Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver - IKT

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en engasjert medarbeider til gruppen med IKT-ansvarlige bioingeniører i Divisjon Medisinsk Service. Divisjonen har et team med åtte bioingeniører som har ansvar for IKT-oppgaver knyttet til laboratorievirksomhet. Det er omfattende og komplekse oppgaver til stillingen og med den raske utviklingen innenfor IT-området har divisjonen behov for å styrke bemanningen.
Faggruppen samarbeider tett med alle fagområder innenfor laboratoriemedisin i Sykehuset Innlandet. I dag ivaretas forvaltning av LIMS systemer som for tiden er Analytix, LabCraft, AMS og mellomvare i tillegg til oppfølging av regionale løsninger som LVMS, Interactor og DIPS.  Systemforvaltningsansvaret ligger ikke til stillingen. 

Vi har ledig  en fast stilling.

I tillegg har vi ett års vikariat fra 1. august 2024 med mulighet til forlengelse.

Begge stillinger er 100% stillinger og det er ønskelig med oppstart så snart som mulig.

Stillingene vil bli plassert inn på lokasjon Lillehammer. Andre lokasjoner kan være aktuelt. Reisevirksomhet mellom foretakets lokasjoner må påregnes. Egen bil må disponeres og reisegodtgjørelse dekkes ihht foretakets retningslinjer og overenskomster.

 

Divisjonen Medisinsk Service har totalt ca 300 årsverk.  Divisjonen har divisjonen tre avdelinger; Avdeling for mikrobiologi, patologi og blodbank og medisinsk biokjemi.

Avdeling mikrobiologi og Avdeling patologi er i sin helhet lokalisert på Lillehammer. Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi har ca 180 årsverk fordelt på seks seksjoner som er lokalisert på Lillehammer, Gjøvik m/Reinsvoll, Hamar m/ruslaboratorium Sanderud, Elverum og Tynset. Seksjon Lillehammer blodbank sykehusets kompetansesenter innen blodbank. 

 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

  • Utdannelse på bachelornivå, fortrinnsvis bioingeniør eller annen helsefaglig bakgrunn
  • Kandidater med erfaring som IKT-rådgiver innenfor laboratoriefag vil bli foretrukket
  • Ønskelig med
    •      sertifiseringer innenfor ITIL eller ISTQB
    •      erfaring fra arbeid innenfor LIMS/ mellomvare
    •      kjennskap til relevante standarder som KITH, ISO 2701 og ISO 27200, ISO 15189
  • Norsk eller skandinavisk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

En grunnleggende interesse for IKT er av stor betydning. I tillegg er egenskaper som å jobbe både selvstendig og i team viktig. Initiativrik og med ønske om å utvikle ansvarsområdet i tråd med skiftende behov er en forutsetning. Ønske om å utvikle egen kompetanse i samsvar med gjeldende kompetanseplan. Gode kommunikasjonsevner og en løsningsorientert tilnærming er også et krav. Personlig egnethet vil vektlegges. 

Vi tilbyr:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Et aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere
SI Aktiv - bedriftsidrettslag
Pensjonsrettigheter i KLP
Lønn etter overenskomst


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.