Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Pasientkoordinator

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for pasientlogistikk har ledig et vikariat som pasientkoordinator. Stillingen er fortiden plassert på Radiumhospitalet.

Seksjon for pasientlogistikk består av til sammen 20 ansatte fordelt på tre lokaliteter som alle arbeider med henvisningsvurderinger, timeoppsett og forløpskoordinering for benigne tilstander og pakkeforløp for kreft. Seksjonen betjener fagområdene Gastrokirurgi, HPB, Urologi, Sarkom, Hipec og Plastikk.

Avdeling for gastro- og barnekirurgi(AGK) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er landets største spesialavdeling innen gastroenterologisk kirurgi med drift på fire lokaliteter i OUS. Radiumhospitalet: Onkologisk bekkenkirurgi med lokalavansert rectumcancer, CRS-HIPEC- og sarcom behandling. Rikshospitalet: Lever-, pankreas- og galleveiskirurgi. Aker: Fedmekirurgi. Ullevål: Kolorektal-, øvre gastrointestinal, øyeblikkelig hjelp og traume-kirurgi. Barnekirurgisk seksjon er en av landets to barnekirurgiske enheter med flere regionsfunksjoner og drift på Rikshospitalet og Ullevål.

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Seksjon pasientlogistikk har ansvar for koordinering og logistikk av pasienter fra henvisning mottas i sykehuset til utredning og behandling er avsluttet. Koding av pakkeforløp for kreft samt delta i forløpsledelse av disse.
 • Oppsett av tverrfaglige møter (timelister). Innhente nødvendig informasjon både fra interne og eksterne aktører. Deltagelse i tverrfaglige møter og følge opp beslutninger og tiltak.
 • Oppfølging av henvisninger, oppsett av polikliniske timer og operasjonsplanlegging i samråd med fagansvarlige kirurger.
 • Bidra til god logistikk og informasjonsflyt til pasienter, pårørende og helsepersonell.
 • Kvalitetssikre at viktig informasjon videresendes til neste ledd i pasientens behandlingsløp.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Relevant arbeidserfaring, personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • God IKT kompetanse med kunnskap om pasientadministrative systemer, elektronisk pasientjournal(DIPS) og andre fagsystemer-
Personlige egenskaper
 • Stillingsinnehaver bør ha gode samarbeidsevner, faglig engasjement, være fleksibel, ha gode kommunikasjonsevner med kolleger og pasienter, samt ha gode evner til å prioritere, vurdere og gi veiledning.
 • Kunnskap om dokumentasjonssystemet DIPS
 • Kunnskap om fagområdet er en fordel, men ikke avgjørende 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
Vi tilbyr
 • Opplæring i aktuelle arbeidsoppgaver 
 • Lønn etter avtale
 • Eventuelt mulighet for forlengelse av vikariatet