Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Pasientkoordinator/Sykepleier

Offentlig forvaltning

Seksjon for pasientlogistikk har nå ledig fast stiling som sykepleier/forløpskoordinator, som for tiden er plassert på Ullevål. 

Seksjon for pasientlogistikk består av til sammen 18 ansatte fordelt på tre lokaliteter som alle arbeider med henvisningsvurderinger, timeoppsett og forløpskoordinering for benigne tilstander og pakkeforløp for kreft.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Oppstartsdato avtales med leder 

Arbeidsoppgaver
 • Kunne jobbe med koordinering av de aktuelle pasientgruppene i avdelingen, for rullering ved ferie og fravær
 • Håndtere ventelister
 • Koordinere tiltak og undersøkelser, og sende innkallingsbrev til pasienter
 • Snakke med pasienter på telefon
 • Samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier/hjelpepleier
 • Relevant arbeidserfaring 
 • God IKT-kompetanse med kunnskap om DIPS 
Personlige egenskaper
 • Stillingsinnehaver må ha gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement
 • Være fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner med kolleger og pasienter
 • Gode evner til å prioritere, vurdere og gi veiledning
 • Evne til helhetstenkning og endringskompetanse
Vi tilbyr
 • Arbeistid p.t. 08:00-15:30
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Opplæring vil bli gitt 
 • Tilknyttet IA (Inkluderende arbeidsliv)
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring
  samt fritidsulykkesforsikring.
 • På grunn av endring og instilling i Oslo universitetssykehus kan arbeidsoppgaver/stilling/arbeidstid bli omdisponert ut i fra avdelingens behov