Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver i enhet for Tjenesteansvar og utvikling

Offentlige tjenester og forvaltning

Virksomhetsområdet Kliniske IKT - Tjenester  i Sykehuspartner har ansvaret for forvaltning av applikasjoner i Helse Sør-Øst. Applikasjonene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å redde pasienters liv og helse, noe som stiller store krav til kvalitet og stabilitet. Seksjonen Kliniske fellesapplikasjoner, har ansvaret for å forvalte pasientjournalsystemet DIPS og Max Manus talegjenkjenning for helseforetakene.

I tillegg til forvaltning av løsningene i produksjon bidrar enhetene i seksjonen inn i arbeidet med å følge opp tjenestene, kravspesifisering, gir innspill til tilbud på videreutvikling, konfigurering og test, samt deltakelse i større nye utviklingsprosjekter. Seksjonen har i dag 60 medarbeidere. Enheten ligger i seksjon Kliniske fellesapplikasjoner og består av Tjenesteansvarlig og Tjenesteutvikler for forretningstjenestene Pasientadministrasjon og Pasientjournal, i tillegg DIPS Applikasjonsansvarlige mot hvert HF. Enheten består i dag av 10 medarbeidere som har teknisk eller klinisk bakgrunn. 

Som rådgiver i enheten vil du bidra til å følge opp at det avtalte tjenestenivået til applikasjonene i forretningstjenestene leveres, samt at retningslinjer for sikkerhet og tilgangsstyring blir fulgt. Det kreves god teknisk forståelse for forstå hvilke komponenter som må være på plass for at kunden skal oppleve en applikasjon som fungerer, og som rådgiver i enheten vil du måtte samhandle tett med ulike fagmiljøer internt i Sykehuspartner. I tillegg er du nødt til å kunne samhandle både med kunde og med leverandør, for at vi sammen skal kunne levere det kunden ønsker og forventer.
Du må trives med et høyt tempo, varierende oppgaver, endringer og ha evne til å jobbe selvstendig for å drive prosesser og arbeid fremover. Du vil bli tatt godt imot i en enhet med godt samarbeid, mye erfaring, og kollegaer som villig deler kompetanse og erfaring for å spille hverandre gode.

Sykehuspartner er i en endringsprosess med å tjenesteorientere seg for å bli en bedre partner og leverandør for helseforetakene i Helse Sør-Øst, dette kan medføre at oppgaver og ansvar som ligger til rollen kan endres.

 Arbeidssted kan være Grimstad, Drammen, Skøyen, Hamar og Fredrikstad. Oppgi i din søknad hvilket arbeidssted som passer for deg.

       

Arbeidsoppgaver
 • Sikre at nødvendig driftsdokumentasjon og systemdokumentasjon er etablert og oppdatert innenfor sitt ansvarsområde
 • Koordinere feilrettinger og mindre leveranser
 • Kundedialog
 • Sikre tilstrekkelig kvalitet på leveranser ved å gi innspill til tilbudsutarbeidelse samt sikre overlevering fra prosjekt til linje
 • Arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor sitt ansvarsområde
 • Sikre at retningslinjer for sikkerhet og tilgangsstyring blir fulgt
 • Oppfølging av applikasjonsleverandører, i henhold til service og vedlikeholdsavtale
 • Bidra til å etablere nødvendige databehandleravtaler med underleverandører. Etterleve tjenesteavtale og andre avtaler
 • Bidra til å etablere veikart og årsplan for applikasjoner i forretningstjenesten, som en del av veikart og årsplan for kundetjenesten.
Kvalifikasjoner
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad  innenfor informatikk med fokus på temaer som systemforvaltning, interaksjon og test .  Relevant erfaring kan oppveie krav om formell utdanning
 • Det er en fordel med erfaring med ITIL som rammeverk
 • Det er en fordel med erfaring som prosjektleder/teknisk prosjektleder
 • Det er en fordel med erfaring med IKT drift og forvaltning
 • Det er en fordel med erfaring fra helsesektoren og DIPS 
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • God evne til å bygge og utvikle nettverk og relasjoner
 • Strukturert og tillitsvekkende, handlekraftig og løsningsorientert
 • God til å kommunisere både skriftlig og muntlig
 • Kundeorientert og ansvarsbevisst
 • Endringsvillig
 • Evne til å kunne håndtere stress og periodisk høy arbeidsbelastning
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En interessant og utfordrende stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Stor grad av selvstendighet og gode utviklingsmuligheter med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår   

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.