22. mai 2019

Sank inn kandidater til neste jobb


Som man sår, høster man. Et gammelt ordtak som også har verdi for bedrifter som rekrutterer. Hvordan din bedrift oppfattes og tiltrekker seg de beste kandidatene, og hvordan dere høster kandidater hele veien - også når dere ikke rekrutterer, er vitkige faktorerer i en hver bedrifts rekrutteringsprosess.

Dette innlegget handler om hvordan du kan sanke kandidater når du ikke rekrutterer, og ta vare på de som ikke fikk/tok jobben til en senere anledning.

Ta vare på alle bæra, du klarer ikke å spise alt på en gang
Etter intervjurunder og utvelgelse ender de fleste rekrutteringsprosesser med en ansettelse. Det er gjerne flere gode kandidater som kjemper om den samme jobben. Hva gjør du med de som ikke nådde fram denne gang, men som kan være aktuelle ved neste omgang?

Mange bedrifter har lister, regneark eller lignende for å holde oversikt over alle fremtidige kandidater. Når neste jobb lyses ut går man gjennom listen og sender beskjed om at en ny mulighet har bydd seg. I et presset arbeidsmarked er dette svært lønnsomt. Det kan koste mye å måtte annonsere eller leie inn et rekrutteringsbyrå for å få folk du "allerede kjenner" til å søke på nytt.

Det er ikke alltid like lett å holde orden på alle gode kandidater. Det kan være lurt med et system som gjør at jobbsøkerne føler seg ivaretatt og mottar den informasjonen de forventer.

Sank inn bæra, og ta de frem når du trenger de
Det kan være mange som har lyst på jobb hos deg, også når du ikke har en ledig jobb. Kanskje dere framstår som en attraktiv arbeidsplass pga. omdømme, beliggenhet, bra arbeidsmiljø eller lønn? Ha døren på gløtt, og la gode kandidater vise sin interesse uavhengig av hvorvidt dere har ledige stillinger eller ikke.

Først og fremst er det viktig å være synlig og tilgjengelig for kandidatene. Når markedsføringen og tilstedeværelsen er på plass handler det om å sanke inn så mange relevante CV’er som mulig. Veien til ansettelse blir mye kortere ved neste utlysning om du allerede er i kontakt med flere relevante søkere.

Vær klar over at det skapes en forventing hos kandidaten når han/henne legger igjen en CV hos deg. Både behandling, svar og konklusjon. Vær tydelig på at det handler om å komme i kontakt for noe som kan skje i fremtiden. Det er også vikig å ha rutiner for å ta vare på kandidaten, og informere de når nye muligheter dukker opp.

karriere kandidater


Det kan bli god vin av bær du plukket i fjor
Det er mange som har god kontakt med sine tidligere ansatte. Du skal ikke se bort fra at tidligere ansatte blir dine samarbeidspartnere, kunder eller leverandører.

La det bli en rutine å be om å holde kontakten etter at de har sluttet hos deg. Det finnes flere måter å holde kontakten - via sosiale medier eller ved interne rutiner for å holde adresse-kartoteket oppdatert. Noen ganger kan det også være smart å gi noe tilbake til de tidligere ansatte. Kanskje invitasjon til lunsj eller en fest?

Sank kandidater med Karriere Superenkel Rekruttering
Vi har gjort kandidatsankingen som en del av rekrutteringen på karriere.no. Som kunde av oss kan du legge ut hvilken kompetanse din bedrift har - og hvilken kompetanse dere ønsker i fremtiden. Dette er egne annonser som ikke mottar søknader, men HINT. Når en kandidat hinter på din jobb vil profilen deres gjøres tilgjengelig, og du kan se den i kandidatbasen. Alle kandiatene i basen kan vurderes og grupperes slik at man lett har oversikt over de som kan passe/er interessante.

Kandidater i basen mottar oppdateringer om eventuelle endringer hos din bedrift og jobbannonser som kommer ut. Bedriften kan kommunisere med kandidatene, og slik holde kontakten. Det kan godt hende at noen kandidater er så gode at det oppstår en jobb utfra deres kompetanse og erfaring.

For mange bedrifter er dette den eneste måten de rekrutterer. De sanker kandidater og kontakter de forløpende når de har en ledig jobb. De har sanket i flere år og har oversikt over de personene i sin by/bygd som kan passe til en jobb hos dem. Det er da ikke behov for å bruke penger på ekstra annonsering.

En liten titt bak forhenget..
Karriere.no vil i løpet av våren lansere en ny Match-løsning. Bedrifter vil da kunne matche sine jobbannonser og sitt kompetansebehov mot kandidater i vår database (65.000+). Hvis det er en match kan kandidaten kontaktes og dialogen starte. I dag har kandidater tilgang til matchende jobber (relevante jobber), dette blir et tilbud til bedriftene om å få direkte tilgang til "ferdige" kandiater uten å måtte annonsere etter de.- Smart!?

Ta en titt på våre produkter og moduler her:

Karriere for bedrifter