Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier søkes til sengepost hudsykdommer

Offentlig forvaltning

Ledig vikariat som sykepleier ut året, med eventuelt mulighet for forlengelse.

Sengepost hudsykdommer har 13 senger og sørger for utredning, behandling og undervisning til voksne og barn med akutte og kroniske hudsykdommer. Vi er en del av Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer i Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, og vi samarbeider tett med Sengepost revmatologi og infeksjonssykdommer i tillegg til Hud poliklinikk.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever - og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, dermatologi, venerologi, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betrakning.
Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleie til voksne og barn med kroniske og akutte hudsykdommer.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med minimum 2 års erfaring fra sykehus
 • Gode dataferdigheter
 • Jf. helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.
Personlige egenskaper
 • Du har stor interesse for hudfaget.
 • Du har høy faglig standard kombinert med omtanke og medmenneskelighet.
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe selvstendig.
 • Du har høy arbeidskapasitet og evner å tenke positivt.
 • Du kan gjenkjenne deg i våre verdier; Mot, Tillit, Fleksibilitet og Ansvar.
Vi tilbyr
 • Høyt faglig nivå.
 • Relevant opplæring.
 • Et spennende fag.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Kompetanseprogram for nyansatte som kan munne ut i klinisk spesialitet.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • P.t. todelt turnus med dag- og aftenvakter, nattevakter kan forekomme. Arbeid p.t. hver tredje helg.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)