Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagutviklingssykepleier i Operasjonsavdelingen

Offentlig forvaltning

Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken OUS består av 5 seksjoner geografisk plassert på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker sykehus.
Avdelingen har ca 200 operasjonssykepleiere og ca 15 helsefagarbeidere/laboranter ansatt. 

I 2019 ble ca 19 000 pasienter operert hos oss. Vi dekker mange kirurgiske fagspesialiteter og virksomheten omfatter alt fra dagkirurgi, komplisert cancer og benign elektiv kirurgi til øyeblikkelig hjelp- og traumekirurgi.

Avdelingens visjon er: Alltid bedre faglig, forsvarlig og mer effektiv.

 
Operasjonsavdelingen ledes av en avdelingsleder, som er operasjonssykepleier, med en stab bestående av 1 administrasjonskonsulent og 3 fagutviklingssykepleiere.

Fagutviklingssykepleier er ansatt i stab til avdelingsleder. 

Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe sammen med øvrig stab og 5 seksjonsledere.

Brenner du for operasjonssykepleierfaget er du den rette!

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Fag, kvalitet, forskning og utdanning, samt faglig strategiarbeid i Operasjonsavdelingen
 • Bistå og gi råd til avdelingsleder
 • Bistå og gi råd til seksjonenes ledere og ledende spesialsykepleiere med fag og eller driftsansvar
 • Lede og delta i ulike råd og utvalg
 • Prosjektarbeid internt og eksternt i ulike roller
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Master innen relevant område: klinisk sykepleie/ sykepleievitenskap eller tilsvarende 
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende stillingstype
 • Må beherske generelle IKT-verktøy og gjerne erfaring med Dips EPJ/KDS
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Vise spesiell interesse for, og utvikling av, operasjonssykepleiefaget
 • Vise spesiell interesse for, og utvikling av, operasjonsvirksomheten
 • Løsnings- og resultatorientert, fleksibel, strukturert og initiativrik 
 • Evne til å tenke og arbeide overordnet og helhetlig 
 • Kan jobbe både selvstendig og i team  
 • God til å samarbeide 
Vi tilbyr
 • Å være en del av OUS sin største Operasjonsavdeling
 • Å være en del av et fag-, arbeids- og ledermiljø i stadig utvikling
 • Et utfordrende og variert arbeid
 • Utviklingsmuligheter for rette vedkommende
 • Lønn og  godtgjørelser etter avtale 
 • Dagstilling 37,5 t/uke