Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere

Offentlige tjenester og forvaltning

Stepdown er en spesialisert, intermediær post med 9 sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra hjertekirurgisk postoperativ 1.postoperative dag. I tillegg mottar avdelingen pasienter til postoperativ oppvåkning etter lungekirurgiske inngrep og TAVI, samt traumepasienter med thoraxskader.

Vi har nå ledig 2 vikariater av ulik lengde, med god mulighet for fast stilling.  

Arbeidsoppgaver

Avdelingen yter avansert postoperativ sykepleie og medisinsk behandling til pasienter som har behov for mer spesialisert sykepleie og overvåkning enn sengeposter kan tilby. I denne behandlingen benyttes en del medisinsk teknisk utstyr, som CPAP/BiPAP, overvåkningsmonitorer, sprøytepumper og temporære pacemaker. Avdelingen har et tilpasset opplæringsprogram som sikrer nødvendig kompetanse.

Stepdown kan tilby en faglig spennende og utfordrende hverdag. Det er stor variasjon i dagene, med høyt tempo, utskrivinger/overflyttinger og mottak av nye pasienter. Avdelingen holder et høyt faglig nivå og har et godt tverrfaglig samarbeid. Er du en positiv og engasjert person, som søker etter en aktiv og spennende avdeling, er dette en fin mulighet for deg.

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Minimum 2 år erfaring som sykepleier   
Personlige egenskaper
 • Interesse for og innsikt i fagfeltet.
 • Fleksibilitet og selvstendighet.
 • Like å jobbe i et høyt tempo.
 • Omgjengelighet, positivitet og godt humør. 
Vi tilbyr
 • Strukturert opplæringsprogram for nyansatte.
 • Høyt fokus på fagutvikling, med egen fagutviklingssykepleier. 
 • Velorganiserte, regelmessige fagdager, med undervisning i aktuelle emner.
 • Scenariotrening på Sim-senteret, hvor det øves på akutt-situasjoner.
 • Sertifiseringsprogram innenfor MTU.
 • 35,5t/uke i tredelt turnus, med arbeid hver 3.helg.
 • Lønn etter avtale.
 • Mulighet for rotasjon mellom de ulike avdelingene i HLK.