Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sekretær/helsesekretær

Offentlig forvaltning

Medisinsk kontortjeneste er organisert sammen i en avdeling. Kontortjenesten jobber i matrise mot fagavdelingene og yter pasientadministrative tjenester som understøtter pasientbehandlingen. Avdelingen har til sammen 94 årsverk. Kontortjenesten bemanner alle poliklinikker, sengeområder og akuttmedisinsk avdeling.

Kontoravdelingen i Medisinsk klinikk ser etter en ny medarbeider til vårt team ved Gastromedisinsk kontorseksjon!

Vi har ledig et 100 % vikariat med oppstart snarest med varighet til 16/2-2020. Det er god mulighet for forlengelse. Arbeidet består av en rullering av varierte arbeidsoppgaver på ulike arbeidsplasser i poliklinikk og sengepost.

Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden.Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakt til aktuelle kandidater per e-post.

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert. Søknader blir vurdert fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Ekspedisjonsarbeid og serviceoppgaver rettet mot pasienter og øvrig fagpersonale.
 • Registrering i DIPS, skriving av pasientdokumentasjon og journalbehandling, oppsett av timer samt oppfølging av ventelister.
 • Henvisningsmottak og ventelistekontor.
 • Sengepostarbeid: utskrivning av pasienter, bestilling av opphold, utsendelse av epikriser m. m.
 • Behandle telefonhenvendelser samt vår interne ø-hjelpstelefon 
 • Bestilling av pasienttransport, tolk og portør
 • Innhente prøvesvar og annen pasientdokumentasjon
 • Vedlikeholde pasientoversikter
 • Vedlikehold av rapporter
 • Bidra til utvikling av gode rutiner i pasientforløpet
 • Bidra til god logistikk og informasjonsflyt til pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Andre forefallende kontoroppgaver 

OUS er i endring og det kan bli aktuelt med endret plassering og andre arbeidsoppgaver i avdelingen

Kvalifikasjoner

Krav om meget gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.  

Krav om kjennskap til medisinsk terminologi. 

 • Helsesekretær med autorisasjon eller utdannelse som medisinsk sekretær.
 • Erfaring innen fagfeltet.
 • Kjennskap og erfaring med DIPS vektlegges.
 • Erfaring med gastromedisinske prosedyrer og oppgaver er ønskelig.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, serviceinnstilt. Evne til å arbeide selvstendig samt god på teamarbeid. Evne til å møte endringer som en utfordring.

Vi tilbyr
 • Veldig hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter foretakets overenskomster.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Pensjonsordning, gruppe og ulykkesforsikring.