulike avdelingene i HLK.