Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ute etter noe bedre? Bytt jobb og bli Operasjonssykepleier hos Vestre Viken

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker spesialsykepleiere til operasjonsavdelinger for sommeren 2020. Vår hovedferie er uke 26 - 33, men ta kontakt om du kan jobbe utenom dette også.

Vestre Viken består av 4 somatiske sykehus i området vest for Oslo: Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg. Hos oss er det operasjonsavdelinger ved alle sykehusene.
Bemanningsenheten i Vestre Viken rekrutterer og formidler til avdelingene, ta kontakt med oss om du har kvalifikasjoner innen området. Vi er også behjelpelig med rekruttering til faste stillinger og lengre vikariater på sykehusene.

Søknader behandles fortløpende. Oppgi gjerne i din søknad hvilket av våre sykehus du ønsker å jobbe på.

Operasjonssykepleier hos Vestre Viken:

Utøver profesjonell omsorg i samsvar med fagets tradisjoner, etiske prinsipper og helselovgivningen med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved å være akutt og/eller kritisk syk.

Sikrer pasienten ved å forebygge skade og lidelse. 

Samarbeider fler- og tverrfaglig i pasientbehandlingen innen det kirurgiske teamet og andre for å sikre et faglig forsvarlig pasientforløp. Sikrer kontinuitet i sykepleien til pasienten ved å dokumentere. Informerer, underviser og veileder pasienter og pårørende ut i fra deres behov.

Tar ansvar for planlegging og organisering av kirurgisk virksomhet.

Bidrar til gjennomføring av «trygg kirurgi» for å sikre og ivareta pasientsikkerhet. Samarbeider med virksomhetens øvrige faggrupper for å sikre kvalitet og kontinuitet til pasienten.

Tar ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø i et flerkulturelt samfunn.

Kvalifikasjoner
Autorisert offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i operasjon.
Personlige egenskaper

Nøyaktig og strukturert

Viser engasjement og endringskompetanse

Tar medansvar  

Holder deg faglig oppdatert 

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø
Høyt faglig nivå
Turnusarbeid med for tiden mulighet for individuell tilpasning
Lønn etter avtale
Velferdsordning med stort og bredt tilbud innen kultur, trening og hytteleie