• Bransje
  Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater
 • Bedriftstype
  Fylkeskommune
 • Organisasjonsnummer
  920717152
 • Antall ansatte
  6880
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Kirkegata 76
  2609  LILLEHAMMER

Innlandet fylkeskommune oppføring hos:

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Nord-Odal tannklinikk - Tannpleier (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Nord-Odal tannklinikk har ledig 60 % vikariat som tannpleier for snarlig tiltredelse og varighet til 31.03.2025 med muligheter for forlengelse.    Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune som jobber selvstendig har gode samarbeidsevner ønsker en blanding av klinisk pasientbe…

Grue tannklinikk - Tannpleier

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Grue tannklinikk har ledig 100 % fast stilling som tannpleier for snarlig tiltredelse. Den som ansettes, må påregne at deler av stillingen vil kunne bli omdisponert til Kongsvinger tannklinikk ved behov.  Altså vil man kunne få arbeidssted både ved Grue tannklinikk og Kongsvinger tannklinikk.  Vi søker deg som vil være med å utvi…

Hadeland tannklinikk - Tannhelsesekretær/ assistent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hadeland tannklinikk har ledig 100 % fast stilling som tannhelsesekretær/ assistent fra 01.07.2024. Om klinikken: Hadeland tannklinikk består i dag av slik bemanning: 4,5 tannleger, 2,0 tannpleiere og 5,4 tannhelsesekretærer/ assistenter.    Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune…

Gjøvik tannklinikk - 30 % fast stilling som tannhelsesekretær/ assistent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Gjøvik tannklinikk har ledig 30 % fast stilling som tannhelsesekretær/ assistent for snarlig tiltredelse.   Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune jobber selvstendig har gode samarbeidsevner primært har norsk autorisasjon dersom det ikke er søkere med autorisasjon som t…

Åsnes og Våler tannklinikker - Tannpleier

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Våler og Åsnes tannklinikker søker etter tannpleier i 100 % fast stilling for snarlig tiltredelse. Stillingen fordeler seg i dag med 60 % til Åsnes  tannklinikk og 40 % til Våler tannklinikk, men kan endres  utfra klinikkenes behandlingsbehov. Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune …

Tynset tannklinikk - Tannlege

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Vi ønsker å øke kapasiteten ved Tynset tannklinikk og lyser derfor ut en 100 % fast stilling som tannlege med snarlig tiltredelse Om klinikken Tynset er en klinikk med 3,2 tannleger og to tannpleiere Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune som jobber selvstendig har…

Elverum videregående skole - Rådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Elverum videregående skole søker etter en rådgiver fra 01.08.2024. Elevene kan ha behov for støtte innenfor sosiale og emosjonelle vansker i relevans til deres skolehverdag, og stillingen som rådgiver sammen med øvrige ansatte vil danne "laget rundt eleven". Vi søker deg som har sosialpedagogisk kompetanse og som brenner for å …

Lillehammer videregående skole, avd. Nord - Undervisningsstilling innen elektro- og datateknologi

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer videregående skole, avd. Nord har ledig inntil 130% fast undervisningsstilling innen elektro- og datateknologi fra 1. august 2024 Vi søker deg som ønsker å bidra positivt til elevenes læring og et godt læringsmiljø ønsker å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere for framtida har god formidlingsevne har et po…

Næring og internasjonalt samarbeid - Rådgiver/seniorrådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid har ledig 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver fra 01.05.2024. Arbeidsområdet er internasjonalt samarbeid, med særlig vekt på EU/EØS. Om enheten Avdeling for næring og internasjonalt samarbeid har ansvar for tilrettelegging for næringsutvikling og arbeid med virkemiddelapparatet, f…

Politisk sekretariat - Spesialkonsulent/konsulent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Politisk sekretariat har ledig to stillinger, som følge av at to medarbeidere går av med pensjon. Denne stillingsannonsen gjelder stillingen som spesialkonsulent/konsulent.   Om enheten Innlandet fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon, med politisk sekretariat som bindeleddet mellom det folkevalgte nivået og administrasjon…

Politisk sekretariat - Rådgiver/spesialkonsulent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Politisk sekretariat har ledig to stillinger, som følge av at to medarbeidere går av med pensjon. Denne stillingsannonsen gjelder stillingen som rådgiver.   Om enheten Innlandet fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon, med politisk sekretariat som bindeleddet mellom det folkevalgte nivået og administrasjonen. Sekretariatet …

Hamar katedralskole - Avdelingsleder (fast)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hamar katedralskole har ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder. Vi søker deg som har godt elevsyn har gode samarbeidsevner og bidrar inn i profesjonsfellesskapet er en tydelig leder som motiverer, veileder og støtter er fleksibel og kan lede innenfor flere fagområder tenker helhetlig og ser sammenhenger  har …

Stange videregående skole - 100% vikariat undervisningsstilling byggfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Stange videregående skole har behov for en lærer i 100% vikariat fra 01.08.24 til 01.08.25  Vi søker deg som har eleven i fokus er initiativrik er samarbeidsorientert er løsningsfokusert vil være med å bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon Vi tilbyr en givende og utfordrende jobb et bre…

Kultur, Innlandet fylkesarkiv / IKA Opplandene - Rådgiver/seniorrådgiver kommunale arkiv

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Innlandet fylkesarkiv har ledig en 100% fast stilling som arkivrådgiver  Om enheten Innlandet fylkesarkiv forvalter eldre og avsluttede arkiver, koordinerer privatarkiver og gir arkivfaglig veiledning til kommuner, bedrifter og organisasjoner. Vi jobber for at regionens samfunnsminne blir dokumentert, bevart og tilgjengelig for ettert…

Alvdal tannklinikk - Tannlege

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Alvdal tannklinikk har ledig 100 % fast stilling som tannlege fra september 2024 eller etter avtale med overtannlegen.  Inntil videre må noe ambulering til Folldal tannklinikk påregnes.  I Alvdal bygges det nå ny, moderne tannklinikk som vil bli innflyttingsklar i løpet av 2024.    Om klinikken Alvdal er en klinikk for 2 tann…

Samferdsel - Byggeleder, Tynset

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Driftsseksjonen i samferdselsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som byggeleder/kontrollingeniør. Om enheten Innlandet fylkeskommune skal bli en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler p…

Jønsberg videregående skole - Undervisningsstilling i språk/historie/samfunnsfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Jønsberg videregående skole har ledig inntil 80% fast stilling innenfor fagområdet språk/historie/samfunnsfag.  Stillingen kan utvides ytterligere dersom det skulle bli mer ledig innen samme fagområde.  I tillegg har skolen behov for IKT kompetanse som kan kombineres med denne eller andre utlyste stillinger ved skolen. Vi søker deg …

Jønsberg videregående skole - Undervisningsstilling innen realfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Jønsberg videregående skole har ledig inntil fast 100% stilling innenfor fagområdet realfag, med hovedvekt på matte/naturfag.  I tillegg har skolen behov for IKT kompetanse som kan kombineres med denne eller andre utlyste stillinger ved skolen. Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som bidrar til …

Lillehammer videregående skole avd. Sør - Inntil 100 % fast undervisningsstilling i økonomifag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer videregående skole avd. Sør har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling i økonomifag fra 1. august 2024   Vi søker deg som setter elevens læring i sentrum og trives sammen med ungdommer er engasjert, kreativ og løsningsorientert er god på relasjonsbygging og samarbeid er strukturert liker å jobbe i…

Valdres vidaregåande skule - Undervisningsstilling i norsk og religion (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Valdres vidaregåande skule har ledig undervisningsstilling inntil 100% vikariat i norsk og religion fra 1. august 2024   Vi søker deg som set eleven i sentrum er dyktig til å legge til rette for god læring for alle elevgrupper meistrar mange ulike undervisningsmetodar er engasjert og trygg i undervisningsfaga ser på…

Lillehammer tannklinikk - Tannhelsesekretær/ assistent (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer tannklinikk har ledig 50 % vikariat som tannhelsesekretær/ assistent for snarlig tiltredelse og varighet t.o.m. 05.01.2025. Det er muligheter for at vikariatet kan bli forlenget. Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune jobber selvstendig har gode samarbeidsevner …

Samferdsel, Randsfjordferja - kaptein/skipsfører

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Randsfjordsambandet har ledig en 100 % fast stilling som kaptein om bord på M/S Randsfjordferja Elrond.  Om enheten Innlandet fylkeskommune eier og drifter M/S «Randsfjordferja Elrond». Fartøyet er helt nytt, satt i rute januar 2022. M/S Randsfjordferja Elrond er elektrisk. Ferjesambandet på Randsfjorden er innlandets eneste ferjesamb…

Samferdsel, Randsfjordferja - matros/lettmatros

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Randsfjordsambandet har ledig en 100 % fast stilling og et vikariat på 100 % stilling som dekksarbeider om bord på M/S Randsfjordferja Elrond.Aktuelle kandidater tilsettes som matros eller lettmatros ut ifra sine kvalifikasjoner. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Søkere bes oppgi om de søker på fast stilling, vikariatet eller begge sti…

Hamar katedralskole - Tilsynsvakt på kveldstid (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Vår tilsynsvakt på kveldstid skal ut i førstegangstjeneste fra høsten, og vi søker vikar skoleåret 2024/2025 i ca. 30 % stilling. Gjennomsnittlig arbeidstid er ca. 13,5 timer pr. uke med arbeidstid fra kl. 15.15 - 21.15 onsdager og torsdager, og fra kl.15.15- 18.30 annenhver fredag.  Vi søker en person i god fysisk form som er nøy…

Midt-Gudbrandsdal tannklinikk - Tannlege

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Midt-Gudbrandsdal tannklinikk, Vinstra, har ledig 100 % fast tannlegestilling for snarlig tiltredelse. Midt-Gudbrandsdal tannklinikk er en klinikk for 3 tannleger, 2 tannpleiere og 4 tannhelsesekretærer. Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune som jobber selvstendig har…

Otta tannklinikk - Tannlege (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Otta tannklinikk har ledig 100% vikariat som tannlege fra 12.06.2024 eller etter avtale med overtannlegen. Varighet til 31.08.2025. Otta tannklinikk er en klinikk for 2 tannleger, 1 tannpleier og 2 tannhelsesekretærer.  Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune som jobber se…

Eiendom - Prosjektleder Bygg

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Eiendomsavdelingen, Seksjon utbygging i Innlandet fylkeskommune har ledig 100 % fast stilling som prosjektleder for snarlig tiltredelse Om enheten Innlandet fylkeskommune har en sentralisert eiendomsforvaltning som ivaretas av Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen ivaretar eieransvaret, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av…

Valdres vidaregåande skule - Undervisningsstilling i engelsk og samfunnskunnskap (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse   Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 100% vikariat i engelsk og samfunnskunnskap fra 1. august 2024.   Vi søker deg som set eleven i sentrum er dyktig til å legge til rette for god læring for alle elevgrupper meistrar mange ulike undervisningsmetodar er engasjert og trygg i undervisningsfaga ser på vurd…

Øvrebyen videregående skole - Undervisningsstillinger samfunnsfag, språk og økonomi

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Øvrebyen  videregående skole har ledig 200 % stilling. Vi søker deg som har gode relasjoner med elever og ansatte er god på delingskultur og liker å arbeide i team reflekterer, vurderer og videreutvikler egen praksis har et positivt elevsyn Vi tilbyr et godt og utviklende miljø med flinke kolleger et soli…

Lillehammer videregående skole avd. Sør - 100 % fast undervisningsstilling i engelsk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer videregående skole avd. Sør har ledig inntil 100% undervisningsstilling i engelsk fra 1. august 2024   Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum klarer å skape gode relasjoner har undervisningserfaring har erfaring med bruk av informasjonsteknologi som pedagogisk verktøy, og tar det …

Skolemiljøarbeider

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Øvrebyen videregående skole har ledig vikariat som skolemiljøarbeider fra 01.08.2024 til 31.07.25.   Vi søker deg som har god relasjonskompetanse og samarbeidsvillig er flink til å tilrettelegge for den enkelte elev har et ønske om å være en god lagspiller i vår skolehverdag er engasjert og har et positivt elevsyn …

Valdres vidaregåande skule - Undervisningsstilling i engelsk og samfunnskunnskap

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 100% undervisningsstilling i engelsk og samfunnskunnskap fra 1. august 2024.   Vi søker deg som set eleven i sentrum er dyktig til å legge til rette for god læring for alle elevgrupper meistrar mange ulike undervisningsmetodar er engasjert og trygg i undervisningsfaga ser …

Lillehammer videregående skole - Undervisningsstilling i kunst, design og arkitektur og/eller interiør og eksponeringsdesign

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer videregående skole har ledig inntil 80% fast undervisningsstilling i programfagene kunst, design og arkitektur, og interiør og eksponeringsdesign Vi søker deg som er faglig dyktig og engasjert, og liker å lære bort faget har god formidlingsevne trives godt sammen med ungdom, og evner å bygge relasjoner til den en…

Lillehammer videregående skole, avd. Nord - Undervisningsstilling i barne- og ungdomsarbeiderfaget (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer videregående skole, avd. Nord har ledig inntil 90% årsvikariat i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra 01.august 2024 Vi søker deg som er faglig dyktig og engasjert, og liker å lære bort faget har god formidlingsevne trives godt sammen med ungdom, og evner å bygge relasjoner til den enkelte elev samarbeider godt …

Kompetanse, Elevtjenesten - OT-veileder, Stange

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Oppfølgingstjenesten søker OT-veileder i 40% stilling for ungdom utenfor opplæring og arbeid i Stange fra august 2024.   Om Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom mellom 15 og 24 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. O…

Lillehammer videregående skole, avd. Nord - Undervisningsstilling vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer videregående skole, avd. Nord har ledig 40% fast undervisningsstilling i frisørfaget fra 01.08.2024 Vi søker deg som er faglig dyktig og engasjert, og liker å lære bort faget har god formidlingsevne trives godt sammen med ungdom, og evner å bygge relasjoner til den enkelte elev samarbeider godt med andre, og s…

Trysil videregående skole - undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag og tilrettelagt opplæring (fast)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Trysil videregående skole har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling fra 01.08.2024, hvorav 30% innen helse- og oppvekstfag og inntil 70% tilrettelagt opplæring.  Vi søker deg som evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev  har tro på den enkelte elev og er god på tilpasset opplæring   er en omsorgsfull, …

Trysil videregående skole - undervisningsstilling i norsk (fast)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Trysil videregående skole har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling i norsk med tiltredelse 01.08.2024.  Vi søker deg som  evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elev  har tro på den enkelte elev og er god på tilpasset opplæring   er en omsorgsfull, tydelig og klok klasseleder har gode samarbeidsevner …

Trysil videregående skole - undervisningsstillinger i realfag (fast og vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Trysil videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling i realfag fra 01.08.2024 og inntil 60% vikariat i realfag (01.08.2024-31.07.2025). Begge stillingene omfatter undervisning i matematikk. I tillegg ønsker vi at en av stillingene dekker undrevisning i Fysikk 1.    Vi søker deg som  evner å se og skape gode relasjoner …

Gjøvik videregående skole - Avdelingsleder elevtjenesten

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Gjøvik videregående skole har ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder for elevtjenesten fra 1. august 2024. Vi søker deg som er en tydelig skoleleder med god relasjons-, samarbeids- og endringskompetanse har kompetanse på tilpasset opplæring og innsikt i kapittel §5 i opplæringsloven vil jobbe målrettet mot god gjennomf…

Karriere Innlandet - undervisningsstilling

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Karriere Innlandet - undervisningsstilling   Beskrivelse    Karriere Innlandet har ledig fast undervisningsstillinger med inntil 100 % innenfor fagene matte og naturfag.   Om Karriere Innlandet Hamar Karrieresenteret er en del av Enhet for voksnes læring og Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring. Karrier…

Undervisningsstilling i realfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse: Øvrebyen videregående skole har ledig 100 % fast stilling i realfag fra 01.08.24   Vi søker deg som har god realsjonskompetanse og samarbeidsvillig er flink til å tilrettelegge for den enkelte elev ønsker å være en bidragsyter i det profesjonelle læringsfellesskapet har et ønske om å være en god lagsspiller i vår skol…

Hadeland tannklinikk - Tannlege (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hadeland tannklinikk har ledig 100 % vikariat som tannlege fra 01.05.2024. Varighet: 1 år.  Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune som jobber selvstendig har gode samarbeidsevner Vi tilbyr moderne utstyr og journalprogrammet OPUS ved alle våre klinikker …

Raufoss tannklinikk - Tannlege

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Raufoss tannklinikk har ledig 100 % fast stilling som tannlege med snarlig tiltredelse.  Om klinikken Raufoss tannklinikk er en klinikk for 3 tannleger, 1 tannpleier og 3 tannlegesekretærer.  Raufoss ligger ca. 12 km fra Gjøvik. Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune …

Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling i Naturbruk-skogbruk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lena-Valle videregående skole har ledig fast undervisningsstilling i naturbruk fra 1.august 2024 Vi søker deg som har formell undervisningskompetanse i programfagene, Naturbasert næringsaktivitet og skogbruk setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom ti…

Enhet for IKT Service og brukerstøtte, IKT-support medarbeider

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Administrasjonsavdelingen/Seksjon for IKT og Dokumentasjonsforvaltning/Enhet for service og brukerstøtte utlyser fast stilling som IKT-Support medarbeider med tiltredelse atter avtale. Om enheten Seksjonen IKT og dokumentasjonsforvaltning er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens…

Brumunddal tannklinikk - Tannlege(vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Brumunddal tannklinikk har ledig 50% vikariat som tannlege med snarlig tiltredelse. Varighet til 31.01.2025. Om klinikken Ved Brumunddal tannklinikk består bemanningen av: Fire tannleger, fire tannpleiere, seks tannhelsesekretærer og en renholder. Brumunddal tannklinikk ligger ca. 13 km. nord for Hamar sentrum.  Vi søker deg som…

Midt-Gudbrandsdal tannklinikk - Tannpleier (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Midt-Gudbrandsdal tannklinikk har ledig 100 % vikariat som tannpleier for snarlig tiltredelse og varighet t.o.m.: 19.12.2024. Det er muligheter for at vikariatet kan bli forlenget. Om klinikken Midt-Gudbrandsdal tannklinikk, Vinstra, er en tannklinikk med tre tannleger og to tannpleiere.    Vi søker deg som vil være med å u…

Lena tannklinikk - Tannhelsesekretær/ assistent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lena tannklinikk har ledig 40 % fast stilling/ vikariat som tannhelsesekretær/ assistent fra 01.06.2024. Om klinikken Ved Lena tannklinikk består bemannmingen av: Tre tannleger, en tannpleier og tre tannhelsesekretærer/ assistenter.  Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune job…

Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling i idrettsfag og kroppsøving (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lena-Valle videregående skole har ledig 100% vikariat i undervisningsstilling innenfor idrettsfag og kroppsøving fra 1.august 2024 Vi søker deg som har undervisningskompetanse innenfor idrett, friluftsliv og kroppsøving har undervisningserfaring har bred faglig kompetanse og praksis fra fagfeltene har engasjement for fell…