Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Bioingeniør/ avdelingsingeniør

Offentlige tjenester og forvaltning

Det er ledig vikariat i 100% stilling som bioingeniør/avdelingsingeniør ved Gastrolab, Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, i tiden 01.04.20 – 28.02.21, med mulighet for forlengelse.
 
Stillingen omfatter analyser relatert til gastroenterologiske problemstillinger i rutine og som ledd i forskningsprosjekter, inkludert biobankaktivitet.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene omfatter på analysesiden håndtering av prøver fra blod og fæces, med RIA-metoder og ELISA.
 • I tillegg utføres pusteprøver på pasienter, venøs og kapillær blodprøvetaking og biobankoppbevaring av prøvemateriale. Seksjonen deltar fortløpende i prosjekter med andre avdelinger og institusjoner.   
 • For håndtering av resultater og oppbevaring av prøvemateriale benyttes databearbeidelse i Word, Excel, Filemaker og Medinsight.
 
Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra høyskole eller universitet (bachelor- eller mastergrad)
 • Erfaring med opparbeidelse av biologisk materiale og analysearbeid
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide nøyaktig, målrettet og strukturert 
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team 
 • Evne til god kommunikasjon med pasienter 
 • Beherske skandinavisk språk
Vi tilbyr
 • Vi legger stor vekt på å ha et stimulerende arbeidsmiljø
 • Vi tilbyr deltagelse i våre forskningsgrupper.
 • Evt. mulighet for forlengelse