Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier - Avdeling for transplantasjonsmedisin

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi har ledig vikariat ved Transplantasjonskirurgisk sengepost, som hører til Avdeling for Transplantasjonsmedisin i Klinikk for Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon. Hos oss vil du bli en del av et solid fagmiljø og et godt arbeidsmiljø, og vi søker deg som er engasjert og som trives med å jobbe i et høyt tempo.

Avdeling for Transplantasjonsmedisin er den eneste i sitt slag i Norge. Hovedtyngden av pasientene vil være transplantert med nyre-, lever-, pankreas - eller øyceller. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag med interessante og lærerike arbeidsoppgaver, ettersom transplantasjon i størst grad baseres på øyeblikkelig hjelp.


Arbeidsoppgaver

Arbeidet omfatter pre- og postoperativ sykepleie. Pasienter som er transplantert med nyre og/eller pankreas kommer direkte fra operasjon til sengeposten, der de blir overvåket på avdelingens intermediærenhet. Levertransplanterte pasienter ligger på postoperativ avdeling før de overflyttes til sengeposten. Sykepleierne har ansvar for å gjennomføre aktuelt opplæringsprogram for pasienter som er transplanterte. Sykepleieroppgavene krever høy grad av selvstendighet og faglig vurderingsevne. Oppfølging av studenter og hospitanter er en naturlig del av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med erfaring med transplanterte pasienter.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt
 • Må trives i et tidvist aktivt og travelt miljø
 • Faglig engasjement
 • Selvstendig faglig vurderingsevne
 • Kunne jobbe godt i team 
Vi tilbyr
 • 6 måneders opplæringsprogram
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Eventuelt mulighet for forlengelse av vikariat 
 • Et trivelig arbeidsmiljø, god spørrekultur, åpenhetskultur og hjelpsomhetskultur
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedriftPensjons- og forsikringsordning
 • Gode muligheter for fagutvikling og deltakelse i arbeid med kontinuerlig forbedring