Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Logopedar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vere med i logopedteamet til Sunnfjord kommune?

PPT i Sunnfjord kommune er ein spennande arbeidsplass som vil vere i utvikling og vekst  framover. Kommunen satsar på tenesta, og bygger no opp eit utøvande logopedteam for aldersgruppa 0-16 år. Gjennom kompetanseløftet kartlegg kommunen no behovet for spesialpedagogisk kompetanse. PPT vil utvikle seg i tråd med dette.

PPT består i dag av to tett samarbeidande tenester, PPT og kompetanseteamet. PP-tenesta yter tenester for barn og unge i alderen 0-16 år. PPT er heimla i barnehagelova § 33, og i opplæringslova § 5-6. Kompetanseteamet er ei støtte- og rettleiingsteneste for barn med særlege behov.

PPT er lokalisert i rådhuset i Førde. Vi har eit positivt, støttande og kollegialt arbeidsmiljø. Eininga har ei god blanding av eldre og yngre tilsette med spesialiserte utdanningar.

Vi har ledig:
 • 2x100 % fast stilling som Logoped

Stillingane er ledige frå snarast

Arbeidsoppgåver:
 • gi logopedtenester til barn og elevar frå 0-16 år
 • rettleiing til føresette og tilsette i barnehage og skule
Kvalifikasjonar:
 • utdanning som logoped
 • kjennskap til kartleggingsverktøy og tiltak
 • rettleiingskompetanse
Ved tilsetting vert det lagt vekt på:
 • at ein kan skape gode relasjonar til barn, føresette og fagpersonar
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til fleksibilitet
 • evne til å motivere og arbeide målretta, strukturert og effektivt
 • at ein må kunne arbeide i team, og samtidig vere sjølvstendig og målretta
 • at ein har god norsk språkføring, både munnleg og skriftleg
I PPT har vi:
 • eit godt, trygt og sosialt arbeidsmiljø
 • engasjerte kollegaer
 • opplæringsplan for nytilsette
 • samarbeid i team
 • deltaking på relevant kompetanseheving og personalsamlingar
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Søkar må ha sertifikat klasse B då arbeidsområdet er heile Sunnfjord kommune.   

Det må leggast fram politiattest før oppstart i stilling.

Du må søke elektronisk.

Velkomen som søkar!