Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder blodbanken Lillehammer

Offentlig forvaltning

Vi har ledig seksjonsleder stilling ved Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, seksjon Lillehammer - blodbank

Er du en modig, omtenksom leder som liker å jobbe tett på dine medarbeidere? Er du opptatt av kvalitet og utfordringer? Da er du riktig person for oss!

Divisjonen Medisinsk Service har totalt ca 300 årsverk. Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har ca 180 årsverk fordelt på seks seksjoner som er lokalisert  på Lillehammer, Gjøvik m/Reinsvoll, Hamar m/ruslaboratorium Sanderud, Elverum og Tynset. Seksjon Lillehammer blodbank består av 17 årsverk. Seksjonen favner hele spekteret innen transfusjonsmedisin med områdene immunhematologi, tapping og produksjon i tillegg til immunologi. Immunologi, immunhematologisk svangerskapstesting og produksjon er ivaretas i Sykehuset Innlandet HF av seksjon Lillehammer, som er å regne for sykehusets kompetansesenter innen blodbank. Avdelingen har to overlegestillinger og en stilling for LIS i transfusjonsmedisin, og legene har sine kontorer i avdelingen lokaler på Lillehammer.

Seksjonsleder inngår i avdelingssjefens ledergruppe. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet. Egen bil må disponeres og tjenestereiser godtgjøres i henhold til sykehusets overenskomster og reiseregulativ.


Du vil få ansvar for å videreutvikle seksjonen innenfor økonomiske rammer og med pasientens behov i sentrum. Det er viktig med et framtidsrettet fokus, med Mjøssykehuset som fremtidig målbilde.

 

Kvalifikasjoner:

 • Bioingeniør med erfaring innen blodbank og ledelse
 • Lederutdanning er ønskelig, men ledererfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra endring og omstillingsprosesser, samt erfaring fra arbeid med generell arbeidsmiljøutvikling
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du er handlekraftig og helhetstenkende.
 • Du er tydelig og tilgjengelig.
 • Du kommuniserer godt med de rundt deg og har omsorg for dine medarbeidere.
 • Du er fleksibel og endringsdyktig. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • Et aktivt bedriftsidrettslag
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.