Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillehammer kommune

Fagkoordinator

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Psykisk helse og rus har stilling ledig som fagkoordinator. Stillingen er 100% fast og ledig fra 1.mai 2023. Tjenesteområde Psykisk helse og rus gir tjenester til mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer i form av individuell oppfølging, oppfølging i bolig, gruppetilbud, aktivitetsrettede tilbud og ulike mestringskurs.

Tjenesteområdet har 3 avdelinger: Rask psykisk helsehjelp, Psykisk helse- og rusteam og Oppfølgingsteamet. I tillegg er vi tilknyttet tre jobbspesialister (IPS) fra NAV, og FACT-Team Sør-Gudbrandsdal. Vi jobber etter hovedforløpstanken fra veilederen «sammen om mestring» fra Helsedirektoratet. Alle avdelinger bruker feedback-informerte tjenester (FIT), og er opptatt av recovery og brukermedvirkning i utvikling av våre tjenester. Målet med alle våre tjenester er at de skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv.

Tjenesteområdet driver også informasjonsarbeid og veiledning innen fagområdet, og har ansvar for å være pådriver for utvikling av et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til målgruppen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til sikre og opprettholde høy faglig kompetanse innen psykisk helse og rus i tjenesteområdet
 • Ansvar for delegerte utviklingsoppgaver og være en støtte for de ulike avdelinger i ulike prosesser.
 • Ansvar for arbeidet med kompetanseplan og sikkerhetsplan og oppfølging av denne.
 • Være ansvarlig for systematisk samarbeid med ulike aktører internt og eksternt.
 • Være oppdatert på statlige og lokale planer, føringer, planer, veiledere og lover samt til en hver tid, følge opp fortløpende kommunale vedtak . 
 • Være med å sikre utvikling av gode rutiner og god kvalitet på tjenesten.
 • Bidra til oppbygging, utvikling og systematisering av tjenestetilbudet.

Kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdanning innen helse og sosialfag.
 • Utdanning i og/eller erfaring og interesse for fagområdet psykisk helse og rus.
 • Utdanning i og/eller erfaring og interesse for organisasjons- og kvalitetsarbeid.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Fleksibel og samtidig strukturert.
 • Stillingen krever stor grad av evne til selvstendighet.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og erfarne kollegaer med sammensatt kompetanse.
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet fagfelt.
 • Opplæring, kompetanseheving og veiledning. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Lønn etter avtale, gode pensjonsordninger.