Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi leter etter deg som har en spesiell interesse for helseteknologi

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du med jobbe kliniske fagsystemer innen spesialisthelsetjenesten i en av Nordens største IKT-bedrifter? Vi står foran store og spennende arbeidsoppgaver i årene som kommer, og leter etter deg som har en spesiell interesse for helseteknologi. Virksomhetsområdet Kliniske IKT-tjenester Sykehuspartner har ansvaret for forvaltning av tjenester i Helse Sør-Øst. Tjenestene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å redde pasienters liv og helse, noe som stiller store krav til kvalitet og stabilitet.

Seksjon Radiologi består i dag av ca. 30 medarbeidere, og vi er stolte av å ha ansvar for en stor andel av applikasjonstjenestene knyttet til Radiologi på helseforetakene i regionen. Den viktigste oppgaven for vår seksjon, er å levere stabile og sikre radiologitjenester til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Vår ambisjon er å være de beste innen vårt fagfelt, med kontinuerlig forbedring og videreutvikling slik at vi er klare for morgendagens utfordringer og muligheter. 

Seksjonen er hovedsakelig lokalisert på Skøyen, men vi har også medarbeidere på andre lokasjoner i regionen. Det er nå stor etterspørsel etter våre tjenester, og vi søker derfor flere dyktige kollegaer i regionen, som vil være med å forvalte og videreutvikle våre leveranser. Arbeidssted kan være Skøyen eller Fredrikstad. Oppgi i din søknad hvilken lokasjon som er mest aktuell for deg.

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene vil være knyttet til forvaltning og videreutvikling av applikasjonstjenester, og du vil være en sentral bidragsyter, sammen med resten av teamet, i å sikre at leveranser leveres ihht avtale med våre kunder. Herunder daglig oppfølging og saksløsning, i tett samarbeid internt og med både kunder og leverandører. Det vil også være behov for deltakelse inn i større og mindre leveranser og prosjekter, oppgavene kan være relatert til bl. a spesifikasjon, endringshåndtering og testing. Kvalitetssikring ved overlevering fra prosjekt til linje, samt dokumentasjon av tjenestene er også sentrale oppgaver for å sikre kvalitet i tjenestene som leveres.

Mange av oppgavene løses gjennom samarbeid og oppfølging med involverte parter, koordinering internt og eksternt vil dermed være en del av det daglige arbeidet. For å sikre stadig kvalitet i våre tjenester, vil kontinuerlig forbedring og kompetansedeling også være sentralt i det daglige arbeidet.

For de rette kandidatene, vil det være store muligheter for videreutvikling med tanke på både oppgaver og ansvar.

Kvalifikasjoner
  • Bachelorgrad, relatert til helse eller IKT
  • ITIL sertifisering eller kjennskap til ITIL 
  • Erfaring eller interesse for å jobbe med forvaltning av IT løsninger i grensesnittet helse eller IKT
  • Erfaring eller ønske om å jobbe med applikasjonsforvaltning og/eller -utvikling i store komplekse organisasjoner
  • Relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet 
Personlige egenskaper
  • Vi søker deg som er initiativrik, strukturert, analytisk og som er opptatt av kvalitet og forbedring. Du har høy grad av gjennomføringsevne, og jobber godt både i team og selvstendig. Du evner å samarbeide og kommunisere godt med både helsepersonell og teknisk personell.
  • Du er ansvarsbevisst, kundeorientert og forstår samspill mellom organisasjon og teknologi.
  • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt                  
Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø med gode kollegaer, hvor ulik bakgrunn og stor bredde i kompetanse er en av våre styrker. Som seksjon ønsker vi å vektlegge et godt samarbeid internt og med kunde og leverandør. Vi tilbyr interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø og dagene er sjelden like hverandre. Vi har fleksible arbeidstidsordninger og gode arbeids- og pensjonsvilkår.

Sykehuspartner er en arbeidsgiver som verdsetter et inkluderende arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø.

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli
offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.