Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Forskningssykepleier

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig to 40 % engasjementstillinger som forskningssykepleiere ved Seksjon for onkologisk bekkenkirurgi på Radiumhospitalet. 1 års engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingen kan kombineres med en brøk som sykepleierstilling ved sengepost A5, Radiumhospitalet til totalt 100 % stilling. Stillingen på sengeposten innebærer arbeid hver 3.helg.

«Klinisk forskning og translasjonsforskning er en del av OUS' sin kjernevirksomhet og har som overordnet mål å bedre pasientbehandlingen både når det gjelder overlevelse og livskvalitet.

Arbeidet er tre-delt og består av:

Databasearbeid i seksjon for onkologisk bekkenkirurgi RAD med løpende oppdatering i 2 MedInSight databaser (peritoneal cancer og for colorectal cancer). Baseeier: Stein Gunnar Larsen. Det gis opplæring.

Studie RAD-002-18: Dette er en planlagt klinisk studie i gastrokirurgisk avdeling i samarbeid med Oncoinvent som sponsor. En doseeskalerende fase 1-2 studie med et intraperitonealt α-emiterende radionukleotid (Radspherin®). Den radioaktive behandlingen gis 1-2 dager etter at pasientene er behandlet for peritoneale metastaser ved colorectal cancer med cytoreduktiv kirurgi og varm cellegift i bukhulen (HIPEC). Vi har nasjonal behandlingstjeneste for denne kirurgien. Prosjektet ledes av seksjonsleder Stein Gunnar Larsen som er hovedutprøver og seksjon for onkologisk bekkenkirurgi, gastrokir avd, KIT er studiesenter. Hovedmålet med forskningen er å kartlegge tolerabilitet.

Studie RAD-001-18: Dette er en planlagt klinisk studie i avd. for gynekologisk kreft  i samarbeid med Oncoinvent som sponsor. En doseeskalerende fase 1-2 studie med et intraperitonealt α-emiterende radionukleotid (Radspherin®). Den radioaktive behandlingen gis 1-2 dager etter at pasientene opereres ved gynekologisk avd, RAD. Prosjektet ledes av overlege Yun Wang som er nasjonal hovedutprøver og avd. for gynekologisk kreft, radiumhospitalet, KRE er norsk studiesenter (del av studie ledet av prof. Vergote, Belgia). 

Vi søker forskningsinteresserte sykepleieer med godt kjennskap til behandlingstjenesten, avansert colorectal cancer og ovarial cancer. En vil her finne et spennende og engasjerende miljø med store muligheter for egen utvikling og kompetansebygging. I henhold til vedtattet OUS' retningslinjer vil
helgeturnus knyttet til sengepost måtte påregnes. Aktuell sengepost A5 har 35 senger til kreftkirurgi i feltene gastroenterologisk kirurgi, urologisk kirurgi, plastisk kirurgi og ortopedi. Sykepleien til pasientene holder høyt faglig nivå og gir spennende muligheter for videre kunnskapsutvikling.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i kvalitetssikring og gjennomføring av de omtalte kliniske studier i KIT og KRE.
 • Delta i informasjon av pasienter om evt. deltakelse i studie(r).
 • Ta blodprøver til forskning
 • Bearbeidelse/håndtering av vevspreparater
 • Hente inn og registrere kliniske data ved diagnosetidspunkt og ved senere kontroller
 • Formidle studieresultater til sponsor i eCRF
 • Legge inn kliniske opplysninger i egne MedInSight databaser
 • Være ressursperson for pasienter og pleiepersonell i spørsmål vedr forskningen
 • På sengeposten utfører sykepleier pre-og postoperativ sykepleie til kirurgiske pasienter                
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Godt kjent med peritoneal cancerbehandling, colorectal cancer og ovarial cancer
 • Stort faglig engasjement i klinisk arbeid og forskning
 • Erfaring med kliniske arbeid, gjerne også studier
 • Erfaring fra gastrokirurgisk sengepost
 • Gode data kunnskaper
Personlige egenskaper
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Nøyaktig
 • Praktisk
 • Evne til å ha mange baller i luften samtidig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Godt humør
 • Åpen for nye utfordringer
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsmiljø og prosjekt hvor klinisk studie, forskning, undervisning og fagutvikling er integrerte deler av virksomheten
 • Spesialisert fagmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Ved behov: Opplæring i forskningsrelevante spørsmål. Samarbeid mot utprøvningsenheten på RAD.