Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier - Sommervikariat ved Akuttmottaket

Offentlige tjenester og forvaltning

Akuttmottaket har ansvar for all øyeblikkelig hjelp ved sykehuset, både innleggelser og poliklinikk i tillegg til en observasjonspost med 7 senger.
Vi er gode på traumebehandling og jobber aktivt med teamtrening både i forhold til syke barn og traumer. Akuttmottaket har et bredt arbeidsfelt og dekker alle fagfelt på sykehuset. Avdelingen preges av godt samhold og faglig dyktige medarbeidere.

Som sykepleier i Akuttmottaket gir det deg en spennende, variert og utfordrende hverdag! Vi trenger deg som kan jobbe selvstendig og i team og som trives i et aktivt miljø.

På vegne av Akuttmottaket søker Bemanningsenheten etter sykepleiere til sommervikariater med tentativ oppstart (opplæring) i uke 24/25 eller gjerne tidligere. Det er ønskelig at du kan jobbe 5 uker sammenhengende, men ikke et krav. Du vil bli satt inn i en sommerturnus etter avtale direkte med avdelingen. Det kan være mulighet for forlengelse etter endt sommervikariat.

Søknader behandles fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Mottak og hastegradsvurdering av pasienter
 • Observasjon og overvåking
 • Behandling av akutt og kritisk syke pasienter
 • Dokumentasjon
Kvalifikasjoner
 • Autorisert sykepleier/ spesialsykepleier med minimum 2 års erfaring.
 • Ønskelig med erfaring fra sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.
 • Erfaring/evne til klinisk dokumentasjon av sykepleie (DIPS).
 • Ferdigheter innenfor praktisk sykepleie.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert.
 • Selvstendig og ansvarsbevisst, men må kunne jobbe i team.
 • Stor arbeidskapasitet; du trives i et travelt miljø og håndterer eget stress.
 • Evne til god kommunikasjon og empati med pasienter og kolleger.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • En variert og krevende arbeidsdag med godt arbeidsmiljø med høy trivsel
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Opplæring
 • Kontaktpersoner i Bemanningsenheten lett tilgjengelig
 • Sommervikariat/ ekstravaktarbeid
 • Elektronisk oversikt av vakter hjemmefra
 • Bolig/ hybel tilgjengelig i kort avstand fra sykehuset med mulighet for korttids- eller langtidsleie.
 • Lønn etter erfaring og utdanning - og med alle tillegg for overtid, helligdag, natt, kveld og helg, samt pensjon og forsikring
 • Rabattavtaler og kulturtilbud
 • Gode velferdsordninger med hytter og leiligheter ved lengre vikariater