• Bransje
  Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater
 • Bedriftstype
  Fylkeskommune
 • Organisasjonsnummer
  920717152
 • Antall ansatte
  6880
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Kirkegata 76
  2609  LILLEHAMMER

Innlandet fylkeskommune oppføring hos:

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Gjøvik tannklinikk - Tannlege

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Gjøvik tannklinikk har ledig 40 % fast stilling som tannlege fra 1. oktober 2023 Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune som jobber selvstendig har gode samarbeidsevner Vi tilbyr moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Romexis røntgen ved alle våre klinikk…

Fagskolen Innlandet - Faglærer demens og alderspsykiatri

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fagskolen Innlandet har ledig 50 % midlertidig stilling som faglærer innen demens og alderspsykiatri fra 08.08.2023 til 30.06.2025. Vi søker deg som er løsningsorientert og fleksibel har godt tverrfaglig nettverk og trives med relasjonsbygging holder deg faglig oppdatert og har et engasjement for faget har relevant erfari…

Trysil videregående skole - undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Trysil videregående skole ledig inntil 30% vikariat undervisningsstilling i helse- og oppvektsfag for perioden 01.08.2023 - 31.07.2024. Stillingen omfatter nettbasert undervisning på utdanningsprogrammet vg1 Helse- og oppvekstfag for deltakere i voksenopplæring.  Vi søker deg som evner å se og skape gode relasjoner til den enkelte…

Lillehammer videregående skole avd. Sør - Ledende renholder

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer videregående skole avd. Sør har ledig 100% fast stilling som ledende renholder fra 01.09.2023. Renholdsteamet har 6 ansatte. Det blir endringer i organisering av fylkeskommunens renholdstjenester fra 2024. Det må derfor forventes endringer i stillingsinnhold og ansvar for renholdsledere på skolene.   Vi søker deg som …

Hadeland videregående skole-Undervisningsstilling i teknologi- og industrifag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % undervisningsstilling i teknologi- og industrifag fra 1. august 2023   Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum bygger gode relasjoner med ungdom har gode fagkunnskaper formidler fagstoff på en konkret og enkel måte bidrar aktivt i fagteam…

Samferdsel - rådgiver/konsulent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som rådgiver/konsulent i enheten digitale tjenester. Om enheten Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivt…

Lillehammer videregående skole - rektor

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Lillehammer videregående skole søker en samlende rektor som kan motivere og inspirere ansatte og elever.  Våre videregående skoler er viktige kompetansebedrifter i sine regioner og er sentrale aktører i samfunnsutviklingen.  Vi søker deg som har relevant utdanning på masternivå har bred faglig forståelse for den videregående skolens oppgaver …

Solør videregående skole - Undervisningsstilling i norsk, vikariat

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Solør videregående skole har ledig 37,5% vikariat for skoleåret 2023/24 fra 1. august 2023.    Vi søker deg som har undervisningskompetanse i norsk setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum har solid og bred faglig kompetanse er en god klasseleder er ryddig og struktuert og har gode planleggings- og gjennomføri…

Hamar katedralskole – inntil 250 % stilling som rådgiver og lærer (fast og vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hamar katedralskole har ledig inntil 250 % stilling, derav to rådgiverstillinger i henholdsvis 50 % fast stilling og 50 % vikariat for skoleåret 2023-2024. Aktuelle fag som kan kombineres med rådgiverstillingene er geografi, kroppsøving, spansk eller et fellesfag.  Vi søker deg som utøver god klasseledelse og bidrar inn i profes…

Samferdsel - senioringeniør trafikksikkerhet

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Samferdselsavdelingen har ledig fast stilling som senioringeniør for trafikksikkerhet på seksjon Forvaltning og myndighet, enhet Trafikksikkerhet og planforvaltning, med tiltredelse så snart som mulig. Om enheten Enheten har ansvaret for fagområdene trafikksikkerhet og planforvaltning på Samferdselsavdelingen. Enhetens ansvar for traf…

Storsteigen videregående skole – Undervisningsstilling i landbruksfag vektlagt planteproduksjon for fjellandbruket.

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Storsteigen videregående skole har ledig 100% fast undervisningsstilling i programfag på Vg2 og Vg3 Landbruk fra 1.august 2023. Til stillingen ligger også spennende undervisning på voksenagronom og fagskoletilbudet Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket. Skolegardsbruket og skolens seter er sentrale utgangspunkt for undervisnin…

Stange videregående skole - Elevveileder (engasjement)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Stange videregående skole har et ledig engasjement som elevveileder i en 89% stilling skoleåret 2023/2024.  Vi søker deg som har eleven i fokus er initiativrik og fleksibel    er samarbeidsorientert er løsningsfokusert har god relasjonskompetanse  har erfaring med å jobbe med elever med særskilte behov og atferdsut…

Raufoss videregående skole - elevveileder i midlertidig stilling

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Raufoss videregående skole søker voksen, strukturert og faglig interessert elevveileder i inntil 100 % midlertidig stilling. Vi søker deg som ønsker å bidra til å skape Norges beste yrkesfagskole. Vår kultur er preget av samarbeid og dialog, ansatte skal være gode rollemodeller, og de skal ha god faglig og relasjonell kompetanse. Som elevveileder på Rauf…

Vinstra vidaregåande skule - Undervisningsstilling i rettslære (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse  Vinstra vidaregåande skule har ledig 82% vikariat undervisningsstilling i rettslære for perioda 01.10.2023 - 31.07.2024 Vi søkjer deg som er god på relasjonsbygging og samarbeid sjølvstendig, samarbeidsviljug og bidreg på ein positiv måte i ein delingskultur god fagleg- og digital kompetanse evner å planlegge og gjennomf…

Raufoss videregående skole - Elevveileder fast stilling

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Raufoss videregående skole søker elevveileder i 100 % fast stilling på helhetlig tilrettelagt avdeling. Vi søker deg som ønsker å bidra til å skape Norges beste yrkesfagskole. Vår kultur er preget av samarbeid og dialog, ansatte skal være gode rollemodeller, og de skal ha god faglig og relasjonell kompetanse. Som elevveileder på Raufoss videregående skol…

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i elektrofag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fagskolen Innlandet har ledig undervisningsstilling i elektrofag med tiltredelse etter avtale. Det kan være aktuelt med heltidsstilling eller mindre stillingsbrøker. Vi søker deg som har kunnskap om elektrofaget og ønsker å utvikle og dele denne kunnskapen med andre ønsker å bidra til andres utvikling og å holde deg faglig oppd…

Solør videregående skole - Renholdere med mulig ansvar som ledende renholder

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Solør videregående skole har ledig 150 % fast stilling som renholder hvor det er inkludert 20% stilling som ledende renholder. Tiltredelse avtales. Stillingen må deles mellom to undervisnignssteder og må derfor deles mellom to personer. Delen som ledende renholder kan også søkes av interne søkere.   Vi søker deg som er opp…

Valdres vidaregåande skule - Elevassistent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 100% fast stilling som elevassistent fra 14. august 2023.  Vi søker deg som er omsorgsfull er trygg sosialt og fagleg er engasjert og fleksibel jobbar strukturert og systematisk ser elevens behov har gode samarbeidsevner liker å arbeide med ungdom er ein god rollemod…

Sentrum videregående skole - Undervisningsstilling i Kunst, design og arkitektur - vikariat

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Sentrum videregående skole har ledig vikariat i 100 % fast undervisningsstilling som programfaglærer innen Kunst, design og arkitektur fra 1. august 2023 til 1. desember 2023.    Vi søker deg som har relevant utdanning erfaring innen fagfeltet og gjerne fra videregående skole evnen til å være en tydelig klasseleder ev…

Samferdsel, Drift - Kontrollingeniør driftskontrakt, Hamar

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Vegseksjonen i samferdselsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som kontrollingeniør driftskontrakt. Om enheten Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på god…

Gjøvik videregående skole - Avdelingsleder salg, service og reiseliv og informasjonsteknologi og medieproduksjon

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Gjøvik videregående skole har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder salg, service og reiseliv og informasjonsteknologi og medieproduksjon fra 1. august 2023. Vi søker deg som er en tydelig skoleleder med god relasjons-, samarbeids- og endringskompetanse vil jobbe målrettet mot god gjennomføring gjennom mestringsopplevels…

Gjøvik videregående skole - Avdelingsleder språkfag, samfunnsfag og bibliotek

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Gjøvik videregående skole har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder språkfag, samfunnsfag og bibliotek fra 1. august 2023. Vi søker deg som er en tydelig skoleleder med god relasjons-, samarbeids- og endringskompetanse vil jobbe målrettet mot god gjennomføring gjennom mestringsopplevelser for elevene våre vil utvikle …

Gjøvik videregående skole - Avdelingsleder for studiespesialisering og realfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Gjøvik videregående skole har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for studiespesialisering/realfag fra 1. august 2023. Vi søker deg som er en tydelig skoleleder med god relasjons-, samarbeids- og endringskompetanse vil jobbe målrettet mot god gjennomføring gjennom mestringsopplevelser for elevene våre vil utvikle sk…

Gjøvik videregående skole - Miljøarbeider (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Gjøvik videregående skole har ledig inntil 100 % vikariat som miljøarbeider fra 1. august 2023. Vi søker deg som er en tydelig og trygg voksenperson, er fleksibel, ser løsninger og liker å jobbe med ungdom Vi tilbyr et godt lærings- og arbeidsmiljø et bredt og spennende fagmiljø interessante arbeidsoppgaver og g…

Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i norsk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

                                               Raufoss videregående skole - Undervisningsstilling i norsk   Beskrivelse  Raufoss videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling som lærer i norsk   Vi søker deg som  har undervisningskompetanse i norsk  er engasjert og god til å motivere for læring  tilpasser og varierer…

Storsteigen videregående skole – avdelingsleder miljø, skolested Nordstumoen

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Storsteigen videregående skole har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder miljø ved skolested Nordstumoen fra 01. august 2023. Vi søker deg som er opptatt av elevenes læringsmiljø, trivsel og læringsutbytte i videregående opplæring har interesse for og gjerne erfaring med ungdom som trenger individuell opplæringsplan e…

Lillehammer videregående skole, avd Nord - Undervisningsstilling i teknologi- og industrifag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse  Lillehammer videregående skole, avd Nord har ledig 45% fast undervisningsstilling innen teknologi- og industrifag fra 1.august 2023.  Vi søker deg som har dokumentert oppdatert kompetanse innenfor faget teknologi og industrifag setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum ser det positive i å jobbe i et levende og sammens…

Elverum videregående skole - Undervisningsstilling i tysk (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Elverum videregående skole har ledig inntil 50% vikariat i undervisningsstilling i tysk fra 1. august 2023 og ut skoleåret 2023/2024. Vi søker deg som er en tydelig klasseleder har et postivt elevsyn er imøtekommende  engasjert  dynamisk nysgjerrig tør å prøve nye grep i undervisningen reflekterer over egen …

Dokka videregående skole - undervisningsstilling i elektrofag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Dokka videregående skole har ledig 40 % fast undervisningsstilling i elektrofag fra 1. august 2023. Vi søker deg som har god relasjonskompetanse har god formidlingsevne er engasjert og flink til å bidra til å motivere elevene for læring har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er en god rollemodell er initiativrik…

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Otta - Lærling i IT-driftsfaget

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta har ledig stilling som lærling i IT-driftsfaget fra 1. august 2023.   Vi søker deg som er nysgjerrig i faget og setter deg inn i ny teknologi er løsningsorientert og selvstendig er serviceinnstilt og liker å hjelpe andre fungerer i et hektisk og inkluderende arbeidsmiljø …

Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling i norsk og samfunnsfag (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 100% vikariat i undervisningsstilling i norsk og samfunnsfag fra 1.august 2023 Vi søker deg som har undervisningskompetanse i norsk og samfunnsfag har undervisningserfaring har bred faglig kompetanse og praksis fra fagfeltene utøver god klasseledelse samarbeider godt med a…

Hadeland videregående skole - Undervisningsstilling i elektro og datateknologi

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse   Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % undervisningsstilling i elektro- og datateknologi fra 1. august 2023 Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum bygger gode relasjoner med ungdom har gode fagkunnskaper formidler fagstoff på en konkret og enkel måte bidrar aktivt i fagteam og i sk…

Dokka videregående skole - Elevveileder/elevassistent (midlertidig)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Dokka videregående skole har ledig 89 % midlertidig stilling som elevveileder/elevassistent fra 1. august 2023. Vi søker deg som har god relasjonskompetanse har evne og lyst til å jobbe i team har god arbeidskapasitet er fleksibel og løsningsorientert Vi tilbyr et trygt og godt arbeidsmiljø på en skole hvor v…

Nord-Østerdal videregående skole - Åpen søknad undervisning

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Nord-Østerdal videregående skole har stadig behov for vikarer. Her kan du registrere en åpen søknad med din undervisningskompetanse. Hvis søknaden din er relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og søke på disse.  Vi tilbyr lønn etter gjeldende avtaleverk fylkeskommunale…

Lena tannklinikk - Tannlege

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lena tannklinikk søker etter tannlege til 100 % fast ved med tiltredelse fra 1. januar 2023. Lena tannklinikk er en klinikk med voksne, betalende pasienter i tillegg til de lovpålagte behandlingsgruppene.  Vi søker deg som - vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune - jobber selvstendig - har gode samarbei…