Detaljer

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2020
 • Sted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3227121
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune

Sjukepleiar - fast stilling

Vi er interessert i å finne gode løysingar i oppgåvene vi utfører for dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av vårt team?

Vi har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar frå 1. januar 2021, med arbeidsstad i heimetenesta. Som sjukepleiar hos oss vil du ta del i tredelt turnus med arbeid kvar 3. helg. Vi startar opp igjen med årsturnus over 52 veker med start 1. mars 2021.

Våre tenester vert no tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har mange spanande oppgåver. Det er nyleg oppretta ressursgrupper på tvers av einingane i kommunen innan ulike tema som rehabilitering, ernæring og diabetes, kreft, velferdsteknologi og demens. Dette for å få ytterlegare kompetanse innan dei ulike fagfelta.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i det daglege arbeidet slik at tenestene sine arbeidsoppgåver vert utført på ein smidig og god måte
 • Sikre at det vert utført fagleg forsvarleg tenesteyting til den einskilde brukar
 • Medverke aktivt til eit godt arbeidsmiljø i eiga avdeling og til eit godt samarbeid med dei andre einingane
 • Jobbe kunnskapsbasert
 • Bidra til auka fagleg utvikling
 • Tverrfagleg oppfølging

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som sjukepleiar
 • Førarkort klasse B
 • Den som vert tilsett må legge fram politiattest og godkjent MRSA- og tuberkulinattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Løysingsorientert
 • Sjølvstendig
 • God på kommunikasjon
 • Evne til å arbeide løysingsorientert i eit travelt miljø og samtidig ha eit godt humør
 • Engasjement for eldreomsorg
 • Gode samarbeidsevner

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren verte kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste vert gjort offentleg.