Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder Tynset

Offentlig forvaltning

Vi har ledig midlertidig seksjonsleder stilling med mulighet for fast ansettelse ved Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, seksjon Tynset

Er du en modig, omtenksom leder som liker å jobbe tett på dine medarbeidere? Er du opptatt av kvalitet og utfordringer? Da er du riktig person for oss!

Divisjonen Medisinsk Service har totalt ca 300 årsverk. Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har ca 180 årsverk fordelt på seks seksjoner som er lokalisert  på Lillehammer, Gjøvik m/Reinsvoll, Hamar m/ruslaboratorium Sanderud, Elverum og Tynset. Seksjon Tynset består av 9 budsjetterte årsverk.

Seksjonsleder inngår i avdelingssjefens ledergruppe. Foreløpig har vi ledig midlertidig stilling frem til  juni 2025 med mulighet for fast ansettelse. Stillingen innebærer reisevirksomhet. Egen bil må disponeres og tjenestereiser godtgjøres i henhold til sykehusets overenskomster og reiseregulativ.


Du vil få ansvar for å videreutvikle seksjonen innenfor økonomiske rammer og med pasientens behov i sentrum. Det er viktig med et framtidsrettet fokus, med Mjøssykehuset som fremtidig målbilde. Stillingen innebærer driftsoppgaver og vil kunne inngå i delvis turnusarbeid. 

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse og søkere vil bli vurdert fortløpende. Stillingen kan bli besatt før søknadsfristen er gått ut.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i bioingeniørfag
 • Annen utdannelse eller lang og relevant erfaring innenfor spesialisthelsetjeneste kan kompensere for manglende utdanning
 • Lederutdanning er ønskelig, men ledererfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra endring og omstillingsprosesser, samt erfaring fra arbeid med generell arbeidsmiljøutvikling
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du er handlekraftig og helhetstenkende.
 • Du er tydelig og tilgjengelig.
 • Du kommuniserer godt med de rundt deg og har omsorg for dine medarbeidere.
 • Du er fleksibel og endringsdyktig. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • Et aktivt bedriftsidrettslag
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.