Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagutviklingssykepleier

Offentlig forvaltning

Nevrologisk avdeling i Nevroklinikken er en spennende avdeling med drift både på Ullevål og Rikshospitalet. Vi utreder og behandler pasienter med de fleste nevrologiske sykdommer og symptomer. Nevrologisk sengepost ved Ullevål har 21 senger. De fleste som legges inn på sengeposten kommer som øyeblikkelig hjelp, men vi har også en del planlagte innleggelser.

Vi har ledig 100 % stilling som fagutviklingssykepleier ved nevrologisk sengepost på Ullevål fra og med 1. april 2020.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.  

Arbeidsoppgaver
Denne stillingen innebærer at man jobber 50 % som fagutviklingssykepleier, og 50 % som sykepleier ute på avdelingen.
Arbeidsoppgavene som inngår i fagutviklingsstillingen er primært undervisning/veiledning/sertifisering av ansatte, arrangere fagdager og ha ansvar for studenter og nyansatte.
Fagutviklingssykepleier vil være en del av lederteamet på avdelingen bestående av seksjonsleder og ledende sykepleier-drift. 
Turnusen er 3-delt med arbeidshelg hver 3. uke og gruppelederfunksjon, men med overvekt av dagvakter.       
Kvalifikasjoner

Bachelor i sykepleie 

Ønskelig med minst 4 års erfaring fra sykehus, men ikke nødvendig

Ønskelig med kunnskap innen nevrologi

Personlige egenskaper
Fokuset skal primært ligge på å utvikle avdelingen faglig, og styrke/øke/vedlikeholde kompetansen innenfor nevrologi. 
Vi tilbyr

2-3 ukers opplæring

Et meget godt og åpent arbeidsmiljø

Varierte og faglig spennende arbeidsoppgaver

Faglig utvikling