Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier Thoraxkirurgisk sengepost

Offentlige tjenester og forvaltning

Thoraxkirurgisk sengepost har 14 sengeplasser hvorav 6 av disse er overvåkingsplasser.
Sengeposten har ledig vikariat med mulighet for forlengelse. Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Thoraxkirurgisk avdeling yter primært sykepleie til nyopererte pasienter etter hjerte- og lungekirurgi.
Thoraxkirurgisk sengepost kan tilby en faglig spennende og utfordrende hverdag med bratt læringskurve og godt tverrfaglig samarbeid. Det er stor variasjon i dagene, høyt tempo med utskrivinger/overflyttinger og mottak av nye pasienter.
Sengeposten mottar lungeopererte pasienter 1. postoperative dag,  pasienter etter åpen hjertekirurgi 2. postoperative dag og pasienter etter lukket klaffekirurgi 1. postoperative dag. Posten har noe mer overvåking og medisinsk behandling enn mange andre sengeposter og har et tett samarbeid med Stepdown. Utover dette mottar sengeposten traumer og enkelte preoperative pasienter.

Er du en positiv og engasjert person som søker etter en aktiv og spennende avdeling har du sjansen nå.
Vi søker sykepleier med relevant erfaring, særlig innenfor hjerte/lungeopererte pasienter
For stillingene kreves det dokumentert autorisasjon.
Kun søkere som leverer søknad elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert


Avdelingen har fokus på fagutvikling, og har egne fagutviklingssykepleiere.
Regelmessige organiserte fagdager med undervisning i aktuelle emner.
Scenariotrening på SIM-senteret hvor det øves på akutt-situasjoner.
Sertifiseringsprogram innenfor MTU.
Strukturert opplæringsprogram for nyansatte.
Hyggelig arbeidsmiljø.
Høyt faglig nivå.
Personlig utvikling.