• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  943350833
 • Antall ansatte
  1196
 • Nettside
  Nordreisa kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  sentrum 17
  9151  STORSLETT
 • Sosiale medier

Nordreisa kommune oppføring hos:

Nordreisa kommune

Nordreisa kommune har ca 5000 innbyggere. Kommunesenteret, Storslett, er regionsenter i Nord-Troms, med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skole- og barnehagetilbud, videregående skole med bl.a. Nord-Norsk Skilinje. På Storslett er det også tilbud om høyere utdanning gjennom Nord-Troms studiesenter. 

Via Sørkjosen Lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest, E6 går igjennom kommunen, og der er gode bussforbindelser mot nord og sør. 

 Nordreisa kommune har rundt 700 medarbeidere som utfører mange og varierte oppgaver, med et bredt tjenestespekter til befolkningen. Nordreisa kommune tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber for å realisere vår visjon "Mot et åpent kunnskapssamfunn". 
For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter trenger vi engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sykepleier Dialyseavdelingen, 30 % fast med mulighet for økt stillingsprosent

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Distriktsmedisink senter Nord-Troms har fem avdelingen. Dialyseavdelingen er en poliklinikk underlagt Medisink klinikk UNN HF. Dialyseavdelingen har 4 behandlingsplasser og drifter poliklinisk 3 dager i uken. Arbeidsoppgaver: vi er opptatt av å ha et godt fag- og arbeidsmiljø. opplæring vil bli gitt i samarbeid med dialyseavdelingen på Storslett og UNN T…

Helsefagarbeider 75%

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Da en av våre dyktige hjelpepleiere skal gå av med alderspensjon søker vi etter helsefagarbeider i 75% fast stilling. Stillingen er i 3-delt turnus med jobb hver tredje helg. Arbeidssted Sonjatun bo og kultursenter, stillingene er fast. Dette er et sykehjem med to avdelinger, som har 16 langtidsplasser.  Det er bygget på bakkenivå og er lett tilgjengelig for…

100% Kreftsykepleier fast

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Er du interessert i å bidra til å gi og utvikle gode tjenester for mennesker med kreftsykdom? Vi kan tilby en spennende stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi søker etter deg som er engasjert og som liker å arbeide selvstendig, men som også liker være en del av et tverrfaglig miljø med gode samarbeidspartnere. Kreftsykepleier stillingen e…

100 % Ergoterapeut

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Ser du etter en spennende stilling som ergoterapeut?  Vi søker etter deg som synes det er spennende å arbeide med eldreomsorg- med mål om at hjemmeboende eldre skal kunne ha mulighet til å bo best og lengst mulig i eget hjem. Vi har faglige ambisjoner med fokus på kvalitet og utvikling i tjenestene, og legger stor vekt på samhandling. Stillingen er organis…

88 % Helsefagarbeider - vikariat

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

88  % helsefagarbeider i 2 delt turnus med arbeid 2 av 6 helger. For tiden er arbeidssted Høgegga 52. Virksomhet omsorgsboliger gir døgnkontinuerlige tjenester i form av praktisk bistand, hjemmetjenester og helsehjelp til personer med nedsatt funksjonsevne.  Arbeidsoppgaver: Dine oppgaver er primært oppfølging og hjelp til brukere i henhold til vedtak, til…

51 % Helsefagarbeider 

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

51  % helsefagarbeider i 2 delt turnus med arbeid 2 av 6 helger. Primært nattevakter. For tiden er arbeidssted Høgegga 52. Virksomhet omsorgsboliger gir 24/7 tjenester i form av praktisk bistand, hjemmetjenester og helsehjelp til personer med nedsatt funksjonsevne.  Arbeidsoppgaver: Dine oppgaver er primært oppfølging og hjelp til brukere i henhold til ved…

37 % Helsefagarbeider 

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

37  % helsefagarbeider i 2 delt turnus med arbeid 3 av 6 helger. For tiden er arbeidssted Høgegga 52. Virksomhet omsorgsboliger gir 24/7 tjenester i form av praktisk bistand, hjemmetjenester og helsehjelp til personer med nedsatt funksjonsevne.  Arbeidsoppgaver: Dine oppgaver er primært oppfølging og hjelp til brukere i henhold til vedtak, tiltaksplaner og…

Fastlegehjemmel med kommunal bistilling

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du varierte oppgaver, godt arbeidsmiljø og gode inntjeningsmuligheter? Vi har nå en ledig fastlegehjemmel med 900 listepasienter og 37,5% kommunal bistilling. Legen inngår også i kommunal legevakt. Fastlønnsavtale kan vurderes dersom ønskelig.   Nordreisa kommune har i dag 6 fastleger, 2 LIS1-leger, 2 legevaktsleger og legestudenter fra UIT. Kommune…

HASTER! Sykepleier vikar 100% ved legetjenesten

Nordreisa kommune

Offentlig forvaltning

Er du en dyktig, engasjert og målbevisst sykepleier som ønsker å jobbe på legekontor med blant annet  akuttmedisin og laboratoriearbeid? Vi trenger deg nå! Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag i et godt, tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Stillingen er sommervikariat, uke 27-33, den har for tiden to-delt turnus med arbeid hver 3 helg.  Le…