Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommervikar- Sykepleier og sykepleiestudenter ved Avdeling og gastro- og barnekirurgi

Offentlig forvaltning

Har du lyst å jobbe i ett spennende og faglig utfordrende miljø, må du søke hos oss. Vi søker etter sykepleiere og sykepleiestudenter som liker utfordringer og er klar for varierte oppgaver innen sykepleiefaget.  

Avdeling for gastro- og barnekirurgi har omfattende virksomhet ved Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
Avdelingen behandler pasienter med alle typer lidelser i fordøyelsessystemet. Mange pasienter kommer hit for kreftkirurgi.

Omlag halvparten av pasientene som kommer til Avdeling for gastro- og barnekirurgi har behov for øyeblikkelig hjelp, mens resten får utført planlagte operasjoner. I tillegg til innlagte pasienter, har vi poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet.

Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Ullevål drifter tre sengeposter med henholdsvis 19, 13 og 18 senger samt en døgnbemannet hotellenhet med 15 senger og en poliklinikk. Postene behandler voksne pasienter.
Sengepostene på Ullevål er delt inn i akutt, øvre gastro og nedre gastro. Hovedfokus på øvre- og nedre gastropostene er postoperativ oppfølging av pasienter etter ulike typer gastrokirurgiske inngrep. På akuttposten er det mye observasjoner og preoperative forberedelser. Det vil også være noe postoperativ oppfølging.

Vi har behov for flinke sommervikarer for å kunne avvikle sommerferie for de faste ansatte. Perioden varer fra 15.6 til 23.8. Stillingene er på sengepost 1 og 2, har p.t. 3-delt turnus og arbeid hver 2. helg.

Det kreves politiattest ved tilsetting i henhold til helsepersonelloven § 20A.  

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.
Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.

Arbeidsoppgaver
 • Mottak på sengepost av pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp og observasjon av dem
 • Pre - og postoperativ pasientbehandling
 • Planlegge utskrivelse av pasienter i samarbeid med 1. linjetjenesten
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Relevant sykehuserfaring
 • Minimum 1 - 2 års erfaring som sykepleier er ønskelig
 • sykepleiestudenter som har gjennomført 4. semester
Personlige egenskaper
 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ha mange baller i luften
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Eventuell mulighet for forlengelse av vikariat
 • Utfordrende og variert arbeid