Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du helsesekretær/sekretær og ønsker å bistå i kampen mot koronaviruset?

Offentlige tjenester og forvaltning

Infeksjonsmedisinsk avdeling har opprettet en midlertidig poliklinikk i forbindelse med koronavirusutbruddet. Koronavirus-poliklinikken er administrativt underlagt seksjonsleder ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk Ullevål. 

Koronavirus-teamet har en leder som tar seg av bemanning/ utstyr/ administrasjon og en fagansvarlig lege som holder tak i det medisinske. Koronavirus-teamet får opplæring og veiledning  både fra infeksjonsmedisin og smittevern - alt ut i fra behovet. I tillegg blir det ansatt 8 helsearbeidere med relevant erfaring (fortrinnsvis sykepleiere) og 6 helsesekretærer/sekretærer. Koronavirus-teamet utgjør et faglig sterkt og kollegialt fellesskap i en meget spesiell epidemisituasjon hvor kunnskapen de har ervervet seg er svært etterspurt. Å være en del av koronavirus-teamet gir en unik erfaring både innenfor fagområdene infeksjonssykdommer, epidemiologi og smittevern. For tiden tester vi fortrinnsvis ansatte ved Oslo universitetssykehus som er eksponert for mulig SARS-CoV-2-virus. Oppgavene vil  variere med epidemifase og beredskapssituasjon i Oslo universitetssykehus, oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF og føringer i helseforetakets strategi og handlingsplan.

Stillingene er et engasjement på 6 måneder med mulighet til forlengelse. Arbeidstiden er primært dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes utfra variert driftsbehov. Dette vil skje etter nærmere avtale med den enkelte. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse da vi rekrutterer fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientadministrative og kontorfaglige oppgaver
 • Telefonhenvendelser
 • Timeoppsett
 • Ventelistebehandling
 • Pasientdokumentasjon i DIPS
 • Annet forefallende kontorarbeid
 • Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Må ha kunnskap om elektronisk pasientjournal, kjennskap til DIPS er en fordel
 • Erfaring fra arbeid innen kontorfaglig tjeneste i sykehus er en fordel
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er påkrevd
Personlige egenskaper
 • Pasientorientert og serviceinnstilt
 • Fleksibel
 • Evne til å arbeide nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Må trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet med gode samarbeidsevner vektlegges
Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • Personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Opplæring vil bli gitt