Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingsfunksjon:
  Annet
 • Stillingstype:
  Prosjektengasjement
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2124631
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Spørsmål rettes til

Berit Kalseth


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ledig stilling som ressursperson for barnehagene, id 495

Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommune er kommet med i det nasjonale prosjektet «Inkluderende barnehage og skolemiljø» (IBS). Prosjektet skal tilsette en 80 % utviklingsveileder for barnehagene i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy.

Stillinga er midlertidig fra1.1.20 til 31.12.21.

Oppgaver:
Ressursperson for barnehagene skal ha som hovedoppgave å drive fram utviklingsarbeidet og prosjektet i til sammen 10 barnehager og ett oppvekstsenter i de tre kommunene.

Nærmeste overordnede er kommunenes barnehagemyndighet. Ett av målene med prosjektet er tidlig innsats. Dette skal føre til at alle barn i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Det skal legges til rette for å styrke et helsefremmende lokalmiljø, forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Kvalifikasjonskrav:

 • barnehagelærerutdanning

 • det er ønskelig med videreutdanning innenfor veiledning og/eller ledelse

Praksis:

 • erfaring fra arbeid i barnehage som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer

 • det er ønskelig med erfaring med utviklingsarbeid


Vi søker deg som:

 • er utviklingsorientert og inneha kunnskaper om hvordan barnehagen kan skape et godt og trygt miljø for alle barn

 • kan bygge tillitsvekkende relasjoner, og er god på å kommunisere og lytte, og involvere til samarbeid mot felles mål

 • ser nødvendigheten av å jobbe tverrfaglig med andre kommunale tjenester, med barnets beste som målsetting

 • har gode muntlige og skriftlige ferdigheter og kan bruke dataverktøy som en naturlig del av arbeidet

 • er stabil over tid

 • er fleksibel og løsningsorientert

 • har evne til å jobbe strukturert for å nå mål

 • har førerkort og egen bil, da stillingen innebærer en del kjøring mellom barnehager i de tre kommunene

Vi kan tilby:

 • spennende utfordringer, med mulighet for læring og utvikling sammen med godt kvalifiserte medarbeidere
 • mulighet for faglig og personlig utvikling ved kompetanseheving gjennom bl. a nasjonale fagsamlinger og fylkesvise og regionale kompetansenettverk
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • flyttegodtgjøring etter reglement
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, sehttp://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

Det tas forbehold om fast ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

Arbeidssted etter avtale med den som blir tilsatt, men i en av de tre kommunene.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og referanser, i tillegg til den formelle kompetansen.

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato, som skal leveres før oppstart i stillingen.


Politiattest må kunne legges fram i hht krav i Barnehagelovens bestemmelser.

Kontaktpersoner:

Barnehagekonsulent i Skjervøy: Monica Wolf tlf. 777 75 542 eller 920 39 517

Barnehagekonsulent i Nordreisa: Berit Kalseth tlf 775 88 007 eller 957 72 869

Sektorleder oppvekst og kultur Kvænangen: Jorunn Farstad tlf 468 51 881

Søknadsfrist:20.10.2019.Søkere bes oppgi id.nr og minst to referanser.

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse legges ved søknaden. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

Velkommen som søker på spennende stilling.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater