Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

INTENSIVSYKEPLEIER sommer 2020

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lidenskap for intensivfaget og ønsker i større grad å planlegge når du skal jobbe! 

Bemanningsenheten i Vestre Viken søker INTENSIVSYKEPLEIERE til våre fire sykehus; Ringerike, Kongsberg, Bærum og Drammen.
Det tilbys opplæringsvakter i god tid før sommeren 2020. Behovet er størst i uke 26-32.

Våre intensivavdelinger i Vestre Viken har et engasjert tverrfaglig miljø hvor teamarbeid og utvikling av faget prioriteres høyt. I hverdagen er respekt, trygghet og kvalitet det som gir retningen i vårt arbeid. Vi ønsker oss flere dyktige og engasjerte kolleger.  
Søk stilling hos oss, så kan vi snakke mer om muligheter som vi kan gi deg. Spesifiser i søknaden hvor du ønsker å jobbe; hvilket sykehus og eventuelt hvilken avdeling.  

Ringerike sykehus:
Ringerike sykehus ligger i Hønefoss. Intensiv har 6 intensive- / overvåkningsplasser til medisinske og kirurgiske pasienter, samt 6 postoperative plasser. Seksjonen har respirator- , NIV behandling, telemetriovervåkning, elektrokonverteringer, deltar i stansteam og under ambulansetransport av pasienter.  

Kongsberg sykehus:
Intensiv er en kombinert seksjon med intensiv -, overvåknings -, postoperative - og dagkirurgiske plasser. Seksjonen ivaretar pasienter med behov for respirator- og maskebehandling, har telemetriovervåkning, deltar i stansteam, trombolyseteam og bistår under transport av pasienter til andre sykehus.

Bærum sykehus:
Bærum sykehus er et «passe stort» sykehus. Generell intensiv har medisinske og kirurgiske pasienter fordelt på 4 intensiv – og 4 overvåkningsplasser. Seksjonen har respirator- og Prismaflexbehandling, telemetriovervåkning, deltar i stansteam, foretar elektrokonvertering og Mobilt Intensiv Team er under utvikling.

Drammen sykehus:
Medisinsk intensiv har ansvar for avansert medisinsk behandling til pasienter med ulike medisinske diagnoser. Seksjonen har NIV-behandling, telemetriovervåkning, implantering av pacemaker og ICD og elektive elektrokonverteringer. Ansatte deltar i hjertestans-team.

Generell intensiv har ansvar for avansert intensivbehandling av alle pasientkategorier, inklusiv barn. Postoperativ avdeling og øre-nese-hals oppvåkning er en del av seksjonen. Seksjonen er bemannet for 6 respiratorplasser og man må regne med stor grad av er respirator- og prismaflexbehandling.  

Nyfødt intensiv er Norges første med enerom til foreldre og barn. Seksjonen følger prinsippene for familiesentrert- og hud-mot-hud omsorg. Det medisinske ansvar inkluderer alle premature og syke nyfødte barn født etter 28. svangerskapsuke i Buskerud, Asker og Bærum.  

Kvalifikasjoner
 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Intensivsykepleier
 • Sykepleier med mål om å ta videreutdanning i intensivsykepleie og har minimum 2 års erfaring fra
  sykehus, må gjerne søke og vil bli vurdert
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 
Vi tilbyr
 • Opplæring før oppstart
 • Jobbe i team i et faglig sterkt miljø
 • Kontaktperson i Bemanningsenheten lett tilgjengelig

  Velkommen som søker til en utfordrende og meningsfylt arbeidsdag!