Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver Eksterne tjenester

Offentlig forvaltning

 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas
største og mest avanserte IKT-miljøer for brukere som hver dag sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker.

Avdeling Basistjenester i virksomhetsområdet IKT-tjenester
har ansvar for fagområdene data- og telekommunikasjon, serverdrift og lagring, samt tilgangsstyring. Fagområdene er organisert i egne seksjoner. Seksjon Eksterne tjenester ivaretar funksjoner på tvers av seksjonene. Nå søker seksjon Eksterne tjenester rådgiver med bakgrunn fra fagområdene datakommunikasjon eller datasenter/serverdrift.

Rådgiveren vil arbeide med et bredt spekter av oppgaver
avhengig av hvilke utfordringer avdelingen til enhver tid håndterer. Hovedfokus vil være effektivisering og fornyelse av vår driftsoperasjon; automatisering, prosess- og leveranseforbedring, vurdering av nye driftsmodeller, utvidet tjenestekjøp og leverandør- og avtaleforvaltning.

Arbeidssted vil være Skøyen. Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig etter nyttår.

Arbeidsoppgaver
 • Fungere som rådgiver for seksjonsledere og avdelingsleder innenfor
  • Sikker og stabil drift
  • Leveransekvalitet og –presisjon 
  • Automatisering av repetitive, manuelle og arbeidsoppgaver som ofte feiler
 • Analysere avdelingens resultater, utarbeide forbedringsforslag og lede forbedringsaktiviteter i avdelingen
 • Fungere som eier av avtaler med underleverandører i grensesnittet mellom fagavdeling og leverandør
 • Følge opp underleverandører og sikre innfrielse av SLAer og KPIer
 • Budsjettere og prognostisere avtaler, og attestere tilhørende fakturaer
 • Delta i anskaffelsesprosesser
Kvalifikasjoner
 • Mer enn tre års erfaring med sammenlignbart ansvarsområde fra større IT-virksomhet
 • Du bør ha dine røtter innen fagområdene datakommunikasjon eller datasenter/serverdrift
 • Erfaring med prosjektledelse og evne til å arbeide i matrise
 • Kunnskap og erfaring fra Lean/ITIL/ITSM, gjerne sertifiseringer
 • Forretningsforståelse
 • Utdanning fra høyskole eller universitet
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
Personlige egenskaper
 • Du må ha genuin interesse for forbedringsarbeid 
 • Du må like utfordringer, være fremoverlent og tilpasningsdyktig
 • Du må ha analytiske evner, arbeide strukturert og ha høy arbeidskapasitet
 • Du må være god til å kommunisere både skriftlig og muntlig 
 • Du må kunne arbeide selvstendig samtidig som du er en samarbeidsorientert medspiller
Vi tilbyr
 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Moderne kontorlokaler med god tilgang til kollektivtransport

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.