• Bransje
  Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater
 • Bedriftstype
  Fylkeskommune
 • Organisasjonsnummer
  920717152
 • Antall ansatte
  6880
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Kirkegata 76
  2609  LILLEHAMMER

Innlandet fylkeskommune oppføring hos:

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Hadeland videregående skole - Undervisningsstillinger i engelsk, norsk og samfunnskunnskap (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hadeland videregående skole har ledig inntil 125 % vikariater i undervisningsstillinger på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i engelsk, norsk og samfunnskunnskap fra 1. august 2022. Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum bygger gode relasjoner med ungdom er en tydelig klasseleder …

Lena-Valle videregående skole - Leder for gårdsdrift/ avdelingsleder naturbruk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lena-Valle videregående skole har ledig 100% stilling som faglig og administrativ leder for gårdsdriften på skolen og som avdelingsleder for deler av naturbruksutdanningen.  Stillingen inngår i skolens ledergruppe. Stillingen som gårdsansvarlig omfatter daglig oppfølging og ledelse  av driften av jordbruk og husdyrholdet, langtidsplanlegg…

Lillehammer videregående skole, avd. Nord - Undervisningsstilling i elektro- og datateknologi

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse  Lillehammer videregående skole, avd. Nord har ledig 100% undervisningsstilling i elektro- og datateknologi fra 1.august 2022.  Vi søker deg som ønsker å bidra positivt til elevens læring og et godt læringsmiljø ønsker å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere for framtida har god formidlingsevne har et positivt elevsyn o…

Trysil videregående skole - Lærling i dataelektronikerfaget/ IT-driftsfaget

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Trysil videregående skole søker lærling i dataelektronikerfaget eller IT-driftfaget fra 8. august 2022. Vi søker deg som vil være med og drifte nesten 350 brukere og datamaskiner vil jobbe med et stort datanettverk driftet via Active Directory vil jobbe med Windows 10, Windows 11, Windows server og fjernundervisning er op…

Valdres vidaregåande skule - Renholdere

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 155,39% faste stillinger som renholder fra 22. august 2022. Vi søker deg som er positiv, engasjert og ryddig verdsetter samarbeid og utøver god empati i skolemiljøet Vi tilbyr godt arbeidsmiljø lønn etter gjeldende avtaleverk fylkeskommunale tilsettingsvilkår med g…

Fagskolen Innlandet - Leder for fleksible og desentraliserte utdanninger

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fagskolen Innlandet har ledig 100% stilling som Leder for fleksible og desentraliserte utdanninger fra 1. september 2022. Fleksible og desentraliserte utdanninger og moduler er i sterk utvikling ved Fagskolen Innlandet. Vi ønsker nå å knytte til oss en leder som kan koordinere, drifte og drive utvikling av eksisterende og nye utdanningsti…

Hov tannklinikk - Tannhelsesekretær/ assistent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hov tannklinikk, 2860 Hov,  har ledig 50 % fast stilling som tannhelsesekretær/ assistent fra 01.10.2022. Om klinikken Hov tannklinikk består av 1,5 tannlegestillinger, 0,5 tannpleierstilling og 1,5 tannhelsesekretærstilling. Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune jobber selv…

Administrasjon, Enhet IKT Utvikling og prosjekt - Strategisk IKT prosjektkoordinatorer

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Administrasjon, Seksjon IKT Dokumentasjonsforvaltning, Enhet IKT Utvikling og prosjekt har ledig to faste stillinger som strategisk IKT prosjektkoordinator fra 1. september 2022. Om enheten Seksjon IKT Dokumentasjonsforvaltning er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens IKT-system…

Administrasjon, Enhet IKT Utvikling og prosjekt - IKT-arkitekt

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Administrasjon, Seksjon IKT Dokumentasjonsforvaltning, Enhet IKT Utvikling og prosjekt har ledig stilling som IKT-arkitekt fra 01.09.2022. Om enheten Seksjon IKT Dokumentasjonsforvaltning er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens IKT-systemer. Mer enn 4000 ansatte og ca 13000 ele…

Tannklinikken Brumunddal - Tannlege

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Brumunddal tannklinikk har ledig 100 % fast stilling som tannlege fra 01.09.2022. Om klinikken Ved Brumunddal tannklinikk består bemanningen av: Fire tannleger, fire tannpleiere, seks tannhelsesekretærer og en renholder. Brumunddal tannklinikk ligger ca. 13 km. nord for Hamar sentrum.  Vi søker deg som vil være m…

Hamar katedralskole – Undervisningsstilling i service, sikkerhet og administrasjon

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hamar katedralskole har ledig 100 % fast undervisningsstilling innen service, sikkerhet og administrasjon fra 01.10.2022. Vi søker deg som setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum tenker helhetlig og ser sammenhenger ønske om å ta del i utviklingsarbeid er fleksibel og har gode samarbeidsevner   Vi tilbyr …

Eiendom, Seksjon utbygging, Eiendomsavd. - Prosjektleder bygg/ rådgiver bærekraft

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Eiendom, Seksjon Utbygging, Eiendomsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som prosjektleder/ rådgiver bærekraft for snarlig tiltredelse.  Om enheten Innlandet fylkeskommune har en sentralisert eiendomsforvaltning som ivaretas av Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen ivaretar eieransvaret, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikli…

Samferdsel, seksjon Kollektivtransport - Markedsrådgiver/-konsulent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som markedskonsulent/markedsrådgiver.  Om enheten Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlan…

Lillehammer videregående skole, avd Nord - Undervisningsstilling i naturfag og matematikk (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse  Lillehammer videregående skole, avd Nord har ledig årsvikariat i 75-100% stilling i naturfag og matematikk fra 1.august 2022.  Vi søker deg som  liker å lære bort faget  har god formidlingsevne  trives sammen med ungdom  samarbeider godt med andre  evner å se og skape relasjoner til den enkelte eleven  kreativ og lø…

Hamar katedralskole - Stabsleder

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hamar katedralskole har ledig 100 % fast stilling som stabsleder fra 01.09.2022 Vi søker deg som tenker helhetlig og ser sammenhenger  er resultat -og utviklingsorientert leder er en tydelig leder som motivere, veileder og støtter er nøyaktig og punktlig er analytisk har stor arbeidskapasitet, er endringsvillig og tr…

Kultur, Fylkesarkivet - Konsulent - registrator historiske arkiver (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fylkesarkivet har ledig et års vikariat i 100 % stilling som konsulent fra 01.12.2022.  Om enheten Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som …

Kultur, Fylkesarkiv - Juridisk rådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fylkesarkivet har ledig en 100 % stilling som juridisk rådgiver.  Om enheten Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltn…

Kultur, Fylkesarkiv - Konsulent/ rådgiver IKT

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fylkesarkivet har ledig en 100% fast stilling som rådgiver IKT.  Om enheten Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltni…

Lillehammer videregående skole, avd Nord - Undervisningsstilling i rørleggerfag og klima, energi og miljøteknikk (vikariat) 3. gangs utlysning

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse  Lillehammer videregående skole, avd Nord har ledig 75% vikariat innen rørleggerfag og klima, energi og miljøteknikk fra 1.august 2022.  Vi søker deg som liker å lære bort faget har god formidlingsevne trives sammen med ungdom samarbeider godt med andre evner å se og skape relasjoner til den enkelte eleven kreativ og…

Kongsvinger tannklinikk - Tannhelsesekretær/ assistent (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Kongsvinger tannklinikk, Otervegen 18, 2211 Kongsvinger, har ledig 80 % vikariat som tannhelsesekretær/ assistent fra 15.08.2022. Vikaratet har foreløpig varighet t.o.m. 31.12.2022 med muligheter for forlengelse og utvidelse til 100 %.  Arbeidsdager er: Man, tirs-, ons- og torsdag hver uke, 7,5 time pr. dag.  Vi søker deg som …

Kultur, Fylkesarkivet - Sekretær/digitalisering

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fylkesarkivet har ledig fast 100% stilling som sekretær med snarlig tiltredelse.  Om enheten Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har re…

Kultur, Fylkesarkivet - Sekretær digitalisering/ mediekonverteringsenheten (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fylkesarkivet  har ledig 100% vikariat som sekretær fra 01.09.2022 - 01.05.2023.  Om enheten Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har r…

Hamar katedralskole – Undervisningsstilling i salg, service og reiseliv VG1 og VG2 (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Hamar katedralskole har ledig inntil 100 % undervisningsvikariat i programfagene på forretningsdrift, kommunikasjon, markedsføring og innovasjon. Stillingen kan også medføre noe undervisning i markedsføring og økonomi i programfag på studieforberedende.     Vi søker deg som har formell faglig og pedagogisk utdannelse har unde…

Karriere Innlandet Lillehammer - Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Karriere Innlandet Lillehammer har ledig 80% fast undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag fra 1. august 2022.  Vi søker deg som har god relasjonskompetanse og evne til å veilede og motivere deltakerne  er utviklingsorientert har gode samarbeidsevner er faglig engasjert, fleksibel og med godt humør har god digital…

Lillehammer videregående skole, avd. Sør - Undervisningsstilling i naturfag, matematikk og fysikk (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lillehammer videregående skole, avd Sør har ledig 100 % vikariat i fagene naturfag, matematikk og fysikk fra 01.08.2022. Vi søker deg som kan undervise i fagene naturfag, matematikk og fysikk på studiespesialiserende utdanningsprogram Vi tilbyr godt fag- og arbeidsmiljø flotte undervisningslokaler lønn etter gje…

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i industriell produksjon med hovedvekt på produktutvikling, innovasjon, entreprenørskap og tilvirkningsteknikker.

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fagskolen Innlandet har ledig undervisningsstilling innen industriell produksjon: innovasjon, entreprenørskap, produktutvikling og tilvirkningsteknikker. Det kan være aktuelt med heltidsstilling eller mindre stillingsbrøker. Vi søker deg som brenner for industriell produksjon, innovasjon/entreprenørskap, automatisering ønske…

Fagskolen Innlandet - Undervisningsstilling i industriell produksjon automasjon, reguleringsteknikk, pls - programmering

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Fagskolen Innlandet har ledig undervisningsstilling innen automatisering, robotisering, entreprenørskap, innovasjoner og produksjon med tiltredelse etter avtale.  Det kan være aktuelt med heltidsstilling eller mindre stillingsbrøker Vi søker deg som brenner for industriell produksjon, automasjon, reguleringsteknikk, pls - progr…

Valdres vidaregåande skule - Elevassistent (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 45% vikariat som elevassistent frå 1. august 2022. Arbeidsstad er Vang barne- og ungdomsskule.   Vi søker deg som er omsorgsfull er trygg sosialt og fagleg er engasjert og fleksibel ser elevens behov har gode samarbeidsevner liker å arbeide med ungdom er ein god roll…

Samferdsel, seksjon Forvaltning og myndighet, enhet Trafikksikkerhet og planforvaltning - Arealplanforvalter

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Samferdselsavdelingen har ledig fast stilling som arealplanforvalter på seksjon Forvaltning og myndighet, enhet Trafikksikkerhet og planforvaltning, med tiltredelse så snart som mulig. Om enheten Enheten har ansvaret for fagområdene planforvaltning og trafikksikkerhet. Innen planforvaltning har enheten ansvar for å ivareta fylkeskommu…

Vang tannklinikker - Tannhelsesekretær/ assistent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Vang tannklinikk, 2972 Ryfoss, har ledig en 60 % fast stillingsom tannhelsesekretær/ assistent fra 01.08.2022. Om klinikken Ved Vang tannklinikk er det en tannlege og en tannhelsesekretær/ assistent (begge i 60 % stillinger). Vi søker deg som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune jobber selv…

Stab, Politisk sekretariat - Koordinator ungdommens fylkesting

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Politisk sekretariat har ledig fast stilling som koordinator for Ungdommens fylkesting (UFT) snarest.  Om enheten Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i fylkeskommunen. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle strukturene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. Politisk s…

Lena-Valle videregående skole - Spesialpedagog

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Lena-Valle videregående skole har ledig fast stilling som spesialpedagog for snarlig tiltredelse. Vi søker deg som har god relasjonskompetanse tåler å stå i utfordrende situasjoner over tid er positiv, fleksibel og omgjengelig har et godt elevsyn har god samarbeidskompetanse Vi tilbyr et inkluderende og t…

Samferdsel, Kollektivtransport - Ruteplanlegger Kollektivtransport

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som Ruteplanlegger Kollektivtransport. Om enheten Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlan…

Samferdsel, Kollektivtransport - Innkjøpskonsulent/ rådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Seksjon Kollektivtransport, Innlandstrafikk har ledig 100 % fast stilling som konsulent/rådgiver innkjøp. Om enheten Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er pla…

Vinstra vidaregåande skule - Undervisningsstilling i bygg- og anleggsteknikk (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse Vinstra vidaregåande skule har ledig inntil 70% årsvikariat som faglærar i byggfag frå 1.august 2022. Vi søker deg som er oppteken av kvalitet i arbeidet er sjølvstendig og strukturert, men trivst også med å arbeide i team skapar gode relasjonar med elever og kollegaer liker å arbeide i eit miljø med ungdom har gode ko…