Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Driftsansvarlig sykepleier på Stepdown

Offentlige tjenester og forvaltning

Stepdown er en spesialisert, intermediær enhet med 9 sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra hjertekirurgisk postoperativ 1.postoperative dag. I tillegg mottar avdelingen pasienter til postoperativ oppvåkning etter lungekirurgiske inngrep og TAVI, samt traumepasienter med thoraxskader.

Seksjonen yter sykepleie og medisinsk behandling til pasienter som har behov for mer spesialisert sykepleie og overvåkning enn hva sengeposter kan tilby. I denne behandlingen benyttes medisinsk teknisk utstyr som CPAP/BiPAP, overvåkningsmonitorer, sprøytepumper og temporære pacemaker, noe som stiller store krav til personalets kompetanse.

Stepdown kan tilby en faglig spennende og utfordrende hverdag. Det er stor variasjon i dagene, med høyt tempo, utskrivinger/overflyttinger og mottak av nye pasienter. Avdelingen holder et høyt faglig nivå og har et godt tverrfaglig samarbeid. Vi søker nå en driftsansvarlig sykepleier. Er du en positiv og engasjert person, som søker etter en aktiv og spennende avdeling, er dette en fin mulighet for deg.

Arbeidsoppgaver
 • Delegert personalansvar for 22 årsverk
 • Ansvarlig for daglig drift av Stepdown 
 • Bidra til god pasientflyt og logistikk 
 • Turnusansvar og ansvar for innleie etter behov  
 • Forvalte økonomiske ressurser innenfor avdelingens gitte rammer
 • Stedfortreder for seksjonsleder på Hjerte-po og Stepdown 
 • Rapporteringsansvar 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Lederutdannelse eller erfaring fra ledelse 
 • Kjennskap til GAT eller tilsvarende system
 • Interesse for turnus og ressursplanlegging
 • Kjenne til arbeidsmiljøloven og aktuelle regler som arbeidstid, merarbeid og overtid m.m. 
Personlige egenskaper
 • Tydelig, ansvarsfull og effektiv 
 • Selvstendig, strukturert og planmessig  
 • Målbevisst og motivert for å være med på å skape en god arbeidsplass  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Like å jobbe i høyt tempo 
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer, både klinisk og administrativt
 • Et veldig godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Høyt fokus på fagutvikling, med egen fagutviklingssykepleier   
 • Strukturert opplæringsprogram for nyansatte
 • 37,5t/uke dagarbeid
 • Lønn etter avtale