Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sommerjobb 2020 for sykepleier og sykepleierstudenter på Ringerike Sykehus

Offentlige tjenester og forvaltning

Ringerike Sykehus søker sykepleiere og sykepleiestudenter til ferievikariater sommeren 2020, og det er ønskelig at du som er sykepleierstudent kan fortsette i helgestilling 3.hver helg i etterkant av ferievikariatet.

Vår hovedferie er uke 26-33, og vi forventer at de som søker sommervikariat kan jobbe 4-6 uker i hovedferieperioden vår.

Vi er lokalsykehus for befolkingen i hele øvre Buskerud og regnes som et stort akuttsykehus så hos oss vil du møte et bredt spekter av pasientgrupper innenfor det medisinske og kirurgiske fagfeltet.

Kirurgisk avdeling: Akuttmottaket, Kirurgisk/ortopedisk sengetun, Intensiv, Anestesi, Operasjon, Føde/barsel og Gynekologi.

Medisinsk avdeling: Medisinske sengetun med lunge, slag, hjerte, kreft og indremedisinske pasienter, dialyse, Hallingdal sjukestugu på Ål.

En sommerjobb i Vestre Viken HF skaffer deg verdifull erfaring og et godt utgangspunkt for videre jobb i foretaket!

Søknader behandles fortløpende så ta rask kontakt med oss.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeid på medisinske poster, kirurgiske poster eller en spesialavdeling - avhengig av din erfaring og kompetanse.
 • Utøve sykepleier eller assistent oppgaver i avdelingen- avhengig av din erfaring og kompetanse.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge
 • Spesialutdanning på avdelinger hvor dette kreves
 • Erfaring fra pasientrettet arbeid vektlegges
 • Gode ferdigheter innen pasientdokumentasjon
 • Vikarer/ekstravakter må behersker skandinavisk språk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Du er initiativrik og tar ansvar i din egen arbeidshverdag
 • Du trives i en hektisk arbeidshverdag
 • Du er opptatt av faglig utvikling og er faglig bevisst
 • Du er engasjert og har en positiv innstilling
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og faglig sterkt lokalsykehus
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • God opplæring og tett oppfølging
 • Kontaktperson i Bemanningsenheten lett tilgjengelig
 • Lønn i henhold til gjeldende tariff og tidligere arbeidserfaring