• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  864968422
 • Antall ansatte
  512
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Fjaler kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Dalstunet 20
  6963  DALE I SUNNFJORD

Fjaler kommune

Fjaler kommune har om lag 2850 innbyggarar og utgjer ein del av HAFS-regionen med eit samla folketal på om lag 10500.

Vi har mange varierte og godt organiserte fritidstilbod innan kultur og idrett, samt gode skular og sørvistilbod.

UWC og Dalsåsen kunstnarsenter har i mange år tilført Fjaler kommune internasjonale impulsar. Det har gjort fjalerfolk trygge på å ta godt i mot nye innbyggarar i eit ope samfunn omgitt av fjord, fjell og vakker natur.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Pedagogisk leiar i Yksnebjør barnehage 100 % fast stilling

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Yksnebjør barnehage har ledig ein 100 % fast stilling som pedagogisk leiar frå snarast eller frå august 2023.  Vi ønskjer oss søkjarar som er gode på å bygge relasjonar til barn og deira føresette, har engasjement og initiativ, og som kan syne empati og gje god omsorg for barna. Kan dette vere noko som passar for deg? I så fall håper vi at du tek kontakt …

Miljøarbeidar i Integreringstenesta - 100 % stilling

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig stilling som miljøarbeidar i Integreringstenesta frå august 2023. Fjaler kommune har busett nærare 100 flyktningar sidan 2015, og vil etter planen busetje fleire i åra som kjem. For tida er det 2 faste stillingar i tenesta. Frå 1. august vert Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling næraste overordna. Som miljøarbeidar hos oss, vil du ha tett…

Kontaktperson 100 % fast stilling og 100% vikariat i HAFS Barnevernteneste

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du kompetanse innan barnevern, sosialt arbeid eller anna arbeid med barn og unge? Då håpar vi du les vidare. Vi har ledig ei 100% fast stilling og eit 100% vikariat i barneverntenesta vår. Vikariatet er frå snarast og ut 2023.  HAFS barnevernteneste er ei teneste for kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. Vi har 10 tilsette med kontorstad …

Helgestilling og tilkallingsvikar

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjaler kommune har ledige helgestillingar og ekstravakter for tilkallingsvikarar ved Fjaler sjukeheim, i heimetenestene og i miljøtenesta. Helgestillingane er om lag 10-20 %.  Vi ser etter medarbeidarar som har interesse av å jobbe med menneske. Vi vil tilsetje fortløpande ved behov gjennom året. Du vil få ei stadfesting på at vi har motteke din søknad.  …

100% stilling for fagarbeidar / assistent i Yksnebjør barnehage

Fjaler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nye barn skal begynne i barnehagen på nyåret, og då treng vi fleire tilsette. Vi har ledig 100 % stilling som fagarbeidar / assistent frå medio januar og ut barnehageåret. Vi ønskjer oss søkjarar som set fokus på barn og deira føresette, har engasjement og initiativ og som kan syne empati og gje god omsorg for barna.   Kvalifikasjonar Fagbrev in…