Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

HR-rådgiver/ seniorrådgiver

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Stabsavdelingen, seksjon HR og digitalisering, enhet strategisk HR og HMS søker rådgiver/ seniorrådgiver innen fagfeltet HR.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune ønsker å styrke kapasitet innen HR-området for å kunne lykkes med drift, utvikling og omstilling. Seksjonen HR og digitalisering er del av Stabsavdelingen og har i underkant av 30 medarbeidere som arbeider innen hele det HR-faglige feltet inkludert digitalisering, organisasjonsutvikling og HMS. Seksjonen består for tiden av enhetene HR og lønn, Strategisk HR og HMS, og Digitalisering og tjenesteutvikling.

Seksjonen leverer HR-tjenester til hele organisasjonen. Det løses både operative og strategiske HR-oppgaver der evnen til å arbeide tverrfaglig i team og utvikle helhetlige løsninger for organisasjonen er sentralt.

Fylkeskommunen er en virksomhet i utvikling og endring. Arbeidsoppgaver, ansvarsområder og organisering vil derfor kunne utvikle og endre seg i takt med organisasjonens behov.

Vi søker deg som

 • brenner for å utvikle og gjennomføre kunnskapsbaserte og helhetlige HR-prosesser som understøtter kjernevirksomheten

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • spennede faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • arbeidssted er Hamar, vi ønsker å rekuttere fra hele Innlandet og kan tilby ulike former for fleksibilitet for deg med den rette kompetansen
 • noe reisevirksomhet må påregnes
 • tiltredelse etter avtale
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidsoppgaver

 • råd og veiledning i et bredt spekter av HR-faglige spørsmål, oppgaver og prosesser
 • lederstøtte innen ulike HR-prosesser som rekruttering, personalsaker, omstilling, læring og utvikling
 • arbeid med å implementere og etterleve lov- og avtaleverk i organisasjonen
 • utredningsarbeid og saksbehandling innenfor seksjonen nedslagsfelt
 • vedlikehold og videreutvikling av HR-faglige arbeidsprosesser, prosedyrer, rutiner og verktøy
 • samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses din kompetanse og dine interessefelt

Kvalifikasjonskrav

 • minimum bachelorgrad, fortrinnsvis mastergrad innen HR, juss eller andre relevante fagområder
 • lang erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring innen stillingens arbeidsområder
 • erfaring med lov- og avtaleverk innen HR-området
 • erfaring med utøvelse av arbeidsgiverrollen
 • erfaring med å utvikle, digitalisere og effektivisere HR-prosesser
 • gode ferdigheter innen digitale arbeidsverktøy og systemer
 • interesse for både praktisk og strategisk arbeid

Ønskede egenskaper

 • analytisk og anvender faglig og forskningsbasert kunnskap innen relevante fagområder
 • selvstendig, tar initiativ og bidrar til kontinuerlig forbedring
 • gode samarbeidsevner og arbeider godt i team
 • er fleksibel, jobber effektivt og leverer kvalitet
 • personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Last opp relevante vitnemål og attester i søknaden. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta søknaden din.