Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Fagansvarlig bioingeniør hematologi og koagulasjon - 100% fast

Offentlig forvaltning

Sentrallaboratoriet søker etter en engasjert bioingeniør med kunnskap og interesse for hematologi og koagulasjon til stillingen som fagansvarlig bioingeniør!

Fagansvarlig  har ansvar for den daglige driften av faggruppen i tett samarbeid med fagbioingeniører. Seksjonen har i dag hematologi- og koagulasjonsinstrumenter tilknyttet laboratorieautomasjon. Instrumentparken består av fire Sysmex XN, utstryksenhet, digitalt mikroskop DI-60, Starrsed RS, to StaR Max og en STA Satellite. Fagansvarlig og fagbioingeniører har kompetanse innen morfologi og vurdering av blodutstryk. Avdelingen har eget opplæringsprogram og samarbeider tett med laboratoriets leger og sykehusets hematologer innen dette fagområdet.

Stillingen innebærer ansvar for prosedyrer, opplæring og kompetanseoppfølging av nyansatte, studenter og 32 vaktgående bioingeniører som rullerer innom faggruppen. Fagansvarlig har arbeidstid hverdager fra kl. 07.30 til 15.00.

Sentrallaboratoriet består av tre seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør (Larvik og Sandefjord). Medisinsk biokjemi har 59 årsverk fordelt på 70 medarbeidere . Seksjonen består av seks faggrupper: Preanalyse, Biokjemi og immunkjemi, Hematologi og koagulasjon, Protein og Allergi/Kromatografi. Seksjonen har døgnkontinuerlig drift med bioingeniører i turnus med vakt hver fjerde helg. 

Tiltredelse etter avtale. Nåværende fagansvarlig skal over i ny stilling på Sentrallaboratoriet 1/3-2025. Det er ønskelig med noe overlapp. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som bioingeniør
 • Bred erfaring og kompetanse innen fagområdene hematologi og koagulasjon
 • Forståelse og interesse for IKT-systemer/mellomvare
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.   

Personlige egenskaper:

 • Det er viktig at du er strukturert, effektiv og har god faglig forståelse
 • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Evne til å kommunisere godt med medarbeidere og pasienter
 • Samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.