• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  921244207
 • Antall ansatte
  3132
 • Opprettet år
  2018
 • Adresser
  Hafstadvegen 42
  6800  FØRDE

Sunnfjord kommune oppføring hos:

Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeidar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å jobbe i lag med flotte kollegaer i eit fagleg godt miljø? Vi har ledig: 100 % fast stilling som helsefagarbeidar Arbeidstid er 3-delt turnus, med moglegheit for å jobbe langvakter på 12,5 timar med arbeid kvar 4. helg. Samla langfri om ønskeleg. Naustdal omsorgssenter har eit godt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidarar. …

Sjukepleiar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sjukepleiarstudentar vil bli vurdert til fast stilling, med atterhald om autorisasjon. Andre søkarar med helsefagleg utdanning kan bli vurdert for mellombels tilsetting. Naustdal omsorgssenter har eit godt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidarar. Vi har fagleg fokus, er nytenkande og jobbar for å utvikle gode rutiner. Målet vårt er å jobbe pas…

Lærarjobb i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjordskulen er prega av trivsel, gode faglege resultat og godt profesjonsfagleg samarbeid. Vi har behov for fleire lærarar.  Som nyutdanna deltar du i eit eige program med andre nyutdanna. Dette er ein glimrande start på arbeidslivet som lærar! Gode lønsordningar som kjem i tillegg til grunnløna di: kompetansetillegg om du har, eller tek stud…

Miljøterapeut

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skei bu- og miljøteneste, er ei av 6 bu og miljøeiningar i kommunen. Eininga har omlag 18 årsverk. Vi yt døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester. Vi jobbar brukarnært og brukarane treng kontinuerleg oppfølging med trygge og føreseielege råmer. Det inneber støtte og opplæring knytt til…

Sjukepleiar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sande heimeteneste ligg i Sunnfjord kommune, som er sentralt i Vestland fylke, og har rike naturopplevingar frå fjord til fjell. Har du lyst på ein jobb som gjev deg utfordringar, spenning og mykje glede? Heimetenestene på Sande i Sunnfjord yter hjelp og rettleiing til eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting som bur heime. Arbeidsoppgåvene …

Miljøarbeidar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skei bu- og miljøteneste er ei av 6 bu- og miljøeiningar i kommunen. Eininga har omlag 18 årsverk. Vi yt døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester. Vi jobbar brukarnært og brukarane treng kontinuerleg oppfølging med trygge og føreseielege råmer. Det inneber støtte og opplæring knytt til…

Miljøvaktmeister

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bygg- og eigedomsforvaltning i Sunnfjord kommune søker etter miljøvaktmeister knytt til kommunale bustader og møblering av flyktningbustader. Er du handy, kreativ og glad i menneske, og trivast med varierte oppgåver? Då har vi stillinga for deg! Miljøvaktmeisteren skal kunne: overta og sette i stand bustadar handtere innkjøp av møblar etter gjeldan…

Kontormedarbeidar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunde skule er ein 1- 7 skule med  kring 30 tilsette og 160 elevar Vi har ledig:  50 % mellombels stilling som kontormedarbeidar frå 01.08.2024 til 31.07.2025. Stillinga kan utvidast ved å jobbe som assistent på SFO og skule. Stillinga følger skuleåret. Dette gjev eit trekk på lønsprosenten for fri i skuleferiar. Arbeidsoppgåver:  sak…

Miljørettleiar og barne- og ungdomsarbeidar/ assistent

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vassenden skule er ein 1-10 skule med eiga SFO- avdeling. Vi satsar på PALS som verktøy for inkluderande praksis, vurdering, byrjaropplæring, tverrfagleg undervisning, og fysisk aktiv læring (FAL) i alle klassar. Vi har nye skulebygg, idrettshall og godt skule- og arbeidsmiljø. Vi er opptatt av aktiv bruk av lokalmiljøet i både undervisninga vår og i arbeide…

Miljøterapeut fast stilling og helgestilling

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å jobbe i lag med flotte kollegaer i eit fagleg godt miljø? Eininga Butiltak psykisk helse gjev tenester til dei med større hjelpebehov. Her er 2 avdelingar: Førde og Vassenden. 100 fast % stilling er utlyst er ved avdelinga i Førde. Helgestillinga er ved avd. Vassenden.  Avdeling Førde har 27 brukarar og 30 tilsette + vikarar. Personalbasen lig…

Helsesekretær/Sjukepleiar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er 11,4 stillingar hjelpepersonell og 16 fastlegar på Førde legesenter. På Sande legekontor har vi 3,4 årsverk hjelpepersonell og 5 fastlegar. Vi har ledig: 100% fast stilling som sjukepleiar, Førde legesenter 100% fast stilling som helsesekretær/helsefagarbeidar, Førde legesenter 40% fast stilling som helsesekretær/helsefagarbeidar, Sande l…

Sommarvikarar 2024

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våre flinke og engasjerte medarbeidarar treng å vite at jobben deira blir godt iveretatt når dei tar ferie til sommaren. Vi treng difor vikarar som vil jobbe hos oss i forbindelse med ferieavvikling sommaren 2024. Ein sommarjobb hos oss kan gjere vegen til fast jobb kortare! Vi har ledig sommarvikariat ved følgande einingar: Naustdal omsorgssenter …

Fysioterapeut

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord kommune har omlag 22 000 innbyggarar. Eining fysio/ergoterapi i Sunnfjord kommune har 22 tilsette, fordelt mellom arbeidsstadane Førde, Naustdal, Sande og Skei. Tenesta består av fysioterapeutar, ergoterapeutar og serviceteknikarar med ansvar for hjelpemiddel. Eininga har eit godt fagmiljø, med mange dyktige og engasjerte medarbeidarar. Sunnfjor…

Sjukepleiar/helsesekretær

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord Legeteneste har ledig 80 % fast stilling som sjukepleiar/helsesekretær frå 1. januar 2024. Denne stillinga kan bli auka til 100 %. Arbeidsstad er Naustdal legekontor. Det er 4,5 legeheimlar 3,8 årsverk hjelpepersonell på legekontoret i Naustdal. Arbeidsoppgåver: ekspedisjon- og telefonbetjening laboratoriearbeid med prøvetaking sårste…